Hasła
Do krzyżówek

Masz kilka liter, ale nie możesz odgadnąć hasła w krzyżówce? Spróbuj dopasować odpowiedni wyraz na podstawie ilości i wcześniej odgadniętych przez Ciebie liter.

Szukaj hasła

Słowa
Do Scrabble

Nie wiesz jaki wyraz ułożyć z posiadanych liter? Wejdź i sprawdź - pomożemy Ci znaleźć najlepsze i najbardziej wartościowe słowo z tych możliwych do ułożenia.

Szukaj słowa

Słowa do rymu,
Zakończone na...

Szukasz rymu do jakiegoś słowa? A może chcesz się dowiedzieć jakie słowa są zakończone na tą samą końcówkę. Poszukaj, pewnie uda Ci się znaleźć to odpowiednie.

Szukaj rymu

Witamy na naszej stronie

Serwis POLSKISŁOWNIK powstał z myślą o fanach zabawy słowami. Bez wzgledu na to czy nałogowo rozwiązujesz krzyżówki, czy grasz w Scrabble lub Literaki, czy też rymujesz, rapujesz lub piszesz wiersze tutaj znajdziesz najwłaściwsze słowa. Nasze łatwe w użyciu wyszukiwarki słów pomogą Ci odnaleźć lub dopasować odpowiedni wyraz czy hasło oraz mogą stać się nieocenionym źródłem inspiracji dla Twojej twórczości literacko-rymowanej.
Korzystamy z niewyobrażalnie bogatej bazy prawie 3 milionów polskich słów i ich odmiennych form, które mogą pomóc Ci w trakcie relaksującej rozrywki umysłowej lub podczas pracy nad nowym utworem.
Zapraszamy do korzystania i życzymy szczęścia w słownych potyczkach!

Dopuszczalność słów

Zgodnie z ogólnymi regułami gry w Scrabble dopuszczalne są wszystkie słowa występujące w słownikach języka polskiego oraz wszystkie ich prawidłowe formy gramatyczne, z wyjątkiem takich słów, które rozpoczynają się od wielkiej litery, są skrótami, bądź słowami wymagającymi cudzysłowu lub łącznika. Jeśli chcesz wiedzieć więcej...

Dopuszczalność słów w grach

Słownik

Słownik to prawdopodbnie po Biblii najpopularniejsze wydawnictwo - można go znaleźć praktycznie w każdym domu i prawdopodbnie większość, jeżeli nie wszyscy z nas, kiedyś używali jednego z nich lub przynajmniej się z nim zetknęli. W dzisiejszych czasach, gdy możemy korzystać z dobrodziejstw elektroniki i powszechnego dostępu do zasobów sieci internetowej, naturalnym wydaje się korzystanie z elektronicznych wersji słowników.

Właśnie tutaj i właśnie teraz, oddajemy Ci do użytku prawdopodobnie największy i najlepszy internetowy słownik języka polskiego - POLSKISŁOWNIK.

Formalnie rzecz ujmując - "SŁOWNIK" to spisany, wydrukowany lub udostępniany elektronicznie, zbiór słów, wyrazów (czasami także ich odmian) lub wyrażeń ułożonych i opracowanych według określonej zasady.

Najstarsze słowniki spotykamy już w drugim tysiącleciu p.n.e.. Były one pisane pismem klinowym na glinianych tabliczkach. Słowniki z czasów średniowiecznych stały się ważnym źródłem do poznania słownictwa różnych języków europejskich w ich najwcześniejszym okresie. Słowniki dotarły z czasem do Polski, gdzie przepisywano na początku obce wzory dopisując polskie wyrazy. Zachowało się sporo XV-wiecznych słowników tego typu. Najstarszy słownik łacińsko-polski (Il piú antico dizionario latino-polacco, 1424 r.) zawiera ok. 500 wyrazów łacińskich, przy których odnotowano polskie odpowiedniki. Zachowały się również słowniki dla początkujących, tzw. mamotrepty, podające polskie odpowiedniki wybranych łacińskich wyrazów, ułatwiające czytanie i rozumienie Pisma Świętego. Wszystkie słowniki do tego okresu były spisywane ręcznie. Po rozpowszechnieniu ruchomej czcionki dość szybko zaczęto słowniki drukować. W Polsce pierwszy wydrukowany słownik, opracowany przez Franciszka Mymera, ukazał się w 1528. W XVI wieku wielką popularnością w całej Europie cieszyły się słowniki wielojęzyczne. Najsłynniejszym z nich był łacińsko-grecki słownik Ambrożego Calepina, uzupełniany w kolejnych wydaniach o liczne języki narodowe. Największym słownikiem XVII wieku jest dzieło jezuity Grzegorza Knapiusza Thesaurus polono-latino-graecus. Jest to pierwszy wielki słownik, który podaje na pierwszym miejscu, ułożone w kolejności alfabetycznej, wyrazy polskie, a dopiero potem ich odpowiedniki łacińskie i greckie. Knapiusz bardzo starannie dobierał hasła wyrazowe, zwracając uwagę na czystość i rodzimość słownictwa, na jego przynależność do ogólnopolskiego języka literackiego, wreszcie na przyzwoitość. Jego słownik liczył około 50 tysięcy haseł. Okres Oświecenia wśród naczelnych postulatów ówczesnej polityki językowej umieścił opracowanie słownika narodowego i gramatyki ojczystego języka. Gramatyka powstała pod piórem Onufrego Kopczyńskiego, słownik natomiast w niepodległej Rzeczypospolitej nie doczekał się urzeczywistnienia. Dopiero na początku XIX wieku, w latach 1807-1814, ukazało się w Warszawie sześciotomowe dzieło. Jego autorem był cudzoziemiec z pochodzenia, Samuel Bogumił Linde. Słownik Lindego stanowi największy przełom w całych dziejach naszej leksykografii. Jest pierwszym słownikiem opartym niemal wyłącznie na materiale wyrazowym drukowanych tekstów literackich, publicystycznych, naukowych itp. i liczył ok. 60 tys. haseł. Pomysł stworzenia nowego, wielkiego słownika naukowego zrodził się pod koniec XIX wieku. Inicjatorem przedsięwzięcia był etnograf, socjolog i językoznawca Jan Karłowicz. Wraz z Adamem Antonim Kryńskim, językoznawcą warszawskim, i Władysławem Niedźwiedzkim, utworzył on komitet redakcyjny, który ostatecznie doprowadził do wydania pierwszego tomu nowego Słownika języka polskiego (znanego od miejsca druku Słownikiem warszawskim) w roku 1900. Do roku 1915 wyszło sześć tomów słownika, siódmy w 1919, a ostatni ósmy dopiero w 1927. Słownik warszawski jest jedynym w dziejach naszej leksykografii dziełem typu thesaurusa (skarbca), czyli słownika rejestrującego całe słownictwo języka narodowego. Autorzy wyzyskali zasób wyrazowy Lindego i Słownika wileńskiego, a ponadto rozszerzyli zakres chronologiczny gromadzonego materiału w obu kierunkach: na zabytki językowe średniowiecza i pierwszej połowy XVI wieku (nieuwzględnione przez Lindego) oraz na piśmiennictwo dziewiętnastowieczne, zwłaszcza nowsze, aż po okres Młodej Polski (w ostatnich tomach spotyka się wyrazy i przykłady z pierwszych dziesięcioleci XX wieku). Oprócz słownictwa języka literackiego rejestrowali także – oczywiście ze stosownymi kwalifikatorami – wyrazy gwarowe, żargonowe itp. Ponadto wprowadzili do słownika wiele wyrazów wprawdzie możliwych, ale faktycznie nigdzie nie zaświadczonych niektóre zdrobnienia, zgrubienia, czasowniki przedrostkowe itp.). Zgromadzili w ten sposób imponującą liczbę około 270 tysięcy haseł. Słownik warszawski jest ostatnim wielkim słownikiem doby nowopolskiej w zakresie słowników ogólnych języka polskiego. Dopiero ok. 1950 r. pod kierunkiem Witolda Doroszewskiego podjęto zamiar stworzenia współczesnego słownika języka polskiego, obejmującego swym zakresem wiek XX, XIX, a nawet wyrazy z II połowy XVIII wieku. Objął on w sumie 110 000 słów, podzielonych na 10 tomów, 1 tom dodatków (Suplement). Wydawano i wydaje się również słowniki badające wyrazy dawnych czasów (np. Słownik staropolski obejmujący wyrazy zapisane przed rokiem 1500), gwarowe (Słownik gwar polskich), grup zawodowych, morskie, poprawnej polszczyzny itp. Obecnie dużą popularnością cieszą się słowniki multimedialne oraz internetowe.
POLSKISŁOWNIK, który właśnie odwiedziłeś, jest prawdopodobnie najnowszym (w momencie udostępnienia internautom) zbiorem słów i wyrazów języka polskiego, wraz z ich formami odmiennymi, który zawiera w sumie prawie trzy miliony pozycji, czyli ponad dziesięć razy więcej niż największy dotychczas Słownik warszawski. Dodatkową zaletą naszego słownika jest możliwość przeszukiwania jego zasobów w szybki i łatwy sposób, uwzględniający znjadowanie słowa na konkretne potrzeby użytkownika - do krzyżówek, do gier słownych czy też do rymowania.

Poniżej lista pokazująca różne typy i rodzaje słowników:

 • POLSKISŁOWNIK - Słowa do Scrabble, wyszukiwanie wyrazów do gry w Scrabble - anagramator.
 • POLSKISŁOWNIK - Hasła do krzyżówek, wyszukiwanie wyrazów i haseł do rozwiązywania krzyżówek.
 • POLSKISŁOWNIK - Rymy i słowa zakończone podobnie, wyszukiwanie słów do rymu, z taką samą końcówką.
 • POLSKISŁOWNIK - Słownik języka polskiego, pełny spis wszystkich polskich wyrazów i ich form.
 • słownik języka np. polskiego (lub jednojęzyczny) – zbiór słów (haseł) wraz z opisem ich znaczenia lub znaczeń, zawiera typ odmiany słowa dla języków fleksyjnych, etymologię i przykłady użycia słowa dla każdego ze znaczeń (tzw. konkordancję)
 • słownik a tergo – zbiór słów uszeregowanych w kolejności alfabetycznej, ale według liter od końca wyrazów
 • słownik antonimów - wyrazów o przeciwnym znaczeniu
 • słownik archaizmów - zbiór wyrazów, które nie są w języku obecnie używane
 • słownik biograficzny – zbiór życiorysów
 • słownik częstotliwościowy lub frekwencyjny – zbiór wyrazów lub związków frazeologicznych uszeregowanych zgodnie z częstością ich występowania, np. w mowie pisanej, mówionej, itd., zwykle uszeregowanie rozpoczyna się od słowa/wyrażenia najczęściej spotykanego
 • słownik dwujęzyczny (np. francusko-polski) – zbiór słów jednego języka ("wejściowego") wraz z odpowiednikami w drugim języku ("wyjściowym"), zawiera opis gramatyczny, odmianę i często przykłady użycia w drugim języku
 • słownik encyklopedyczny – zbiór haseł (artykułów hasłowych) uporządkowanych alfabetycznie lub rzeczowo i zawierających opisania bardziej szczegółowe, niż w słowniku języka, ale mniej szczegółowe, niż w wielkiej encyklopedii powszechnej; jednak granica między pojęciami "słownik encyklopedyczny" a "encyklopedia" jest niewyraźna
 • słownik etymologiczny – zbiór haseł wraz z opisem ich etymologii, jednocześnie z reguły duże słowniki językowe również zawierają pewne wyjaśnienia etymologiczne
 • słownik frazeologiczny dwujęzyczny – zbiór specyficznych i bezpośrednio nieprzetłumaczalnych wyrażeń jednego języka i ich tłumaczeniem na drugi wraz z przykładami użycia w języku tłumaczonym (pierwszym)
 • słownik frazeologiczny - zbiór idiomów i fraz typowych dla danego języka
 • słownik homonimów - wyrazów jednakowo brzmiących ale mających różne znacznie
 • słownik ortoepiczny - dający zalecenia dotyczące wymowy w szerokim tego słowa znaczeniu, a więc fonetyki, fleksji i składni wyrazów budzących w tym zakresie wątpliwości, np. Słownik poprawnej polszczyzny
 • słownik ortofoniczny - dający zalecenia dotyczące poprawnej wymowy
 • słownik ortograficzny języka – zbiór słów (haseł) bez opisu znaczeń, zawiera jedynie poprawną odmianę i pisownię wyrazu
 • słownik paronimów - wyrazów podobnych
 • słownik regionalizmów - zbiór wyrazów typowych dla danego regionu
 • słownik rymów, pozwalający na łatwe odnalezienie rymujących się wyrazów - tak jak nasz słownik rymów, szczególnie popularny w kulturze anglosaskiej (ang. rhyming dictionary)
 • słownik tematyczny – zbiór pojęć, wyrażeń i rozwiązań z jakiejś dziedziny wiedzy, np. "poradnik spawacza"
 • słownik terminologiczny (np. prawniczy) – zbiór wyrażeń charakterystycznych dla jakieś dziedziny wiedzy wraz z opisem ich znaczenia
 • słownik wyrazów bliskoznacznych – zbiór haseł o tym samym bądź podobnym znaczeniu
 • słownik wyrazów obcych – zbiór słów jakiegoś języka pochodzących (przyjętych) z innych języków

Opracownie własne na podstawie: http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82ownik