Dopuszczalność słów w grach słownych typu Scrabble i Literaki

Zgodnie z regułami gry w Scrabble, obowiązującymi podczas turniejów organizowanych przez Polską Federację Scrabble, dopuszczalne są wszystkie słowa występujące w słownikach języka polskiego oraz wszystkie ich prawidłowe formy gramatyczne, z wyjątkiem takich słów, które rozpoczynają się od wielkiej litery, są skrótami, bądź słowami wymagającymi cudzysłowu lub łącznika.
Zgodnie z tymi zasadmi słowo jest pisane zgodnie z zasadami języka polskiego jako zwarty ciąg liter oddzielony od innych słów przerwami międzywyrazowymi. Niedozwolone są więc słowa zawierające wewnątrz znak graficzny (także apostrof, np. w słowie scrabble'owy) oraz polskie słowa pisane z niepolskimi znakami diakrytycznymi (np.: öre, écru), natomiast obecność znaku przestankowego (np. wykrzyknika po słowie sic!) nie ma wpływu na dopuszczalność w grze.

Poniżej znajduje się lista wydawnictw, które zawierają słowa dopuszczalne w trakcie gry w Scrabble:

 • „Słownik języka polskiego” - pod redakcją Mieczysława Szymczaka(trzytomowy z suplementem)
 • „Mały słownik języka polskiego” - pod redakcją Stanisława Skorupki, Haliny Auderskiej, Zofii Łempickiej lub - w nowszych wydaniach - pod redakcją Elżbiety Sobol
 • „Słownik poprawnej polszczyzny” - pod redakcją Witolda Doroszewskiego
 • „Słownik wyrazów obcych” - pod redakcją Jana Tokarskiego
 • „Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN” - pod redakcją Andrzeja Markowskiego
 • „Słownik wyrazów obcych. Wydanie nowe” - pod redakcją Elżbiety Sobol
 • „Nowy słownik ortograficzny PWN” - pod redakcją Edwarda Polańskiego
 • „Inny słownik języka polskiego PWN” - pod redakcją Mirosława Bańki(dwutomowy)
 • „Nowy słownik języka polskiego PWN” - pod red. Elżbiety Sobol
 • „Popularny słownik ortograficzny PWN” - w oprac. Anny Kłosińskiej
 • „Uniwersalny słownik języka polskiego PWN” - pod red. Stanisława Dubisza
 • „Wielki słownik ortograficzny PWN” - pod red. Edwarda Polańskiego 2003
 • „Wielki słownik wyrazów obcych PWN” pod red. Mirosława Bańki 2003
 • „Słownik poprawnej polszczyzny PWN” w oprac. Lidii Drabik i Elżbiety Sobol 2004
 • „Słownik ortograficzny PWN” w oprac. Anny Kłosińskiej 2004
 • „Słownik wyrazów obcych PWN” w oprac. Lidii Wiśniakowskiej 2004
 • „Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN” pod red. Andrzeja Markowskiego 2005

Dopuszczalne są wydania z roku 1980 i późniejsze, z wyjątkiem słownika ortograficznego, dopuszczalnego tylko w wydaniach od roku 1996, które ukazały się pod tytułem „Nowy słownik ortograficzny PWN”. Uwaga! W roku 1996 było również ostatnie wydanie „Słownika ortograficznego języka polskiego” pod redakcją Mieczysława Szymczaka, który nie jest dozwolony.

Jak pewnie zauważyłeś, lista dopuszczonych wydawnictw jest strasznie długa i pewnie większość z nas widziała tylko niektóre z nich na własne oczy. Ale to nie jest żaden problem!!! Nasz Słownik słów do Scrabble zawiera wszystkie dozwolone wyrazy z wcześniej wymienionych wydań książkowych i bez trudu możesz zarówno sprawdzić poprawność wymyślonego słowa jak i spróbować ułożyć poprawne słowo z posiadanych w trakcie gry liter przy pomocy naszego anagramatora.

Opracownie własne na podstawie materiałów ogólnie dostępnych w internecie.