BAR - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania BAR

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "BAR" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 10. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

BAR to:

część lokalu gastronomicznego, np. restauracji czy pubu, przy której serwuje się napoje alkoholowe (na 3 lit.)BAR to:

lokal gastronomiczny, w którym konsumuje się zamówione wcześniej dania i napoje alkoholowe, głównie piwa oraz drinki i wódkę (na 3 lit.)BAR to:

pierwiastek z grupy II głównej układu okresowego pierwiastków, z okresu szóstego (na 3 lit.)BAR to:

jednostka miary ciśnienia w układzie jednostek CGS określoną jako 10E+6 dyn/cm2 = 10E+6 b (na 3 lit.)BAR to:

miasto położone na Ukrainie, nad rzeką Rów, na Podolu, w obwodzie winnickim, siedziba władz rejonu barskiego (na 3 lit.)BAR to:

ludzie znajdujący się w barze - lokalu gastronomicznym, w którym konsumuje się zamówione wcześniej dania i napoje alkoholowe, głównie piwa oraz drinki i wódkę (na 3 lit.)BAR to:

miasto na Ukrainie nad rzeką Row (dopływ Bohu); konfederacja Barska (na 3 lit.)BAR to:

mleczny - z kopytkami (na 3 lit.)BAR to:

mleczny lub kawowy (na 3 lit.)BAR to:

lokal szybkiej obsługi (na 3 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "BAR". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

BAR nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BAR się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek BAR - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego BAR
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BAR część lokalu gastronomicznego, np. restauracji czy pubu, przy której serwuje się napoje alkoholowe (na 3 lit.)
BAR lokal gastronomiczny, w którym konsumuje się zamówione wcześniej dania i napoje alkoholowe, głównie piwa oraz drinki i wódkę (na 3 lit.)
BAR pierwiastek z grupy II głównej układu okresowego pierwiastków, z okresu szóstego (na 3 lit.)
BAR jednostka miary ciśnienia w układzie jednostek CGS określoną jako 10E+6 dyn/cm2 = 10E+6 b (na 3 lit.)
BAR miasto położone na Ukrainie, nad rzeką Rów, na Podolu, w obwodzie winnickim, siedziba władz rejonu barskiego (na 3 lit.)
BAR ludzie znajdujący się w barze - lokalu gastronomicznym, w którym konsumuje się zamówione wcześniej dania i napoje alkoholowe, głównie piwa oraz drinki i wódkę (na 3 lit.)
BAR miasto na Ukrainie nad rzeką Row (dopływ Bohu); konfederacja Barska (na 3 lit.)
BAR mleczny - z kopytkami (na 3 lit.)
BAR mleczny lub kawowy (na 3 lit.)
BAR lokal szybkiej obsługi (na 3 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - BAR

BAR
część lokalu gastronomicznego, np. restauracji czy pubu, przy której serwuje się napoje alkoholowe (na 3 lit.).
BAR
lokal gastronomiczny, w którym konsumuje się zamówione wcześniej dania i napoje alkoholowe, głównie piwa oraz drinki i wódkę (na 3 lit.).
BAR
pierwiastek z grupy II głównej układu okresowego pierwiastków, z okresu szóstego (na 3 lit.).
BAR
jednostka miary ciśnienia w układzie jednostek CGS określoną jako 10E+6 dyn/cm2 = 10E+6 b (na 3 lit.).
BAR
miasto położone na Ukrainie, nad rzeką Rów, na Podolu, w obwodzie winnickim, siedziba władz rejonu barskiego (na 3 lit.).
BAR
ludzie znajdujący się w barze - lokalu gastronomicznym, w którym konsumuje się zamówione wcześniej dania i napoje alkoholowe, głównie piwa oraz drinki i wódkę (na 3 lit.).
BAR
miasto na Ukrainie nad rzeką Row (dopływ Bohu); konfederacja Barska (na 3 lit.).
BAR
mleczny - z kopytkami (na 3 lit.).
BAR
mleczny lub kawowy (na 3 lit.).
BAR
lokal szybkiej obsługi (na 3 lit.).

Oprócz BAR sprawdź również:

Komentarze - BAR - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

x