KORONKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania KORONKA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "KORONKA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 10. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

KORONKA to:

wyrób sztuki użytkowej, często o dużych walorach artystycznych, będący rodzajem ażurowej plecionki z nici (na 7 lit.)KORONKA to:

przen. ażur - ażurowy wzór czegoś (na 7 lit.)KORONKA to:

w niektórych grach karcianych: sekwens starszych kart (na 7 lit.)KORONKA to:

proteza (górnej, widocznej części) zęba (na 7 lit.)KORONKA to:

modlitwa podobna do różańca pod tym względem, że polega na powtarzaniu w określony sposób i określoną liczbę razy różnych modlitw (na 7 lit.)KORONKA to:

trzecia część różańca (na 7 lit.)KORONKA to:

przedmiot (najczęściej sznur modlitewny) służący do odmawiania koronek oraz Różańca (na 7 lit.)KORONKA to:

koronkowa pasmanteria, najczęściej w formie taśmy, często też aplikacji (na 7 lit.)KORONKA to:

narzędzie wiertnicze w kształcie kawałka rury z uzbrojoną częścią roboczą (na 7 lit.)KORONKA to:

lekka, ażurowa tkanina o różnorodnych splotach lnianych, bawełnianych, jedwabnych itp. tworzących desenie, wykonywana ręcznie lub maszynowo, używana na suknie, bluzki, bieliznę itp. , lub w postaci wąskich pasków do obszywania bielizny, odzieży (na 7 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "KORONKA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

KORONKA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KORONKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek KORONKA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego KORONKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KORONKA wyrób sztuki użytkowej, często o dużych walorach artystycznych, będący rodzajem ażurowej plecionki z nici (na 7 lit.)
KORONKA przen. ażur - ażurowy wzór czegoś (na 7 lit.)
KORONKA w niektórych grach karcianych: sekwens starszych kart (na 7 lit.)
KORONKA proteza (górnej, widocznej części) zęba (na 7 lit.)
KORONKA modlitwa podobna do różańca pod tym względem, że polega na powtarzaniu w określony sposób i określoną liczbę razy różnych modlitw (na 7 lit.)
KORONKA trzecia część różańca (na 7 lit.)
KORONKA przedmiot (najczęściej sznur modlitewny) służący do odmawiania koronek oraz Różańca (na 7 lit.)
KORONKA koronkowa pasmanteria, najczęściej w formie taśmy, często też aplikacji (na 7 lit.)
KORONKA narzędzie wiertnicze w kształcie kawałka rury z uzbrojoną częścią roboczą (na 7 lit.)
KORONKA lekka, ażurowa tkanina o różnorodnych splotach lnianych, bawełnianych, jedwabnych itp. tworzących desenie, wykonywana ręcznie lub maszynowo, używana na suknie, bluzki, bieliznę itp. , lub w postaci wąskich pasków do obszywania bielizny, odzieży (na 7 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - KORONKA

KORONKA
wyrób sztuki użytkowej, często o dużych walorach artystycznych, będący rodzajem ażurowej plecionki z nici (na 7 lit.).
KORONKA
przen. ażur - ażurowy wzór czegoś (na 7 lit.).
KORONKA
w niektórych grach karcianych: sekwens starszych kart (na 7 lit.).
KORONKA
proteza (górnej, widocznej części) zęba (na 7 lit.).
KORONKA
modlitwa podobna do różańca pod tym względem, że polega na powtarzaniu w określony sposób i określoną liczbę razy różnych modlitw (na 7 lit.).
KORONKA
trzecia część różańca (na 7 lit.).
KORONKA
przedmiot (najczęściej sznur modlitewny) służący do odmawiania koronek oraz Różańca (na 7 lit.).
KORONKA
koronkowa pasmanteria, najczęściej w formie taśmy, często też aplikacji (na 7 lit.).
KORONKA
narzędzie wiertnicze w kształcie kawałka rury z uzbrojoną częścią roboczą (na 7 lit.).
KORONKA
lekka, ażurowa tkanina o różnorodnych splotach lnianych, bawełnianych, jedwabnych itp. tworzących desenie, wykonywana ręcznie lub maszynowo, używana na suknie, bluzki, bieliznę itp. , lub w postaci wąskich pasków do obszywania bielizny, odzieży (na 7 lit.).

Oprócz KORONKA sprawdź również:

KORONKA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      1 + 4 = ?    

Poleć nas znajomym:

x