PAS - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania PAS

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "PAS" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 17. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

PAS to:

wąski długi obszar wydzielony ze względu na swoją charakterystykę lub funkcje (na 3 lit.)PAS to:

długi, wąski kawałek skóry, tkaniny lub innego materiału, część garderoby, podtrzymująca w pasie spodnie lub spódnicę lub noszona dla ozdoby (na 3 lit.)PAS to:

kształt, linia, graficznie wyodrębniony fragment powierzchni (na 3 lit.)PAS to:

talia - miejsce na tułowiu powyżej bioder (na 3 lit.)PAS to:

długi i wąski kawałek tkaniny, skóry lub innego materiału, który służy do spinania, podtrzymywania czegoś (na 3 lit.)PAS to:

część maszyny, która służy do poruszania lub przemieszczania czegoś (na 3 lit.)PAS to:

wąski, prostokątny kawałek czegoś (na 3 lit.)PAS to:

zagranie karciane polegające na chwilowej rezygnacji z dalszego udziału w jakiejś części rozgrywki (na 3 lit.)PAS to:

poziom umiejętności w sportach walki (na 3 lit.)PAS to:

w heraldyce: figura w kształcie pasa ułożonego poziomo i dzielącego tarczę na (najczęściej) równie części (na 3 lit.)PAS to:

element bielizny, który służy do zabezpieczania pończoch, żeby nie spadały, elastyczna konstrukcja, którą zakłada się wokół bioder, do której są przymocowane paski z klamerkami lub guziczkami (na 3 lit.)PAS to:

wyrób metalowy walcowany w kształcie płaskiego prostokąta, o znacznej długości (na 3 lit.)PAS to:

płaskownik stanowiący część konstrukcji pasowej (na 3 lit.)PAS to:

(napędowy) cięgno w postaci pasa współpracujące z kołami przekładni pasowej (na 3 lit.)PAS to:

(podsadzkowy) murek ze skały płonnej ułożony wzdłuż lub w poprzek wyrobiska jako element podsadzki (na 3 lit.)PAS to:

startowy na lotnisku (na 3 lit.)PAS to:

np. ortopedyczny (na 3 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "PAS". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

PAS nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PAS się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek PAS - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego PAS
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAS wąski długi obszar wydzielony ze względu na swoją charakterystykę lub funkcje (na 3 lit.)
PAS długi, wąski kawałek skóry, tkaniny lub innego materiału, część garderoby, podtrzymująca w pasie spodnie lub spódnicę lub noszona dla ozdoby (na 3 lit.)
PAS kształt, linia, graficznie wyodrębniony fragment powierzchni (na 3 lit.)
PAS talia - miejsce na tułowiu powyżej bioder (na 3 lit.)
PAS długi i wąski kawałek tkaniny, skóry lub innego materiału, który służy do spinania, podtrzymywania czegoś (na 3 lit.)
PAS część maszyny, która służy do poruszania lub przemieszczania czegoś (na 3 lit.)
PAS wąski, prostokątny kawałek czegoś (na 3 lit.)
PAS zagranie karciane polegające na chwilowej rezygnacji z dalszego udziału w jakiejś części rozgrywki (na 3 lit.)
PAS poziom umiejętności w sportach walki (na 3 lit.)
PAS w heraldyce: figura w kształcie pasa ułożonego poziomo i dzielącego tarczę na (najczęściej) równie części (na 3 lit.)
PAS element bielizny, który służy do zabezpieczania pończoch, żeby nie spadały, elastyczna konstrukcja, którą zakłada się wokół bioder, do której są przymocowane paski z klamerkami lub guziczkami (na 3 lit.)
PAS wyrób metalowy walcowany w kształcie płaskiego prostokąta, o znacznej długości (na 3 lit.)
PAS płaskownik stanowiący część konstrukcji pasowej (na 3 lit.)
PAS (napędowy) cięgno w postaci pasa współpracujące z kołami przekładni pasowej (na 3 lit.)
PAS (podsadzkowy) murek ze skały płonnej ułożony wzdłuż lub w poprzek wyrobiska jako element podsadzki (na 3 lit.)
PAS startowy na lotnisku (na 3 lit.)
PAS np. ortopedyczny (na 3 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - PAS

PAS
wąski długi obszar wydzielony ze względu na swoją charakterystykę lub funkcje (na 3 lit.).
PAS
długi, wąski kawałek skóry, tkaniny lub innego materiału, część garderoby, podtrzymująca w pasie spodnie lub spódnicę lub noszona dla ozdoby (na 3 lit.).
PAS
kształt, linia, graficznie wyodrębniony fragment powierzchni (na 3 lit.).
PAS
talia - miejsce na tułowiu powyżej bioder (na 3 lit.).
PAS
długi i wąski kawałek tkaniny, skóry lub innego materiału, który służy do spinania, podtrzymywania czegoś (na 3 lit.).
PAS
część maszyny, która służy do poruszania lub przemieszczania czegoś (na 3 lit.).
PAS
wąski, prostokątny kawałek czegoś (na 3 lit.).
PAS
zagranie karciane polegające na chwilowej rezygnacji z dalszego udziału w jakiejś części rozgrywki (na 3 lit.).
PAS
poziom umiejętności w sportach walki (na 3 lit.).
PAS
w heraldyce: figura w kształcie pasa ułożonego poziomo i dzielącego tarczę na (najczęściej) równie części (na 3 lit.).
PAS
element bielizny, który służy do zabezpieczania pończoch, żeby nie spadały, elastyczna konstrukcja, którą zakłada się wokół bioder, do której są przymocowane paski z klamerkami lub guziczkami (na 3 lit.).
PAS
wyrób metalowy walcowany w kształcie płaskiego prostokąta, o znacznej długości (na 3 lit.).
PAS
płaskownik stanowiący część konstrukcji pasowej (na 3 lit.).
PAS
(napędowy) cięgno w postaci pasa współpracujące z kołami przekładni pasowej (na 3 lit.).
PAS
(podsadzkowy) murek ze skały płonnej ułożony wzdłuż lub w poprzek wyrobiska jako element podsadzki (na 3 lit.).
PAS
startowy na lotnisku (na 3 lit.).
PAS
np. ortopedyczny (na 3 lit.).

Oprócz PAS sprawdź również:

PAS - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      5 + 5 = ?    

Poleć nas znajomym:

x