TERCJA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania TERCJA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "TERCJA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 10. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

TERCJA to:

interwał prosty między dźwiękami obejmujący zakres trzech stopni skali muzycznej; w stroju równomiernie temperowanym wynosi 3 lub 4 półtony (na 6 lit.)TERCJA to:

część czasu gry w hokeja na lodzie, trwająca 20 minut (na 6 lit.)TERCJA to:

jednostka miary kąta płaskiego równa 1/60 sekundy, czyli 1/3600 minuty, czyli 1/216000 stopnia; oznaczana przez 1? (na 6 lit.)TERCJA to:

jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin (na 6 lit.)TERCJA to:

w hokeju na lodzie: część pola gry (około 1/3 długości lodowiska) (na 6 lit.)TERCJA to:

w drukarstwie: stopień czcionki (jej wielkość) wynoszący 16 punktów (na 6 lit.)TERCJA to:

w hokeju na lodzie: każda z trzech dwudziestominutowych (czystej gry) części meczu (na 6 lit.)TERCJA to:

w szermierce: trzecia pozycja obronna chroniąca cały bok (na 6 lit.)TERCJA to:

różnica wysokości dwóch dźwięków, z których drugi znajduje się w stosunku do pierwszego na trzecim stopniu skali diatonicznej (na 6 lit.)TERCJA to:

faza gry w hokeja (na 6 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "TERCJA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

TERCJA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TERCJA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek TERCJA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego TERCJA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TERCJA interwał prosty między dźwiękami obejmujący zakres trzech stopni skali muzycznej; w stroju równomiernie temperowanym wynosi 3 lub 4 półtony (na 6 lit.)
TERCJA część czasu gry w hokeja na lodzie, trwająca 20 minut (na 6 lit.)
TERCJA jednostka miary kąta płaskiego równa 1/60 sekundy, czyli 1/3600 minuty, czyli 1/216000 stopnia; oznaczana przez 1? (na 6 lit.)
TERCJA jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin (na 6 lit.)
TERCJA w hokeju na lodzie: część pola gry (około 1/3 długości lodowiska) (na 6 lit.)
TERCJA w drukarstwie: stopień czcionki (jej wielkość) wynoszący 16 punktów (na 6 lit.)
TERCJA w hokeju na lodzie: każda z trzech dwudziestominutowych (czystej gry) części meczu (na 6 lit.)
TERCJA w szermierce: trzecia pozycja obronna chroniąca cały bok (na 6 lit.)
TERCJA różnica wysokości dwóch dźwięków, z których drugi znajduje się w stosunku do pierwszego na trzecim stopniu skali diatonicznej (na 6 lit.)
TERCJA faza gry w hokeja (na 6 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - TERCJA

TERCJA
interwał prosty między dźwiękami obejmujący zakres trzech stopni skali muzycznej; w stroju równomiernie temperowanym wynosi 3 lub 4 półtony (na 6 lit.).
TERCJA
część czasu gry w hokeja na lodzie, trwająca 20 minut (na 6 lit.).
TERCJA
jednostka miary kąta płaskiego równa 1/60 sekundy, czyli 1/3600 minuty, czyli 1/216000 stopnia; oznaczana przez 1? (na 6 lit.).
TERCJA
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin (na 6 lit.).
TERCJA
w hokeju na lodzie: część pola gry (około 1/3 długości lodowiska) (na 6 lit.).
TERCJA
w drukarstwie: stopień czcionki (jej wielkość) wynoszący 16 punktów (na 6 lit.).
TERCJA
w hokeju na lodzie: każda z trzech dwudziestominutowych (czystej gry) części meczu (na 6 lit.).
TERCJA
w szermierce: trzecia pozycja obronna chroniąca cały bok (na 6 lit.).
TERCJA
różnica wysokości dwóch dźwięków, z których drugi znajduje się w stosunku do pierwszego na trzecim stopniu skali diatonicznej (na 6 lit.).
TERCJA
faza gry w hokeja (na 6 lit.).

Oprócz TERCJA sprawdź również:

Komentarze - TERCJA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

6+3 =

Poleć nas znajomym:

x