TUSZ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania TUSZ

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "TUSZ" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 12. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

TUSZ to:

środek barwiący (farba wodna pigmentowa), szybkoschnący, wodoodporny, najczęściej czarny (na 4 lit.)TUSZ to:

rysunek, malowidło zrobione tuszem (na 4 lit.)TUSZ to:

kosmetyk służący do podkreślenia i malowania rzęs, dopełniający makijażu oka (na 4 lit.)TUSZ to:

element wyposażenia najczęściej łazienki (specjalnie przystosowane miejsce w łazience) służący głównie do urządzania kąpieli, polegającej na polewaniu się wodą wypływającą z instalacji wodociągowej poprzez wąż zakończony końcówką natryskową, w której jest specjalne sitko, mające na celu rozbicie strumienia wody na drobne kropelki (na 4 lit.)TUSZ to:

rodzaj fanfary powitalnej na cześć ważnej osoby lub osób wstępującej na scenę wydarzeń (np. podczas rozdawania medali), wykonywanej przez różnorodne zespoły instrumentalne (na 4 lit.)TUSZ to:

trafienie w szermierce (dotknięcie bronią ważnego pola trafienia) (na 4 lit.)TUSZ to:

w zapasach: zwycięstwo poprzez położenie przeciwnika na łopatkach (na 4 lit.)TUSZ to:

krótka kąpiel pod bieżącym strumieniem wody (na 4 lit.)TUSZ to:

farba wodna służąca do kreślenia i rysowania (na 4 lit.)TUSZ to:

fanfara wykonywana przez orkiestrę np. przy powitaniach (na 4 lit.)TUSZ to:

kreślarski lub do rzęs (na 4 lit.)TUSZ to:

'pokarm' dla redisówki (na 4 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "TUSZ". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

TUSZ nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TUSZ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek TUSZ - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego TUSZ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TUSZ środek barwiący (farba wodna pigmentowa), szybkoschnący, wodoodporny, najczęściej czarny (na 4 lit.)
TUSZ rysunek, malowidło zrobione tuszem (na 4 lit.)
TUSZ kosmetyk służący do podkreślenia i malowania rzęs, dopełniający makijażu oka (na 4 lit.)
TUSZ element wyposażenia najczęściej łazienki (specjalnie przystosowane miejsce w łazience) służący głównie do urządzania kąpieli, polegającej na polewaniu się wodą wypływającą z instalacji wodociągowej poprzez wąż zakończony końcówką natryskową, w której jest specjalne sitko, mające na celu rozbicie strumienia wody na drobne kropelki (na 4 lit.)
TUSZ rodzaj fanfary powitalnej na cześć ważnej osoby lub osób wstępującej na scenę wydarzeń (np. podczas rozdawania medali), wykonywanej przez różnorodne zespoły instrumentalne (na 4 lit.)
TUSZ trafienie w szermierce (dotknięcie bronią ważnego pola trafienia) (na 4 lit.)
TUSZ w zapasach: zwycięstwo poprzez położenie przeciwnika na łopatkach (na 4 lit.)
TUSZ krótka kąpiel pod bieżącym strumieniem wody (na 4 lit.)
TUSZ farba wodna służąca do kreślenia i rysowania (na 4 lit.)
TUSZ fanfara wykonywana przez orkiestrę np. przy powitaniach (na 4 lit.)
TUSZ kreślarski lub do rzęs (na 4 lit.)
TUSZ 'pokarm' dla redisówki (na 4 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - TUSZ

TUSZ
środek barwiący (farba wodna pigmentowa), szybkoschnący, wodoodporny, najczęściej czarny (na 4 lit.).
TUSZ
rysunek, malowidło zrobione tuszem (na 4 lit.).
TUSZ
kosmetyk służący do podkreślenia i malowania rzęs, dopełniający makijażu oka (na 4 lit.).
TUSZ
element wyposażenia najczęściej łazienki (specjalnie przystosowane miejsce w łazience) służący głównie do urządzania kąpieli, polegającej na polewaniu się wodą wypływającą z instalacji wodociągowej poprzez wąż zakończony końcówką natryskową, w której jest specjalne sitko, mające na celu rozbicie strumienia wody na drobne kropelki (na 4 lit.).
TUSZ
rodzaj fanfary powitalnej na cześć ważnej osoby lub osób wstępującej na scenę wydarzeń (np. podczas rozdawania medali), wykonywanej przez różnorodne zespoły instrumentalne (na 4 lit.).
TUSZ
trafienie w szermierce (dotknięcie bronią ważnego pola trafienia) (na 4 lit.).
TUSZ
w zapasach: zwycięstwo poprzez położenie przeciwnika na łopatkach (na 4 lit.).
TUSZ
krótka kąpiel pod bieżącym strumieniem wody (na 4 lit.).
TUSZ
farba wodna służąca do kreślenia i rysowania (na 4 lit.).
TUSZ
fanfara wykonywana przez orkiestrę np. przy powitaniach (na 4 lit.).
TUSZ
kreślarski lub do rzęs (na 4 lit.).
TUSZ
'pokarm' dla redisówki (na 4 lit.).

Oprócz TUSZ sprawdź również:

Komentarze - TUSZ - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x