Przedłużki do słowa NIJ

Poniżej znaj­dziesz wszys­tkie sło­wa i wy­ra­zy, któ­re mo­żna uło­żyć prze­dłu­ża­jąc po­da­ne przez Cie­bie sło­wo "NIJ", czyli do­da­jąc przed, lub po nim ma­ksy­ma­lnie 7 do­dat­ko­wych li­te­r i two­rząc inny do­pusz­czalny wy­raz.
Słowa zostały uło­żone ma­le­ją­co we­dług pun­kta­cji Scra­bble, ro­sną­co we­dług ilo­ści li­ter i wre­szcie ro­sną­co alfa­bety­cznie.

Możesz również wy­szu­kać no­we prze­dłuż­ki zmie­nia­jąc w po­niż­szej wy­szu­ki­warce sło­wo do prze­dłu­że­nia.

Do Twojego słowa można ułożyć tyle przedłużek:

użyźnijmyż (33 pkt.)

bluźnijmyż (31 pkt.)

opóźnijmyż (31 pkt.)

spóźnijmyż (31 pkt.)

śliźnijmyż (31 pkt.)

późnijmyż (30 pkt.)

użyźnijże (30 pkt.)

błaźnijmyż (30 pkt.)

grzęźnijże (30 pkt.)

późnijcież (30 pkt.)

uwięźnijże (30 pkt.)

więźnijmyż (30 pkt.)

bliźnijmyż (29 pkt.)

bryźnijmyż (29 pkt.)

obluźnijże (29 pkt.)

ośliźnijże (29 pkt.)

pełźnijmyż (29 pkt.)

wśliźnijże (29 pkt.)

zapóźnijże (29 pkt.)

zluźnijmyż (29 pkt.)

żółknijmyż (29 pkt.)

bluźnijże (28 pkt.)

dźgnijmyż (28 pkt.)

opóźnijże (28 pkt.)

spóźnijże (28 pkt.)

śliźnijże (28 pkt.)

użyźnijmy (28 pkt.)

dźgnijcież (28 pkt.)

grzęźnijmy (28 pkt.)

klęśnijmyż (28 pkt.)

poluźnijże (28 pkt.)

uwięźnijmy (28 pkt.)

użyźnijcie (28 pkt.)

zbłaźnijże (28 pkt.)

późnijże (27 pkt.)

błaźnijże (27 pkt.)

ugrzęźnij (27 pkt.)

więźnijże (27 pkt.)

błyśnijmyż (27 pkt.)

dźwignijże (27 pkt.)

obliźnijże (27 pkt.)

obluźnijmy (27 pkt.)

obryźnijże (27 pkt.)

ośliźnijmy (27 pkt.)

spełźnijże (27 pkt.)

ściągnijże (27 pkt.)

ściśnijmyż (27 pkt.)

ulęgnijmyż (27 pkt.)

umięśnijże (27 pkt.)

uściśnijże (27 pkt.)

wpełźnijże (27 pkt.)

wśliźnijmy (27 pkt.)

zapóźnijmy (27 pkt.)

zżółknijże (27 pkt.)

źgnijmyż (26 pkt.)

bliźnijże (26 pkt.)

bluźnijmy (26 pkt.)

bryźnijże (26 pkt.)

liźnijmyż (26 pkt.)

maźnijmyż (26 pkt.)

obśliźnij (26 pkt.)

opóźnijmy (26 pkt.)

pełźnijże (26 pkt.)

spóźnijmy (26 pkt.)

śliźnijmy (26 pkt.)

wnijdźmyż (26 pkt.)

zluźnijże (26 pkt.)

źgnijcież (26 pkt.)

żółknijże (26 pkt.)

bluźnijcie (26 pkt.)

chluśnijże (26 pkt.)

głaśnijmyż (26 pkt.)

liźnijcież (26 pkt.)

maźnijcież (26 pkt.)

obębnijmyż (26 pkt.)

opóźnijcie (26 pkt.)

pluśnijmyż (26 pkt.)

poluźnijmy (26 pkt.)

sklęśnijże (26 pkt.)

spóźnijcie (26 pkt.)

śliźnijcie (26 pkt.)

świśnijmyż (26 pkt.)

tęchnijmyż (26 pkt.)

ulęknijmyż (26 pkt.)

wklęśnijże (26 pkt.)

wnijdźcież (26 pkt.)

zbłaźnijmy (26 pkt.)

dźgnijże (25 pkt.)

późnijmy (25 pkt.)

bębnijmyż (25 pkt.)

błaźnijmy (25 pkt.)

dźinijską (25 pkt.)

dźwięknij (25 pkt.)

gęgnijmyż (25 pkt.)

klęśnijże (25 pkt.)

pobluźnij (25 pkt.)

pośliźnij (25 pkt.)

późnijcie (25 pkt.)

różnijmyż (25 pkt.)

więźnijmy (25 pkt.)

wyśliźnij (25 pkt.)

bębnijcież (25 pkt.)

błaźnijcie (25 pkt.)

buchnijmyż (25 pkt.)

chłośnijże (25 pkt.)

chruśnijże (25 pkt.)

ciągnijmyż (25 pkt.)

dźwignijmy (25 pkt.)

fajtnijmyż (25 pkt.)

fiuknijmyż (25 pkt.)

frygnijmyż (25 pkt.)

fundnijmyż (25 pkt.)

furknijmyż (25 pkt.)

gęgnijcież (25 pkt.)

gęstnijmyż (25 pkt.)

głuchnijże (25 pkt.)

haftnijmyż (25 pkt.)

klęknijmyż (25 pkt.)

kojfnijmyż (25 pkt.)

mierźnijże (25 pkt.)

obliźnijmy (25 pkt.)

obryźnijmy (25 pkt.)

odbębnijże (25 pkt.)

odróżnijże (25 pkt.)

ofuknijmyż (25 pkt.)

omuśnijmyż (25 pkt.)

opróżnijże (25 pkt.)

pobębnijże (25 pkt.)

podpełźnij (25 pkt.)

poróżnijże (25 pkt.)

różnijcież (25 pkt.)

sczeźnijże (25 pkt.)

spełźnijmy (25 pkt.)

ściągnijmy (25 pkt.)

ścieśnijże (25 pkt.)

śmignijmyż (25 pkt.)

uciągnijże (25 pkt.)

uciśnijmyż (25 pkt.)

ujędrnijże (25 pkt.)

ukiśnijmyż (25 pkt.)

uklęknijże (25 pkt.)

umięśnijmy (25 pkt.)

uogólnijże (25 pkt.)

uspójnijże (25 pkt.)

uściśnijmy (25 pkt.)

więźnijcie (25 pkt.)

wpełźnijmy (25 pkt.)

wybębnijże (25 pkt.)

wyćpnijmyż (25 pkt.)

wyróżnijże (25 pkt.)

zżółknijmy (25 pkt.)

żachnijmyż (25 pkt.)

żłopnijmyż (25 pkt.)

użyźnij (24 pkt.)

grzęźnij (24 pkt.)

uwięźnij (24 pkt.)

bąknijmyż (24 pkt.)

bęcnijmyż (24 pkt.)

bliźnijmy (24 pkt.)

błyśnijże (24 pkt.)

bryźnijmy (24 pkt.)

fuknijmyż (24 pkt.)

jęknijmyż (24 pkt.)

lęgnijmyż (24 pkt.)

łyśnijmyż (24 pkt.)

muśnijmyż (24 pkt.)

nabluźnij (24 pkt.)

pełźnijmy (24 pkt.)

ściśnijże (24 pkt.)

udźwignij (24 pkt.)

ulęgnijże (24 pkt.)

zabluźnij (24 pkt.)

ześliźnij (24 pkt.)

zluźnijmy (24 pkt.)

żółknijmy (24 pkt.)

bąknijcież (24 pkt.)

bęcnijcież (24 pkt.)

bliźnijcie (24 pkt.)

bryźnijcie (24 pkt.)

chlaśnijże (24 pkt.)

chluśnijmy (24 pkt.)

chuchnijże (24 pkt.)

chudnijmyż (24 pkt.)

chybnijmyż (24 pkt.)

cuchnijmyż (24 pkt.)

ćwiknijmyż (24 pkt.)

fuknijcież (24 pkt.)

grubnijmyż (24 pkt.)

jęknijcież (24 pkt.)

klaśnijmyż (24 pkt.)

kwęknijmyż (24 pkt.)

lęgnijcież (24 pkt.)

łyśnijcież (24 pkt.)

mięknijmyż (24 pkt.)

mlaśnijmyż (24 pkt.)

muśnijcież (24 pkt.)

nadżółknij (24 pkt.)

obeżnijmyż (24 pkt.)

objaśnijże (24 pkt.)

odbąknijże (24 pkt.)

odfuknijże (24 pkt.)

odjęknijże (24 pkt.)

oglądnijże (24 pkt.)

pełźnijcie (24 pkt.)

pilśnijmyż (24 pkt.)

plaśnijmyż (24 pkt.)

podźwignij (24 pkt.)

pryśnijmyż (24 pkt.)

przyjaźnij (24 pkt.)

puchnijmyż (24 pkt.)

sięgnijmyż (24 pkt.)

sklęśnijmy (24 pkt.)

spąchnijże (24 pkt.)

stąpnijmyż (24 pkt.)

stęchnijże (24 pkt.)

stęknijmyż (24 pkt.)

szuśnijmyż (24 pkt.)

ścichnijże (24 pkt.)

ślepnijmyż (24 pkt.)

tęsknijmyż (24 pkt.)

tryśnijmyż (24 pkt.)

ukucnijmyż (24 pkt.)

upchnijmyż (24 pkt.)

urośnijmyż (24 pkt.)

wglądnijże (24 pkt.)

wklęśnijmy (24 pkt.)

wybąknijże (24 pkt.)

wydźwignij (24 pkt.)

wyjęknijże (24 pkt.)

wylęgnijże (24 pkt.)

zabębnijże (24 pkt.)

zgaśnijmyż (24 pkt.)

ziębnijmyż (24 pkt.)

zlęknijmyż (24 pkt.)

zluźnijcie (24 pkt.)

zmętnijmyż (24 pkt.)

zżymnijmyż (24 pkt.)

żółknijcie (24 pkt.)

źgnijże (23 pkt.)

dźgnijmy (23 pkt.)

liźnijże (23 pkt.)

maźnijże (23 pkt.)

obluźnij (23 pkt.)

ośliźnij (23 pkt.)

wnijdźże (23 pkt.)

wśliźnij (23 pkt.)

zapóźnij (23 pkt.)

bujnijmyż (23 pkt.)

dopełźnij (23 pkt.)

dźgnijcie (23 pkt.)

dźinijsku (23 pkt.)

gaśnijmyż (23 pkt.)

głaśnijże (23 pkt.)

klęśnijmy (23 pkt.)

obębnijże (23 pkt.)

odpełźnij (23 pkt.)

pęknijmyż (23 pkt.)

pluśnijże (23 pkt.)

popełźnij (23 pkt.)

pożółknij (23 pkt.)

rąbnijmyż (23 pkt.)

świśnijże (23 pkt.)

tąpnijmyż (23 pkt.)

tęchnijże (23 pkt.)

tętnijmyż (23 pkt.)

ulęknijże (23 pkt.)

urżnijmyż (23 pkt.)

wypełźnij (23 pkt.)

wyżółknij (23 pkt.)

bachnijmyż (23 pkt.)

bluzgnijże (23 pkt.)

brząknijże (23 pkt.)

brzęknijże (23 pkt.)

bujnijcież (23 pkt.)

burknijmyż (23 pkt.)

chlupnijże (23 pkt.)

chłośnijmy (23 pkt.)

chruśnijmy (23 pkt.)

dmuchnijże (23 pkt.)

dogaśnijże (23 pkt.)

dorżnijmyż (23 pkt.)

draśnijmyż (23 pkt.)

drażnijmyż (23 pkt.)

dzióbnijże (23 pkt.)

dźinijskim (23 pkt.)

gaśnijcież (23 pkt.)

głuchnijmy (23 pkt.)

gruchnijże (23 pkt.)

hajtnijmyż (23 pkt.)

klęśnijcie (23 pkt.)

mierźnijmy (23 pkt.)

mrugnijmyż (23 pkt.)

niegnijącą (23 pkt.)

obciśnijże (23 pkt.)

obmierźnij (23 pkt.)

obtrząśnij (23 pkt.)

ociągnijże (23 pkt.)

odbębnijmy (23 pkt.)

odeżnijmyż (23 pkt.)

odróżnijmy (23 pkt.)

opróżnijmy (23 pkt.)

pęknijcież (23 pkt.)

pobębnijmy (23 pkt.)

pogaśnijże (23 pkt.)

poróżnijmy (23 pkt.)

porżnijmyż (23 pkt.)

praśnijmyż (23 pkt.)

rąbnijcież (23 pkt.)

rozbryźnij (23 pkt.)

rozpełźnij (23 pkt.)

sczeźnijmy (23 pkt.)

siąknijmyż (23 pkt.)

skiśnijmyż (23 pkt.)

skubnijmyż (23 pkt.)

ścieśnijmy (23 pkt.)

ślizgnijże (23 pkt.)

tąpnijcież (23 pkt.)

tętnijcież (23 pkt.)

ubodnijmyż (23 pkt.)

uciągnijmy (23 pkt.)

udrożnijże (23 pkt.)

ujędrnijmy (23 pkt.)

uklęknijmy (23 pkt.)

ulegnijmyż (23 pkt.)

uogólnijmy (23 pkt.)

urżnijcież (23 pkt.)

uschnijmyż (23 pkt.)

uskubnijże (23 pkt.)

uspójnijmy (23 pkt.)

uśrednijże (23 pkt.)

utajnijmyż (23 pkt.)

uwiędnijże (23 pkt.)

wciągnijże (23 pkt.)

wciśnijmyż (23 pkt.)

więdnijmyż (23 pkt.)

wybębnijmy (23 pkt.)

wychluśnij (23 pkt.)

wygaśnijże (23 pkt.)

wyjaśnijże (23 pkt.)

wylęknijże (23 pkt.)

wyróżnijmy (23 pkt.)

wyrżnijmyż (23 pkt.)

zająknijże (23 pkt.)

zalęgnijże (23 pkt.)

zalśnijmyż (23 pkt.)

zgęstnijże (23 pkt.)

bluźnij (22 pkt.)

opóźnij (22 pkt.)

spóźnij (22 pkt.)

śliźnij (22 pkt.)

bębnijże (22 pkt.)

ćpnijmyż (22 pkt.)

gęgnijże (22 pkt.)

poluźnij (22 pkt.)

różnijże (22 pkt.)

nijmyż (22 pkt.)

nijmyż (22 pkt.)

zbłaźnij (22 pkt.)

żgnijmyż (22 pkt.)

błyśnijmy (22 pkt.)

buchnijże (22 pkt.)

chrząśnij (22 pkt.)

chrzęśnij (22 pkt.)

ciągnijże (22 pkt.)

ciśnijmyż (22 pkt.)

cofnijmyż (22 pkt.)

ćpnijcież (22 pkt.)

dośnijmyż (22 pkt.)

dożnijmyż (22 pkt.)

dźinijscy (22 pkt.)

fajtnijże (22 pkt.)

fiknijmyż (22 pkt.)

fiuknijże (22 pkt.)

frygnijże (22 pkt.)

fundnijże (22 pkt.)

furknijże (22 pkt.)

fyrnijmyż (22 pkt.)

gęstnijże (22 pkt.)

gnijących (22 pkt.)

haftnijże (22 pkt.)

huknijmyż (22 pkt.)

kiśnijmyż (22 pkt.)

klęknijże (22 pkt.)

kojfnijże (22 pkt.)

kujnijmyż (22 pkt.)

łupnijmyż (22 pkt.)

ofuknijże (22 pkt.)

olśnijmyż (22 pkt.)

omuśnijże (22 pkt.)

piśnijmyż (22 pkt.)

pośnijmyż (22 pkt.)

pożnijmyż (22 pkt.)

rozluźnij (22 pkt.)

ściśnijmy (22 pkt.)

śmignijże (22 pkt.)

uciśnijże (22 pkt.)

ukiśnijże (22 pkt.)

ulęgnijmy (22 pkt.)

nijcież (22 pkt.)

utrząśnij (22 pkt.)

uwyraźnij (22 pkt.)

nijcież (22 pkt.)

wyćpnijże (22 pkt.)

wyśnijmyż (22 pkt.)

wyżnijmyż (22 pkt.)

zabliźnij (22 pkt.)

zapełźnij (22 pkt.)

żachnijże (22 pkt.)

żgnijcież (22 pkt.)

żłopnijże (22 pkt.)

biegnijmyż (22 pkt.)

bladnijmyż (22 pkt.)

blaknijmyż (22 pkt.)

blednijmyż (22 pkt.)

błyśnijcie (22 pkt.)

bryknijmyż (22 pkt.)

bzyknijmyż (22 pkt.)

chajtnijże (22 pkt.)

chapnijmyż (22 pkt.)

chlaśnijmy (22 pkt.)

chłapnijże (22 pkt.)

chłodnijże (22 pkt.)

chrupnijże (22 pkt.)

chuchnijmy (22 pkt.)

cichnijmyż (22 pkt.)

ciśnijcież (22 pkt.)

ciuknijmyż (22 pkt.)

ciupnijmyż (22 pkt.)

cofnijcież (22 pkt.)

dociśnijże (22 pkt.)

dośnijcież (22 pkt.)

dożnijcież (22 pkt.)

drygnijmyż (22 pkt.)

dźinijskie (22 pkt.)

fiknijcież (22 pkt.)

fyrnijcież (22 pkt.)

gdaknijmyż (22 pkt.)

huknijcież (22 pkt.)

kajtnijmyż (22 pkt.)

kichnijmyż (22 pkt.)

kiśnijcież (22 pkt.)

kłapnijmyż (22 pkt.)

krząknijże (22 pkt.)

kujnijcież (22 pkt.)

kuksnijmyż (22 pkt.)

łupnijcież (22 pkt.)

machnijmyż (22 pkt.)

majdnijmyż (22 pkt.)

majtnijmyż (22 pkt.)

mruknijmyż (22 pkt.)

narżnijmyż (22 pkt.)

nijakością (22 pkt.)

obegnijmyż (22 pkt.)

oberżnijże (22 pkt.)

objaśnijmy (22 pkt.)

obrośnijże (22 pkt.)

obwiśnijże (22 pkt.)

odbąknijmy (22 pkt.)

odciśnijże (22 pkt.)

oddoraźnij (22 pkt.)

odfuknijmy (22 pkt.)

odhuknijże (22 pkt.)

odjęknijmy (22 pkt.)

oglądnijmy (22 pkt.)

olśnijcież (22 pkt.)

opchnijmyż (22 pkt.)

opłuknijże (22 pkt.)

opuchnijże (22 pkt.)

osiągnijże (22 pkt.)

oślepnijże (22 pkt.)

oziębnijże (22 pkt.)

pachnijmyż (22 pkt.)

piśnijcież (22 pkt.)

płatnijmyż (22 pkt.)

pociśnijże (22 pkt.)

podglądnij (22 pkt.)

podgnijmyż (22 pkt.)

pogłuchnij (22 pkt.)

połknijmyż (22 pkt.)

pośnijcież (22 pkt.)

potrząśnij (22 pkt.)

pożnijcież (22 pkt.)

pruknijmyż (22 pkt.)

przyśnijże (22 pkt.)

pyrgnijmyż (22 pkt.)

schudnijże (22 pkt.)

słabnijmyż (22 pkt.)

spąchnijmy (22 pkt.)

spilśnijże (22 pkt.)

spuchnijże (22 pkt.)

stęchnijmy (22 pkt.)

stęsknijże (22 pkt.)

stuknijmyż (22 pkt.)

stygnijmyż (22 pkt.)

ścichnijmy (22 pkt.)

ścieknijże (22 pkt.)

ściemnijże (22 pkt.)

ściśnijcie (22 pkt.)

trudnijmyż (22 pkt.)

ubiegnijże (22 pkt.)

ucichnijże (22 pkt.)

udepnijmyż (22 pkt.)

ujawnijmyż (22 pkt.)

ulęgnijcie (22 pkt.)

ulotnijmyż (22 pkt.)

umocnijmyż (22 pkt.)

umodnijmyż (22 pkt.)

upadnijmyż (22 pkt.)

upłynnijże (22 pkt.)

upomnijmyż (22 pkt.)

uśmiechnij (22 pkt.)

utrudnijże (22 pkt.)

uwzględnij (22 pkt.)

werżnijmyż (22 pkt.)

wglądnijmy (22 pkt.)

wrośnijmyż (22 pkt.)

wtryśnijże (22 pkt.)

wybąknijmy (22 pkt.)

wyciśnijże (22 pkt.)

wyjęknijmy (22 pkt.)

wylęgnijmy (22 pkt.)

wyśnijcież (22 pkt.)

wytrząśnij (22 pkt.)

wyżnijcież (22 pkt.)

zabębnijmy (22 pkt.)

zachłyśnij (22 pkt.)

zagaśnijże (22 pkt.)

zalęknijże (22 pkt.)

zarżnijmyż (22 pkt.)

zatętnijże (22 pkt.)

zażegnijże (22 pkt.)

zerżnijmyż (22 pkt.)

zmięknijże (22 pkt.)

zrośnijmyż (22 pkt.)

zwaśnijmyż (22 pkt.)

zwiśnijmyż (22 pkt.)

zziębnijże (22 pkt.)

późnij (21 pkt.)

błaźnij (21 pkt.)

więźnij (21 pkt.)

źgnijmy (21 pkt.)

bąknijże (21 pkt.)

bęcnijże (21 pkt.)

dźwignij (21 pkt.)

fuknijże (21 pkt.)

jęknijże (21 pkt.)

lęgnijże (21 pkt.)

liźnijmy (21 pkt.)

nijmyż (21 pkt.)

łyśnijże (21 pkt.)

maźnijmy (21 pkt.)

muśnijże (21 pkt.)

obliźnij (21 pkt.)

obryźnij (21 pkt.)

spełźnij (21 pkt.)

ściągnij (21 pkt.)

umięśnij (21 pkt.)

uściśnij (21 pkt.)

wnijdźmy (21 pkt.)

wpełźnij (21 pkt.)

zżółknij (21 pkt.)

źgnijcie (21 pkt.)

chudnijże (21 pkt.)

chybnijże (21 pkt.)

cuchnijże (21 pkt.)

cupnijmyż (21 pkt.)

ćwiknijże (21 pkt.)

dudnijmyż (21 pkt.)

dupnijmyż (21 pkt.)

dygnijmyż (21 pkt.)

dźinijska (21 pkt.)

dźinijski (21 pkt.)

dżinijską (21 pkt.)

gibnijmyż (21 pkt.)

głaśnijmy (21 pkt.)

gnijącemu (21 pkt.)

grubnijże (21 pkt.)

hycnijmyż (21 pkt.)

jagnijmyż (21 pkt.)

jebnijmyż (21 pkt.)

klaśnijże (21 pkt.)

kucnijmyż (21 pkt.)

kuknijmyż (21 pkt.)

kulnijmyż (21 pkt.)

kwęknijże (21 pkt.)

linijność (21 pkt.)

liźnijcie (21 pkt.)

nijcież (21 pkt.)

luknijmyż (21 pkt.)

łyknijmyż (21 pkt.)

łypnijmyż (21 pkt.)

maźnijcie (21 pkt.)

mięknijże (21 pkt.)

mlaśnijże (21 pkt.)

nażnijmyż (21 pkt.)

obeżnijże (21 pkt.)

obębnijmy (21 pkt.)

odbłyśnij (21 pkt.)

odmięśnij (21 pkt.)

orżnijmyż (21 pkt.)

pchnijmyż (21 pkt.)

pilśnijże (21 pkt.)

plaśnijże (21 pkt.)

pluśnijmy (21 pkt.)

pryśnijże (21 pkt.)

puchnijże (21 pkt.)

puknijmyż (21 pkt.)

rośnijmyż (21 pkt.)

rugnijmyż (21 pkt.)

sięgnijże (21 pkt.)

stąpnijże (21 pkt.)

stęknijże (21 pkt.)

szuśnijże (21 pkt.)

ślepnijże (21 pkt.)

świśnijmy (21 pkt.)

tchnijmyż (21 pkt.)

tęchnijmy (21 pkt.)

tęsknijże (21 pkt.)

tryśnijże (21 pkt.)

tupnijmyż (21 pkt.)

ukucnijże (21 pkt.)

ulęknijmy (21 pkt.)

umknijmyż (21 pkt.)

upchnijże (21 pkt.)

urośnijże (21 pkt.)

utknijmyż (21 pkt.)

waśnijmyż (21 pkt.)

ważnijmyż (21 pkt.)

weżnijmyż (21 pkt.)

wnijdźcie (21 pkt.)

wybłyśnij (21 pkt.)

wypróżnij (21 pkt.)

zaklęśnij (21 pkt.)

zaśnijmyż (21 pkt.)

zeżnijmyż (21 pkt.)

zgaśnijże (21 pkt.)

ziębnijże (21 pkt.)

zlęknijże (21 pkt.)

zmętnijże (21 pkt.)

zżymnijże (21 pkt.)

bluzgnijmy (21 pkt.)

bryzgnijże (21 pkt.)

brząknijmy (21 pkt.)

brzęknijmy (21 pkt.)

chlapnijże (21 pkt.)

chlipnijże (21 pkt.)

chlupnijmy (21 pkt.)

chrypnijże (21 pkt.)

cmoknijmyż (21 pkt.)

cupnijcież (21 pkt.)

dmuchnijmy (21 pkt.)

dobrnijmyż (21 pkt.)

dogaśnijmy (21 pkt.)

domknijmyż (21 pkt.)

dopchnijże (21 pkt.)

dorośnijże (21 pkt.)

dotknijmyż (21 pkt.)

dudnijcież (21 pkt.)

dupnijcież (21 pkt.)

dygnijcież (21 pkt.)

dzióbnijmy (21 pkt.)

epifanij(21 pkt.)

gibnijcież (21 pkt.)

głaśnijcie (21 pkt.)

gruchnijmy (21 pkt.)

hycnijcież (21 pkt.)

jagnijcież (21 pkt.)

jebnijcież (21 pkt.)

klapnijmyż (21 pkt.)

kleknijmyż (21 pkt.)

klepnijmyż (21 pkt.)

kliknijmyż (21 pkt.)

ksyknijmyż (21 pkt.)

kucnijcież (21 pkt.)

kuknijcież (21 pkt.)

kulnijcież (21 pkt.)

luknijcież (21 pkt.)

łyknijcież (21 pkt.)

łypnijcież (21 pkt.)

margnijmyż (21 pkt.)

milknijmyż (21 pkt.)

naciśnijże (21 pkt.)

nadgnijmyż (21 pkt.)

nażnijcież (21 pkt.)

niuchnijże (21 pkt.)

obciśnijmy (21 pkt.)

obetnijmyż (21 pkt.)

obębnijcie (21 pkt.)

oblegnijże (21 pkt.)

obślizgnij (21 pkt.)

oburknijże (21 pkt.)

ociągnijmy (21 pkt.)

odegnijmyż (21 pkt.)

oderżnijże (21 pkt.)

odrośnijże (21 pkt.)

orżnijcież (21 pkt.)

oschnijmyż (21 pkt.)

osiąknijże (21 pkt.)

pchnijcież (21 pkt.)

pełznijmyż (21 pkt.)

pluśnijcie (21 pkt.)

podciągnij (21 pkt.)

pogaśnijmy (21 pkt.)

pomknijmyż (21 pkt.)

popchnijże (21 pkt.)

porośnijże (21 pkt.)

potknijmyż (21 pkt.)

powaśnijże (21 pkt.)

półkolonij (21 pkt.)

pragnijmyż (21 pkt.)

prychnijże (21 pkt.)

prześnijże (21 pkt.)

psyknijmyż (21 pkt.)

puknijcież (21 pkt.)

rośnijcież (21 pkt.)

rozbłyśnij (21 pkt.)

rozlśnijże (21 pkt.)

rugnijcież (21 pkt.)

rzygnijmyż (21 pkt.)

smagnijmyż (21 pkt.)

smyknijmyż (21 pkt.)

spełnijmyż (21 pkt.)

spoglądnij (21 pkt.)

ślizgnijmy (21 pkt.)

świśnijcie (21 pkt.)

targnijmyż (21 pkt.)

tchnijcież (21 pkt.)

tęchnijcie (21 pkt.)

tryknijmyż (21 pkt.)

trzaśnijże (21 pkt.)

tupnijcież (21 pkt.)

tyrknijmyż (21 pkt.)

tyrpnijmyż (21 pkt.)

udostępnij (21 pkt.)

udrożnijmy (21 pkt.)

ulęknijcie (21 pkt.)

umilknijże (21 pkt.)

umizgnijże (21 pkt.)

umknijcież (21 pkt.)

uniknijmyż (21 pkt.)

uobecnijże (21 pkt.)

upamiętnij (21 pkt.)

upewnijmyż (21 pkt.)

uskubnijmy (21 pkt.)

uszynijmyż (21 pkt.)

uśrednijmy (21 pkt.)

utknijcież (21 pkt.)

uwapnijmyż (21 pkt.)

uwiędnijmy (21 pkt.)

uwodnijmyż (21 pkt.)

uwolnijmyż (21 pkt.)

uzgodnijże (21 pkt.)

użeglownij (21 pkt.)

waśnijcież (21 pkt.)

ważnijcież (21 pkt.)

wciągnijmy (21 pkt.)

weżnijcież (21 pkt.)

wilgnijmyż (21 pkt.)

wsiąknijże (21 pkt.)

wstrząśnij (21 pkt.)

wybrnijmyż (21 pkt.)

wygaśnijmy (21 pkt.)

wyjaśnijmy (21 pkt.)

wyklnijmyż (21 pkt.)

wylęknijmy (21 pkt.)

wyludnijże (21 pkt.)

wymknijmyż (21 pkt.)

wypchnijże (21 pkt.)

wyrośnijże (21 pkt.)

wytchnijże (21 pkt.)

wytknijmyż (21 pkt.)

zaciśnijże (21 pkt.)

zająknijmy (21 pkt.)

zakiśnijże (21 pkt.)

zalęgnijmy (21 pkt.)

zaśnijcież (21 pkt.)

zatrząśnij (21 pkt.)

zeżnijcież (21 pkt.)

zgadnijmyż (21 pkt.)

zgęstnijmy (21 pkt.)

zlegnijmyż (21 pkt.)

zobojętnij (21 pkt.)

zwiędnijże (21 pkt.)

bliźnij (20 pkt.)

bryźnij (20 pkt.)

gnijącą (20 pkt.)

pełźnij (20 pkt.)

zluźnij (20 pkt.)

żółknij (20 pkt.)

bębnijmy (20 pkt.)

bujnijże (20 pkt.)

chluśnij (20 pkt.)

gaśnijże (20 pkt.)

gęgnijmy (20 pkt.)

nijakość (20 pkt.)

pęknijże (20 pkt.)

rąbnijże (20 pkt.)

różnijmy (20 pkt.)

nijmyż (20 pkt.)

sklęśnij (20 pkt.)

tąpnijże (20 pkt.)

tętnijże (20 pkt.)