Przedłużki do słowa BLISKO

Poniżej znaj­dziesz wszys­tkie sło­wa i wy­ra­zy, któ­re mo­żna uło­żyć prze­dłu­ża­jąc po­da­ne przez Cie­bie sło­wo "BLISKO", czyli do­da­jąc przed, lub po nim ma­ksy­ma­lnie 7 do­dat­ko­wych li­te­r i two­rząc inny do­pusz­czalny wy­raz.
Słowa zostały uło­żone ma­le­ją­co we­dług pun­kta­cji Scra­bble, ro­sną­co we­dług ilo­ści li­ter i wre­szcie ro­sną­co alfa­bety­cznie.

Możesz również wy­szu­kać no­we prze­dłuż­ki zmie­nia­jąc w po­niż­szej wy­szu­ki­warce sło­wo do prze­dłu­że­nia.

Do Twojego słowa można ułożyć tyle przedłużek: 27

bliskorębnych (27 pkt.)

bliskorębnemu (26 pkt.)

bliskorębną (25 pkt.)

bliskorębnego (25 pkt.)

bliskorębnymi (25 pkt.)

bliskorębnej (24 pkt.)

bliskorębnym (24 pkt.)

bliskościach (24 pkt.)

bliskością (23 pkt.)

bliskorębny (22 pkt.)

bliskościami (22 pkt.)

bliskoznaczną (22 pkt.)

bliskość (21 pkt.)

bliskorębna (21 pkt.)

bliskorębne (21 pkt.)

bliskorębni (21 pkt.)

bliskościom (21 pkt.)

bliskoznaczny (19 pkt.)

bliskości (18 pkt.)

bliskoznaczna (18 pkt.)

bliskoznaczne (18 pkt.)

bliskoznaczni (18 pkt.)

diabliskom (16 pkt.)

szabliskom (15 pkt.)

diablisko (14 pkt.)

nieblisko (13 pkt.)

szablisko (13 pkt.)

To już wszy­stkie sło­wa, które mo­żna uło­żyć prze­dłu­ża­jąc poda­ny przez Cie­bie wy­raz "BLISKO". W su­mie zna­leź­li­śmy tyle ta­kich słów: 27.

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Słowa do Scrabble
 > 
Przedłużki do słowa BLISKO"

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x
Słownik do Scrabble i Literaków - Polski-Slownik.pl
Fatal error: Cannot declare class Wspolne, because the name is already in use in /home/marekw75/domains/polski-slownik.pl/public_html/wspolne.php on line 2