Przedłużki do słowa CHUJE

Poniżej znaj­dziesz wszys­tkie sło­wa i wy­ra­zy, któ­re mo­żna uło­żyć prze­dłu­ża­jąc po­da­ne przez Cie­bie sło­wo "CHUJE", czyli do­da­jąc przed, lub po nim ma­ksy­ma­lnie 7 do­dat­ko­wych li­te­r i two­rząc inny do­pusz­czalny wy­raz.
Słowa zostały uło­żone ma­le­ją­co we­dług pun­kta­cji Scra­bble, ro­sną­co we­dług ilo­ści li­ter i wre­szcie ro­sną­co alfa­bety­cznie.

Możesz również wy­szu­kać no­we prze­dłuż­ki zmie­nia­jąc w po­niż­szej wy­szu­ki­warce sło­wo do prze­dłu­że­nia.

Do Twojego słowa można ułożyć tyle przedłużek:

kożuchujemy (27 pkt.)

kożuchujecie (27 pkt.)

obsłuchujemy (27 pkt.)

odchuchujemy (27 pkt.)

obwąchujemy (26 pkt.)

dosłuchujemy (26 pkt.)

obwąchujecie (26 pkt.)

odsłuchujemy (26 pkt.)

podmuchujemy (26 pkt.)

wydmuchujemy (26 pkt.)

wysłuchujemy (26 pkt.)

kożuchujesz (25 pkt.)

wywąchujemy (25 pkt.)

nadmuchujemy (25 pkt.)

nasłuchujemy (25 pkt.)

obsłuchujesz (25 pkt.)

odchuchujesz (25 pkt.)

piecuchujemy (25 pkt.)

przysłuchuje (25 pkt.)

wyblechujemy (25 pkt.)

wyblichujemy (25 pkt.)

wywąchujecie (25 pkt.)

zasłuchujemy (25 pkt.)

łasuchujemy (24 pkt.)

obwąchujesz (24 pkt.)

osłuchujemy (24 pkt.)

podsłuchuje (24 pkt.)

wdmuchujemy (24 pkt.)

wsłuchujemy (24 pkt.)

wytrząchuje (24 pkt.)

zdmuchujemy (24 pkt.)

dosłuchujesz (24 pkt.)

leniuchujemy (24 pkt.)

łasuchujecie (24 pkt.)

obszturchuje (24 pkt.)

odsłuchujesz (24 pkt.)

osłuchujecie (24 pkt.)

podkochujemy (24 pkt.)

podmuchujesz (24 pkt.)

ponadmuchuje (24 pkt.)

przedmuchuje (24 pkt.)

przesłuchuje (24 pkt.)

wdmuchujecie (24 pkt.)

wsłuchujecie (24 pkt.)

wydmuchujesz (24 pkt.)

wysłuchujesz (24 pkt.)

zdmuchujecie (24 pkt.)

kożuchuje (23 pkt.)

obsłuchuje (23 pkt.)

odchuchuje (23 pkt.)

zwąchujemy (23 pkt.)

nadsłuchuje (23 pkt.)

oblachujemy (23 pkt.)

pozdmuchuje (23 pkt.)

przewąchuje (23 pkt.)

wydychujemy (23 pkt.)

wywąchujesz (23 pkt.)

zwąchujecie (23 pkt.)

nadmuchujesz (23 pkt.)

nasłuchujesz (23 pkt.)

oblachujecie (23 pkt.)

piecuchujesz (23 pkt.)

poleniuchuje (23 pkt.)

poszturchuje (23 pkt.)

rozczmuchuje (23 pkt.)

scratchujemy (23 pkt.)

wyblechujesz (23 pkt.)

wyblichujesz (23 pkt.)

wydychujecie (23 pkt.)

zasłuchujesz (23 pkt.)

obwąchuje (22 pkt.)

blachujemy (22 pkt.)

blechujemy (22 pkt.)

blichujemy (22 pkt.)

dosłuchuje (22 pkt.)

odsłuchuje (22 pkt.)

podmuchuje (22 pkt.)

wydmuchuje (22 pkt.)

wysłuchuje (22 pkt.)

blachujecie (22 pkt.)

blechujecie (22 pkt.)

blichujecie (22 pkt.)

łasuchujesz (22 pkt.)

obrachujemy (22 pkt.)

odkochujemy (22 pkt.)

odmachujemy (22 pkt.)

osłuchujesz (22 pkt.)

pocechujemy (22 pkt.)

pomachujemy (22 pkt.)

rozdmuchuje (22 pkt.)

strychujemy (22 pkt.)

sztychujemy (22 pkt.)

wdmuchujesz (22 pkt.)

wsłuchujesz (22 pkt.)

wycechujemy (22 pkt.)

wydechujemy (22 pkt.)

wykichujemy (22 pkt.)

wymachujemy (22 pkt.)

zdmuchujesz (22 pkt.)

leniuchujesz (22 pkt.)

obrachujecie (22 pkt.)

odkochujecie (22 pkt.)

odmachujecie (22 pkt.)

pocechujecie (22 pkt.)

podkochujesz (22 pkt.)

pomachujecie (22 pkt.)

rozkochujemy (22 pkt.)

rozmachujemy (22 pkt.)

strychujecie (22 pkt.)

sztychujecie (22 pkt.)

wycechujecie (22 pkt.)

wydechujecie (22 pkt.)

wykichujecie (22 pkt.)

wymachujecie (22 pkt.)

wywąchuje (21 pkt.)

nadmuchuje (21 pkt.)

nasłuchuje (21 pkt.)

piecuchuje (21 pkt.)

wdychujemy (21 pkt.)

wyblechuje (21 pkt.)

wyblichuje (21 pkt.)

zasłuchuje (21 pkt.)

zwąchujesz (21 pkt.)

dorachujemy (21 pkt.)

nacechujemy (21 pkt.)

oblachujesz (21 pkt.)

odrachujemy (21 pkt.)

porachujemy (21 pkt.)

powymachuje (21 pkt.)

powzdychuje (21 pkt.)

skrachujemy (21 pkt.)

wdychujecie (21 pkt.)

wydychujesz (21 pkt.)

wyrachujemy (21 pkt.)

wystrychuje (21 pkt.)

zakochujemy (21 pkt.)

zamachujemy (21 pkt.)

dorachujecie (21 pkt.)

nacechujecie (21 pkt.)

odrachujecie (21 pkt.)

porachujecie (21 pkt.)

scratchujesz (21 pkt.)

skrachujecie (21 pkt.)

wyrachujecie (21 pkt.)

zakochujecie (21 pkt.)

zamachujecie (21 pkt.)

zaniechujemy (21 pkt.)

zaszachujemy (21 pkt.)

łasuchuje (20 pkt.)

osłuchuje (20 pkt.)

wdmuchuje (20 pkt.)

wsłuchuje (20 pkt.)

zdmuchuje (20 pkt.)

blachujesz (20 pkt.)

blechujesz (20 pkt.)

blichujesz (20 pkt.)

leniuchuje (20 pkt.)

ocechujemy (20 pkt.)

podkochuje (20 pkt.)

wtachujemy (20 pkt.)

narachujemy (20 pkt.)

obrachujesz (20 pkt.)

ocechujecie (20 pkt.)

odkochujesz (20 pkt.)

odmachujesz (20 pkt.)

pocechujesz (20 pkt.)

pomachujesz (20 pkt.)

strychujesz (20 pkt.)

sztychujesz (20 pkt.)

wtachujecie (20 pkt.)

wycechujesz (20 pkt.)

wydechujesz (20 pkt.)

wykichujesz (20 pkt.)

wymachujesz (20 pkt.)

zarachujemy (20 pkt.)

narachujecie (20 pkt.)

rozkochujesz (20 pkt.)

rozmachujesz (20 pkt.)

zarachujecie (20 pkt.)

zwąchuje (19 pkt.)

cechujemy (19 pkt.)

dachujemy (19 pkt.)

oblachuje (19 pkt.)

wydychuje (19 pkt.)

cechujecie (19 pkt.)

dachujecie (19 pkt.)

scratchuje (19 pkt.)

szachujemy (19 pkt.)

wdychujesz (19 pkt.)

wrachujemy (19 pkt.)

dorachujesz (19 pkt.)

nacechujesz (19 pkt.)

odrachujesz (19 pkt.)

porachujesz (19 pkt.)

przerachuje (19 pkt.)

skrachujesz (19 pkt.)

szachujecie (19 pkt.)

wrachujecie (19 pkt.)

wyrachujesz (19 pkt.)

zakochujesz (19 pkt.)

zamachujesz (19 pkt.)

zaniechujesz (19 pkt.)

zaszachujesz (19 pkt.)

blachuje (18 pkt.)

blechuje (18 pkt.)

blichuje (18 pkt.)

obrachuje (18 pkt.)

odkochuje (18 pkt.)

odmachuje (18 pkt.)

pocechuje (18 pkt.)

pomachuje (18 pkt.)

rachujemy (18 pkt.)

strychuje (18 pkt.)

sztychuje (18 pkt.)

wycechuje (18 pkt.)

wydechuje (18 pkt.)

wykichuje (18 pkt.)

wymachuje (18 pkt.)

ocechujesz (18 pkt.)

rachujecie (18 pkt.)

rozkochuje (18 pkt.)

rozmachuje (18 pkt.)

wtachujesz (18 pkt.)

narachujesz (18 pkt.)

zarachujesz (18 pkt.)

wdychuje (17 pkt.)

cechujesz (17 pkt.)

dachujesz (17 pkt.)

dorachuje (17 pkt.)

nacechuje (17 pkt.)

odrachuje (17 pkt.)

porachuje (17 pkt.)

skrachuje (17 pkt.)

wyrachuje (17 pkt.)

zakochuje (17 pkt.)

zamachuje (17 pkt.)

szachujesz (17 pkt.)

wrachujesz (17 pkt.)

zaniechuje (17 pkt.)

zaszachuje (17 pkt.)

ocechuje (16 pkt.)

wtachuje (16 pkt.)

narachuje (16 pkt.)

rachujesz (16 pkt.)

zarachuje (16 pkt.)

cechuje (15 pkt.)

dachuje (15 pkt.)

szachuje (15 pkt.)

wrachuje (15 pkt.)

chujem (14 pkt.)

rachuje (14 pkt.)

To już wszy­stkie sło­wa, które mo­żna uło­żyć prze­dłu­ża­jąc poda­ny przez Cie­bie wy­raz "CHUJE". W su­mie zna­leź­li­śmy tyle ta­kich słów: 251.

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Słowa do Scrabble
 > 
Przedłużki do słowa CHUJE"

Quantcast