Przedłużki do słowa JESZ

Poniżej znaj­dziesz wszys­tkie sło­wa i wy­ra­zy, któ­re mo­żna uło­żyć prze­dłu­ża­jąc po­da­ne przez Cie­bie sło­wo "JESZ", czyli do­da­jąc przed, lub po nim ma­ksy­ma­lnie 7 do­dat­ko­wych li­te­r i two­rząc inny do­pusz­czalny wy­raz.
Słowa zostały uło­żone ma­le­ją­co we­dług pun­kta­cji Scra­bble, ro­sną­co we­dług ilo­ści li­ter i wre­szcie ro­sną­co alfa­bety­cznie.

Możesz również wy­szu­kać no­we prze­dłuż­ki zmie­nia­jąc w po­niż­szej wy­szu­ki­warce sło­wo do prze­dłu­że­nia.

Do Twojego słowa można ułożyć tyle przedłużek:

bluffujesz (27 pkt.)

odżużlujesz (27 pkt.)

ściółkujesz (27 pkt.)

wyżużlujesz (27 pkt.)

żołądkujesz (27 pkt.)

bodźcujesz (26 pkt.)

fluktuujesz (26 pkt.)

budżetujesz (25 pkt.)

drożdżujesz (25 pkt.)

kożuchujesz (25 pkt.)

obtańcujesz (25 pkt.)

podróżujesz (25 pkt.)

współżyjesz (25 pkt.)

drążkujesz (24 pkt.)

furażujesz (24 pkt.)

krążkujesz (24 pkt.)

płużkujesz (24 pkt.)

prążkujesz (24 pkt.)

utańcujesz (24 pkt.)

wężykujesz (24 pkt.)

dośrubujesz (24 pkt.)

dotańcujesz (24 pkt.)

dyfundujesz (24 pkt.)

formułujesz (24 pkt.)

kamuflujesz (24 pkt.)

obhaftujesz (24 pkt.)

obwąchujesz (24 pkt.)

odśrubujesz (24 pkt.)

odtańcujesz (24 pkt.)

potańcujesz (24 pkt.)

różnicujesz (24 pkt.)

tryumfujesz (24 pkt.)

utytułujesz (24 pkt.)

wyśrubujesz (24 pkt.)

wytańcujesz (24 pkt.)

zużytkujesz (24 pkt.)

zżółciejesz (24 pkt.)

uróżujesz (23 pkt.)

drużbujesz (23 pkt.)

fumigujesz (23 pkt.)

główkujesz (23 pkt.)

próżnujesz (23 pkt.)

stróżujesz (23 pkt.)

śrubkujesz (23 pkt.)

świętujesz (23 pkt.)

ufałdujesz (23 pkt.)

ufundujesz (23 pkt.)

użytkujesz (23 pkt.)

żłobkujesz (23 pkt.)

żółciejesz (23 pkt.)

dożeglujesz (23 pkt.)

fabrykujesz (23 pkt.)

fakturujesz (23 pkt.)

fluorkujesz (23 pkt.)

fosforujesz (23 pkt.)

frachtujesz (23 pkt.)

groźniejesz (23 pkt.)

łożyskujesz (23 pkt.)

obsługujesz (23 pkt.)

obstępujesz (23 pkt.)

obtłukujesz (23 pkt.)

oddłubujesz (23 pkt.)

odfajkujesz (23 pkt.)

odplątujesz (23 pkt.)

odżeglujesz (23 pkt.)

perfumujesz (23 pkt.)

pocętkujesz (23 pkt.)

podrąbujesz (23 pkt.)

podrębujesz (23 pkt.)

pofałdujesz (23 pkt.)

pofiglujesz (23 pkt.)

pofolgujesz (23 pkt.)

popróbujesz (23 pkt.)

pośrutujesz (23 pkt.)

pożeglujesz (23 pkt.)

pożytkujesz (23 pkt.)

sfatygujesz (23 pkt.)

spotęgujesz (23 pkt.)

szkółkujesz (23 pkt.)

tłuściejesz (23 pkt.)

triumfujesz (23 pkt.)

uczęstujesz (23 pkt.)

ukrzyżujesz (23 pkt.)

wydłubujesz (23 pkt.)

wyhaftujesz (23 pkt.)

wyklękujesz (23 pkt.)

wyplątujesz (23 pkt.)

wypróbujesz (23 pkt.)

wytrąbujesz (23 pkt.)

wytrębujesz (23 pkt.)

wywąchujesz (23 pkt.)

zaśrubujesz (23 pkt.)

zatańcujesz (23 pkt.)

zbuforujesz (23 pkt.)

ześrubujesz (23 pkt.)

zgręplujesz (23 pkt.)

ślubujesz (22 pkt.)

buchtujesz (22 pkt.)

buforujesz (22 pkt.)

bumblujesz (22 pkt.)

dyżurujesz (22 pkt.)

fatygujesz (22 pkt.)

fechtujesz (22 pkt.)

figurujesz (22 pkt.)

fluatujesz (22 pkt.)

głąbiejesz (22 pkt.)

gręplujesz (22 pkt.)

kupażujesz (22 pkt.)

łazęgujesz (22 pkt.)

naróżujesz (22 pkt.)

obrąbujesz (22 pkt.)

odbąkujesz (22 pkt.)

odfukujesz (22 pkt.)

odżyłujesz (22 pkt.)

płótnujesz (22 pkt.)

pojękujesz (22 pkt.)

potęgujesz (22 pkt.)

spółkujesz (22 pkt.)

ubłagujesz (22 pkt.)

ufarbujesz (22 pkt.)

usługujesz (22 pkt.)

ustępujesz (22 pkt.)

utłukujesz (22 pkt.)

użebrujesz (22 pkt.)

wśrubujesz (22 pkt.)

wybąkujesz (22 pkt.)

wyjękujesz (22 pkt.)

wylęgujesz (22 pkt.)

wyżyłujesz (22 pkt.)

akumulujesz (22 pkt.)

bandażujesz (22 pkt.)

butelkujesz (22 pkt.)

chochlujesz (22 pkt.)

defektujesz (22 pkt.)

defibrujesz (22 pkt.)

demulgujesz (22 pkt.)

dosługujesz (22 pkt.)

dostępujesz (22 pkt.)

foluszujesz (22 pkt.)

frustrujesz (22 pkt.)

grafitujesz (22 pkt.)

kafelkujesz (22 pkt.)

łasuchujesz (22 pkt.)

nafiglujesz (22 pkt.)

nahaftujesz (22 pkt.)

negliżujesz (22 pkt.)

obheblujesz (22 pkt.)

obluzgujesz (22 pkt.)

obłuskujesz (22 pkt.)

obskubujesz (22 pkt.)

obwędrujesz (22 pkt.)

odcyfrujesz (22 pkt.)

odsługujesz (22 pkt.)

odstępujesz (22 pkt.)

odtłukujesz (22 pkt.)

odżegnujesz (22 pkt.)

opędzlujesz (22 pkt.)

osłuchujesz (22 pkt.)

ostębnujesz (22 pkt.)

oszańcujesz (22 pkt.)

piąstkujesz (22 pkt.)

podbudujesz (22 pkt.)

podgumujesz (22 pkt.)

podryfujesz (22 pkt.)

podżyrujesz (22 pkt.)

pofarbujesz (22 pkt.)

pokrępujesz (22 pkt.)

pokwękujesz (22 pkt.)

poplażujesz (22 pkt.)

popłukujesz (22 pkt.)

posługujesz (22 pkt.)

postękujesz (22 pkt.)

postępujesz (22 pkt.)

powędkujesz (22 pkt.)

pozrąbujesz (22 pkt.)

pożebrujesz (22 pkt.)

publikujesz (22 pkt.)

refundujesz (22 pkt.)

skumulujesz (22 pkt.)

splądrujesz (22 pkt.)

subsumujesz (22 pkt.)

suflerujesz (22 pkt.)

sulfonujesz (22 pkt.)

ugłaskujesz (22 pkt.)

ugruntujesz (22 pkt.)

umitygujesz (22 pkt.)

unifikujesz (22 pkt.)

uregulujesz (22 pkt.)

wdmuchujesz (22 pkt.)

wsłuchujesz (22 pkt.)

wślizgujesz (22 pkt.)

wybłagujesz (22 pkt.)

wydłutujesz (22 pkt.)

wyfarbujesz (22 pkt.)

wygumkujesz (22 pkt.)

wypłukujesz (22 pkt.)

wysługujesz (22 pkt.)

wystękujesz (22 pkt.)

występujesz (22 pkt.)

wytłukujesz (22 pkt.)

wyżebrujesz (22 pkt.)

zablefujesz (22 pkt.)

zafundujesz (22 pkt.)

zahaftujesz (22 pkt.)

zaplątujesz (22 pkt.)

zawłókujesz (22 pkt.)

zdmuchujesz (22 pkt.)

zdzióbujesz (22 pkt.)

ześrutujesz (22 pkt.)

zmężniejesz (22 pkt.)

bębnujesz (21 pkt.)

fungujesz (21 pkt.)

kółkujesz (21 pkt.)

luftujesz (21 pkt.)

łódkujesz (21 pkt.)

łyżkujesz (21 pkt.)

sfugujesz (21 pkt.)

śrubujesz (21 pkt.)

tańcujesz (21 pkt.)

żubrujesz (21 pkt.)

belfrujesz (21 pkt.)

debugujesz (21 pkt.)

farbkujesz (21 pkt.)

fluorujesz (21 pkt.)

kolędujesz (21 pkt.)

księgujesz (21 pkt.)

kumulujesz (21 pkt.)

laufrujesz (21 pkt.)

mędrkujesz (21 pkt.)

mężniejesz (21 pkt.)

obfitujesz (21 pkt.)

obłupujesz (21 pkt.)

odługujesz (21 pkt.)

odrąbujesz (21 pkt.)

odżałujesz (21 pkt.)

oflagujesz (21 pkt.)

ofutrujesz (21 pkt.)

oplątujesz (21 pkt.)

otrąbujesz (21 pkt.)

otrębujesz (21 pkt.)

pączkujesz (21 pkt.)

pędzlujesz (21 pkt.)

plądrujesz (21 pkt.)

pożałujesz (21 pkt.)

prątkujesz (21 pkt.)

refutujesz (21 pkt.)

sfałdujesz (21 pkt.)

sfaulujesz (21 pkt.)

sfolgujesz (21 pkt.)

splątujesz (21 pkt.)

spróbujesz (21 pkt.)

stębnujesz (21 pkt.)

sufitujesz (21 pkt.)

szańcujesz (21 pkt.)

szuflujesz (21 pkt.)

tytułujesz (21 pkt.)

uformujesz (21 pkt.)

ufryzujesz (21 pkt.)

ugrupujesz (21 pkt.)

urzędujesz (21 pkt.)

wplątujesz (21 pkt.)

wylądujesz (21 pkt.)

wyługujesz (21 pkt.)

wyrąbujesz (21 pkt.)

wyrębujesz (21 pkt.)

zająkujesz (21 pkt.)

zhaftujesz (21 pkt.)

zwąchujesz (21 pkt.)

żonglujesz (21 pkt.)

asfaltujesz (21 pkt.)

bojkotujesz (21 pkt.)

bruzdkujesz (21 pkt.)

bulderujesz (21 pkt.)

cyrkulujesz (21 pkt.)

ćwiartujesz (21 pkt.)

debiutujesz (21 pkt.)

deflorujesz (21 pkt.)

deformujesz (21 pkt.)

degustujesz (21 pkt.)

deifikujesz (21 pkt.)

dokłusujesz (21 pkt.)

dołuskujesz (21 pkt.)

dowędrujesz (21 pkt.)

duplikujesz (21 pkt.)

dyskutujesz (21 pkt.)

dysputujesz (21 pkt.)

ejakulujesz (21 pkt.)

ekshumujesz (21 pkt.)

faktorujesz (21 pkt.)

falsetujesz (21 pkt.)

fascynujesz (21 pkt.)

formatujesz (21 pkt.)

frajerujesz (21 pkt.)

fuszerujesz (21 pkt.)

gatunkujesz (21 pkt.)

gnuśniejesz (21 pkt.)

gratulujesz (21 pkt.)

gruberujesz (21 pkt.)

kalkulujesz (21 pkt.)

koagulujesz (21 pkt.)

kultywujesz (21 pkt.)

melanżujesz (21 pkt.)

mereżkujesz (21 pkt.)

mundurujesz (21 pkt.)

nadbudujesz (21 pkt.)

nadłupujesz (21 pkt.)

następujesz (21 pkt.)

naśladujesz (21 pkt.)

oblachujesz (21 pkt.)

oblukrujesz (21 pkt.)

obmuskujesz (21 pkt.)

obrównujesz (21 pkt.)

obstukujesz (21 pkt.)

obwiązujesz (21 pkt.)

odburkujesz (21 pkt.)

odmrugujesz (21 pkt.)

odsupłujesz (21 pkt.)

ofladrujesz (21 pkt.)

oflankujesz (21 pkt.)

opiętnujesz (21 pkt.)

pobajcujesz (21 pkt.)

pobejcujesz (21 pkt.)

pobuntujesz (21 pkt.)

podkupujesz (21 pkt.)

poformujesz (21 pkt.)

pofryzujesz (21 pkt.)

pogłodujesz (21 pkt.)

pogrupujesz (21 pkt.)

pokłusujesz (21 pkt.)

pomrugujesz (21 pkt.)

poskubujesz (21 pkt.)

poturbujesz (21 pkt.)

poułamujesz (21 pkt.)

powędrujesz (21 pkt.)

powtórujesz (21 pkt.)

pożartujesz (21 pkt.)

profilujesz (21 pkt.)

profitujesz (21 pkt.)

rozpętujesz (21 pkt.)

rozrąbujesz (21 pkt.)

różowiejesz (21 pkt.)

rubrykujesz (21 pkt.)

rzeźwiejesz (21 pkt.)

sfałszujesz (21 pkt.)

skrzyżujesz (21 pkt.)

skumplujesz (21 pkt.)

stymulujesz (21 pkt.)

stypulujesz (21 pkt.)

sublimujesz (21 pkt.)

szmuglujesz (21 pkt.)

świadkujesz (21 pkt.)

wybrukujesz (21 pkt.)

wydychujesz (21 pkt.)

wyfedrujesz (21 pkt.)

wyfiokujesz (21 pkt.)

wyflizujesz (21 pkt.)

wyheblujesz (21 pkt.)

wyjustujesz (21 pkt.)

wyłuskujesz (21 pkt.)

wysiąkujesz (21 pkt.)

wyskubujesz (21 pkt.)

wysupłujesz (21 pkt.)

wywędrujesz (21 pkt.)

zafarbujesz (21 pkt.)

zapudłujesz (21 pkt.)

zasługujesz (21 pkt.)

zastępujesz (21 pkt.)

zażegnujesz (21 pkt.)

zbajtlujesz (21 pkt.)

zemulgujesz (21 pkt.)

fugujesz (20 pkt.)

gębujesz (20 pkt.)

różujesz (20 pkt.)

blefujesz (20 pkt.)

cętkujesz (20 pkt.)

fajkujesz (20 pkt.)

fałdujesz (20 pkt.)

faulujesz (20 pkt.)

figlujesz (20 pkt.)

flagujesz (20 pkt.)

folgujesz (20 pkt.)

fundujesz (20 pkt.)

futrujesz (20 pkt.)

haftujesz (20 pkt.)

ofukujesz (20 pkt.)

próbujesz (20 pkt.)

stężejesz (20 pkt.)

suflujesz (20 pkt.)

śluzujesz (20 pkt.)

śrutujesz (20 pkt.)

ufetujesz (20 pkt.)

włókujesz (20 pkt.)

ząbkujesz (20 pkt.)

żaglujesz (20 pkt.)

żeglujesz (20 pkt.)

afektujesz (20 pkt.)

angażujesz (20 pkt.)

bajtlujesz (20 pkt.)

bałykujesz (20 pkt.)

bitumujesz (20 pkt.)

blachujesz (20 pkt.)

blechujesz (20 pkt.)

blichujesz (20 pkt.)

bomblujesz (20 pkt.)

bumelujesz (20 pkt.)

częstujesz (20 pkt.)

ćwiekujesz (20 pkt.)

defekujesz (20 pkt.)

defilujesz (20 pkt.)

delożujesz (20 pkt.)

dobudujesz (20 pkt.)

dubitujesz (20 pkt.)

dziękujesz (20 pkt.)

emulgujesz (20 pkt.)

fagasujesz (20 pkt.)

fałszujesz (20 pkt.)

filetujesz (20 pkt.)

filtrujesz (20 pkt.)

fladrujesz (20 pkt.)

flancujesz (20 pkt.)

flankujesz (20 pkt.)

flirtujesz (20 pkt.)

forytujesz (20 pkt.)

garażujesz (20 pkt.)

grudkujesz (20 pkt.)

jeszybotów (20 pkt.)

juhasujesz (20 pkt.)

każolujesz (20 pkt.)

krzyżujesz (20 pkt.)

kumplujesz (20 pkt.)

leżakujesz (20 pkt.)

łobuzujesz (20 pkt.)

nadużyjesz (20 pkt.)

nożycujesz (20 pkt.)

obełgujesz (20 pkt.)

oblutujesz (20 pkt.)

obtupujesz (20 pkt.)

ocyfrujesz (20 pkt.)

odbudujesz (20 pkt.)

odhukujesz (20 pkt.)

odłupujesz (20 pkt.)

okrętujesz (20 pkt.)

opłukujesz (20 pkt.)

otłukujesz (20 pkt.)

ożebrujesz (20 pkt.)

papugujesz (20 pkt.)

piętnujesz (20 pkt.)

piórkujesz (20 pkt.)

pobudujesz (20 pkt.)

pofalujesz (20 pkt.)

pohukujesz (20 pkt.)

poujmujesz (20 pkt.)

sączkujesz (20 pkt.)

sfalcujesz (20 pkt.)

sfilcujesz (20 pkt.)

sfilmujesz (20 pkt.)

sfingujesz (20 pkt.)

sflekujesz (20 pkt.)

skórkujesz (20 pkt.)

skrępujesz (20 pkt.)

słupkujesz (20 pkt.)

spłukujesz (20 pkt.)

spudłujesz (20 pkt.)

stożkujesz (20 pkt.)

szurfujesz (20 pkt.)

środkujesz (20 pkt.)

tabulujesz (20 pkt.)

taryfujesz (20 pkt.)

tulejujesz (20 pkt.)

umeblujesz (20 pkt.)

upłakujesz (20 pkt.)

upudrujesz (20 pkt.)

usytuujesz (20 pkt.)

uwiązujesz (20 pkt.)

wojażujesz (20 pkt.)

wpłukujesz (20 pkt.)

wstępujesz (20 pkt.)

wybudujesz (20 pkt.)

wycofujesz (20 pkt.)

wyłupujesz (20 pkt.)

zagórujesz (20 pkt.)

zdryfujesz (20 pkt.)

zdublujesz (20 pkt.)

zstępujesz (20 pkt.)

zubożejesz (20 pkt.)

zwyżkujesz (20 pkt.)

żywicujesz (20 pkt.)

ablaktujesz (20 pkt.)

ablegrujesz (20 pkt.)

afrontujesz (20 pkt.)

balangujesz (20 pkt.)

chelatujesz (20 pkt.)

chlorkujesz (20 pkt.)

chmielujesz (20 pkt.)

chomikujesz (20 pkt.)

deblokujesz (20 pkt.)

debuszujesz (20 pkt.)

definiujesz (20 pkt.)

deranżujesz (20 pkt.)

dodrukujesz (20 pkt.)

dorównujesz (20 pkt.)

dowiązujesz (20 pkt.)

druczkujesz (20 pkt.)

dyplomujesz (20 pkt.)

dysocjujesz (20 pkt.)

dystylujesz (20 pkt.)

enuncjujesz (20 pkt.)

faszynujesz (20 pkt.)

faszyzujesz (20 pkt.)

forsztujesz (20 pkt.)

froterujesz (20 pkt.)

gęstniejesz (20 pkt.)

glazurujesz (20 pkt.)

granulujesz (20 pkt.)

gruszkujesz (20 pkt.)

impulsujesz (20 pkt.)

informujesz (20 pkt.)

jeszybotach (20 pkt.)

jędrniejesz (20 pkt.)

judaizujesz (20 pkt.)

justerujesz (20 pkt.)

karburujesz (20 pkt.)

klarygujesz (20 pkt.)

kobaltujesz (20 pkt.)

kolaudujesz (20 pkt.)

konferujesz (20 pkt.)

koniugujesz (20 pkt.)

korumpujesz (20 pkt.)

krytykujesz (20 pkt.)

kulminujesz (20 pkt.)

kuplerujesz (20 pkt.)

kurtyzujesz (20 pkt.)

nablagujesz (20 pkt.)

nabuntujesz (20 pkt.)

nagłodujesz (20 pkt.)

nahajcujesz (20 pkt.)

nawędrujesz (20 pkt.)

nażartujesz (20 pkt.)

negocjujesz (20 pkt.)

obcmokujesz (20 pkt.)

obgartujesz (20 pkt.)

obrachujesz (20 pkt.)

obryzgujesz (20 pkt.)

obszukujesz (20 pkt.)

obudowujesz (20 pkt.)

ochlapujesz (20 pkt.)

odblokujesz (20 pkt.)

odgruzujesz (20 pkt.)

odkiblujesz (20 pkt.)

odkłamujesz (20 pkt.)

odkochujesz (20 pkt.)

odmachujesz (20 pkt.)

odmrukujesz (20 pkt.)

odryglujesz (20 pkt.)

odstukujesz (20 pkt.)

odwiązujesz (20 pkt.)

ofrankujesz (20 pkt.)

ogłupiejesz (20 pkt.)

oplombujesz (20 pkt.)

opluskujesz (20 pkt.)

ostrugujesz (20 pkt.)

oszlifujesz (20 pkt.)

perforujesz (20 pkt.)

pękaciejesz (20 pkt.)

pobrykujesz (20 pkt.)

pobuszujesz (20 pkt.)

pocechujesz (20 pkt.)

pocukrujesz (20 pkt.)

podejmujesz (20 pkt.)

podgadujesz (20 pkt.)

podgotujesz (20 pkt.)

podhodujesz (20 pkt.)

podholujesz (20 pkt.)

podkołujesz (20 pkt.)

podładujesz (20 pkt.)

podłamujesz (20 pkt.)

podłapujesz (20 pkt.)

podmurujesz (20 pkt.)

podpiłujesz (20 pkt.)

podpytujesz (20 pkt.)

podrygujesz (20 pkt.)

podsumujesz (20 pkt.)

podyktujesz (20 pkt.)

poforsujesz (20 pkt.)

pogdakujesz (20 pkt.)

polukrujesz (20 pkt.)

połyskujesz (20 pkt.)

pomachujesz (20 pkt.)

pomrukujesz (20 pkt.)

popłakujesz (20 pkt.)

porównujesz (20 pkt.)

porujnujesz (20 pkt.)

poserfujesz (20 pkt.)

poskupujesz (20 pkt.)

postukujesz (20 pkt.)

postulujesz (20 pkt.)

poucztujesz (20 pkt.)

pousypujesz (20 pkt.)

powyjmujesz (20 pkt.)

preferujesz (20 pkt.)

produkujesz (20 pkt.)

profanujesz (20 pkt.)

przyjmujesz (20 pkt.)

reformujesz (20 pkt.)

reifikujesz (20 pkt.)

rozbudujesz (20 pkt.)

rozfalujesz (20 pkt.)

rozłupujesz (20 pkt.)

sąsiadujesz (20 pkt.)

schodkujesz (20 pkt.)

sfederujesz (20 pkt.)

spekulujesz (20 pkt.)

splajtujesz (20 pkt.)

strychujesz (20 pkt.)

sukcedujesz (20 pkt.)

suplikujesz (20 pkt.)

sztychujesz (20 pkt.)

ścieniujesz (20 pkt.)

tabuizujesz (20 pkt.)

truchlejesz (20 pkt.)

trutynujesz (20 pkt.)

tuningujesz (20 pkt.)

umodelujesz (20 pkt.)

umotywujesz (20 pkt.)

upiłowujesz (20 pkt.)

upomadujesz (20 pkt.)

ustatkujesz (20 pkt.)

utrzymujesz (20 pkt.)

utylizujesz (20 pkt.)

wbudowujesz (20 pkt.)

wczołgujesz (20 pkt.)

włókniejesz (20 pkt.)

wszlifujesz (20 pkt.)

wśpiewujesz (20 pkt.)

wświdrujesz (20 pkt.)

wybagrujesz (20 pkt.)

wycechujesz (20 pkt.)

wydechujesz (20 pkt.)

wydrukujesz (20 pkt.)

wyedukujesz (20 pkt.)

wyforsujesz (20 pkt.)

wyfrezujesz (20 pkt.)

wygarbujesz (20 pkt.)

wykichujesz (20 pkt.)

wykłamujesz (20 pkt.)

wykołkujesz (20 pkt.)

wykotłujesz (20 pkt.)

wymachujesz (20 pkt.)

wymaglujesz (20 pkt.)

wymrukujesz (20 pkt.)

wymuskujesz (20 pkt.)

wypłakujesz (20 pkt.)

wypudrujesz (20 pkt.)

wypuncujesz (20 pkt.)

wyrównujesz (20 pkt.)

wysforujesz (20 pkt.)

wystukujesz (20 pkt.)

wyszafujesz (20 pkt.)

wytatuujesz (20 pkt.)

wytrybujesz (20 pkt.)

wywiązujesz (20 pkt.)

wyżwirujesz (20 pkt.)

zabajcujesz (20 pkt.)

zabejcujesz (20 pkt.)

zabrukujesz (20 pkt.)

zabuksujesz (20 pkt.)

zafartujesz (20 pkt.)

zafiksujesz (20 pkt.)

zafoliujesz (20 pkt.)

zafrapujesz (20 pkt.)

zagustujesz (20 pkt.)

zajodłujesz (20 pkt.)

zasupłujesz (20 pkt.)

zawędrujesz (20 pkt.)

zawtórujesz (20 pkt.)

zażartujesz (20 pkt.)

zeskubujesz (20 pkt.)

zgłupiejesz (20 pkt.)

zgruntujesz (20 pkt.)

zmitygujesz (20 pkt.)

zmodulujesz (20 pkt.)

zobligujesz (20 pkt.)

zokludujesz (20 pkt.)

tężejesz (19 pkt.)

żyłujesz (19 pkt.)

ażurujesz (19 pkt.)

brązujesz (19 pkt.)

bumlujesz (19 pkt.)

cyfrujesz (19 pkt.)

dłutujesz (19 pkt.)

dryfujesz (19 pkt.)

dublujesz (19 pkt.)

falcujesz (19 pkt.)

farbujesz (19 pkt.)

felcujesz (19 pkt.)

filcujesz (19 pkt.)

filmujesz (19 pkt.)

fingujesz (19 pkt.)

flekujesz (19 pkt.)

flitujesz (19 pkt.)

flokujesz (19 pkt.)

gofrujesz (19 pkt.)

harfujesz (19 pkt.)

krępujesz (19 pkt.)

królujesz (19 pkt.)

kuglujesz (19 pkt.)

liftujesz (19 pkt.)

mądrujesz (19 pkt.)

mygłujesz (19 pkt.)

opętujesz (19 pkt.)

plażujesz (19 pkt.)

pudłujesz (19 pkt.)

ryflujesz (19 pkt.)

sługujesz (19 pkt.)

stępujesz (19 pkt.)

surfujesz (19 pkt.)

śladujesz (19 pkt.)

taśmujesz (19 pkt.)

tęczujesz (19 pkt.)

ubożejesz (19 pkt.)

wędkujesz (19 pkt.)

wrąbujesz (19 pkt.)

wrębujesz (19 pkt.)

wręgujesz (19 pkt.)

zgórujesz (19 pkt.)

zrąbujesz (19 pkt.)

żebrujesz (19 pkt.)

abdykujesz (19 pkt.)

afiliujesz (19 pkt.)

afirmujesz (19 pkt.)

amputujesz (19 pkt.)

bajzlujesz (19 pkt.)

białkujesz (19 pkt.)

brajlujesz (19 pkt.)

bruzdujesz (19 pkt.)

bunkrujesz (19 pkt.)

dedukujesz (19 pkt.)

deputujesz (19 pkt.)

dokupujesz (19 pkt.)

dolutujesz (19 pkt.)

dryblujesz (19 pkt.)

dyrygujesz (19 pkt.)

fasetujesz (19 pkt.)

federujesz (19 pkt.)

filizujesz (19 pkt.)

fiszkujesz (19 pkt.)

fleszujesz (19 pkt.)

frankujesz (19 pkt.)

freskujesz (19 pkt.)

frondujesz (19 pkt.)

fryszujesz (19 pkt.)

gardłujesz (19 pkt.)

głupiejesz (19 pkt.)

googlujesz (19 pkt.)

graduujesz (19 pkt.)

gruntujesz (19 pkt.)

gwałtujesz (19 pkt.)

imputujesz (19 pkt.)

infekujesz (19 pkt.)

inkubujesz (19 pkt.)

intubujesz (19 pkt.)

kluczujesz (19 pkt.)

komutujesz (19 pkt.)

kopulujesz (19 pkt.)

kubizujesz (19 pkt.)

kuczkujesz (19 pkt.)

kunktujesz (19 pkt.)

kupelujesz (19 pkt.)

lichtujesz (19 pkt.)

machlujesz (19 pkt.)

mitygujesz (19 pkt.)

młotkujesz (19 pkt.)

młynkujesz (19 pkt.)

modulujesz (19 pkt.)

mulczujesz (19 pkt.)

muzykujesz (19 pkt.)

nabudujesz (19 pkt.)

nagumujesz (19 pkt.)

nygusujesz (19 pkt.)

obcałujesz (19 pkt.)

obejmujesz (19 pkt.)

obgadujesz (19 pkt.)

obgotujesz (19 pkt.)

obligujesz (19 pkt.)

obluzujesz (19 pkt.)

obładujesz (19 pkt.)

obłamujesz (19 pkt.)

obmurujesz (19 pkt.)

obśmiejesz (19 pkt.)

oburkujesz (19 pkt.)

odcumujesz (19 pkt.)

odębiejesz (19 pkt.)

odfasujesz (19 pkt.)

odkupujesz (19 pkt.)

odlutujesz (19 pkt.)

odłogujesz (19 pkt.)

odpucujesz (19 pkt.)

odpukujesz (19 pkt.)

ofoliujesz (19 pkt.)

oheblujesz (19 pkt.)

okludujesz (19 pkt.)

oskórujesz (19 pkt.)

oskubujesz (19 pkt.)

pachtujesz (19 pkt.)

pagajujesz (19 pkt.)