Przedłużki do słowa KAŹ

Poniżej znaj­dziesz wszys­tkie sło­wa i wy­ra­zy, któ­re mo­żna uło­żyć prze­dłu­ża­jąc po­da­ne przez Cie­bie sło­wo "KAŹ", czyli do­da­jąc przed, lub po nim ma­ksy­ma­lnie 7 do­dat­ko­wych li­te­r i two­rząc inny do­pusz­czalny wy­raz.
Słowa zostały uło­żone ma­le­ją­co we­dług pun­kta­cji Scra­bble, ro­sną­co we­dług ilo­ści li­ter i wre­szcie ro­sną­co alfa­bety­cznie.

Możesz również wy­szu­kać no­we prze­dłuż­ki zmie­nia­jąc w po­niż­szej wy­szu­ki­warce sło­wo do prze­dłu­że­nia.

Do Twojego słowa można ułożyć tyle przedłużek:

pokaźność (28 pkt.)

kaźmierską (25 pkt.)

pokaźności (25 pkt.)

odkaźmyż (24 pkt.)

odkaźcież (24 pkt.)

niepokaź(24 pkt.)

wskaźników (24 pkt.)

zakaźników (24 pkt.)

zakaźmyż (23 pkt.)

pokaźnych (23 pkt.)

zakaźcież (23 pkt.)

kaźmiersku (23 pkt.)

niezakaź(23 pkt.)

skaźmyż (22 pkt.)

skaźcież (22 pkt.)

pokaźnemu (22 pkt.)

zakaźnych (22 pkt.)

kaźmierscy (22 pkt.)

rozkaźniku (22 pkt.)

kaźmyż (21 pkt.)

kaźcież (21 pkt.)

odkaźże (21 pkt.)

pokaź(21 pkt.)

pokaźnego (21 pkt.)

pokaźniej (21 pkt.)

pokaźnymi (21 pkt.)

wskaźniku (21 pkt.)

zakaźnemu (21 pkt.)

zakaźniku (21 pkt.)

kaźmierska (21 pkt.)

kaźmierski (21 pkt.)

niepokaźny (21 pkt.)

przekaźnik (21 pkt.)

wskaźnikom (21 pkt.)

zakaźnictw (21 pkt.)

zakaźnikom (21 pkt.)

zakaź(20 pkt.)

zakaźże (20 pkt.)

kaźniach (20 pkt.)

pokaźnej (20 pkt.)

pokaźnym (20 pkt.)

zakaźnego (20 pkt.)

zakaźnicy (20 pkt.)

zakaźnymi (20 pkt.)

niepokaźna (20 pkt.)

niepokaźne (20 pkt.)

niepokaźni (20 pkt.)

niezakaźny (20 pkt.)

rozkaźnika (20 pkt.)

rozkaźniki (20 pkt.)

kaźń (19 pkt.)

kaźnią (19 pkt.)

skaźże (19 pkt.)

odkaźmy (19 pkt.)

odkaźcie (19 pkt.)

zakaźnej (19 pkt.)

zakaźnym (19 pkt.)

rozkaźnik (19 pkt.)

wskaźnika (19 pkt.)

wskaźniki (19 pkt.)

zakaźnika (19 pkt.)

zakaźniki (19 pkt.)

niezakaźna (19 pkt.)

niezakaźne (19 pkt.)

niezakaźni (19 pkt.)

kaźże (18 pkt.)

pokaźny (18 pkt.)

zakaźmy (18 pkt.)

kaźniami (18 pkt.)

pokaźnie (18 pkt.)

wskaźnik (18 pkt.)

zakaźcie (18 pkt.)

zakaźnik (18 pkt.)

skaźmy (17 pkt.)

kaźniom (17 pkt.)

pokaźna (17 pkt.)

pokaźne (17 pkt.)

pokaźni (17 pkt.)

skaźcie (17 pkt.)

zakaźny (17 pkt.)

zakaźnie (17 pkt.)

kaźmy (16 pkt.)

kaźcie (16 pkt.)

zakaźna (16 pkt.)

zakaźne (16 pkt.)

zakaźni (16 pkt.)

odkaź (15 pkt.)

kaźnie (15 pkt.)

kaźni (14 pkt.)

zakaź (14 pkt.)

skaź (13 pkt.)

To już wszy­stkie sło­wa, które mo­żna uło­żyć prze­dłu­ża­jąc poda­ny przez Cie­bie wy­raz "KAŹ". W su­mie zna­leź­li­śmy tyle ta­kich słów: 91.

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Słowa do Scrabble
 > 
Przedłużki do słowa KAŹ"

Quantcast