Przedłużki do słowa KONAŁ

Poniżej znaj­dziesz wszys­tkie sło­wa i wy­ra­zy, któ­re mo­żna uło­żyć prze­dłu­ża­jąc po­da­ne przez Cie­bie sło­wo "KONAŁ", czyli do­da­jąc przed, lub po nim ma­ksy­ma­lnie 7 do­dat­ko­wych li­te­r i two­rząc inny do­pusz­czalny wy­raz.
Słowa zostały uło­żone ma­le­ją­co we­dług pun­kta­cji Scra­bble, ro­sną­co we­dług ilo­ści li­ter i wre­szcie ro­sną­co alfa­bety­cznie.

Możesz również wy­szu­kać no­we prze­dłuż­ki zmie­nia­jąc w po­niż­szej wy­szu­ki­warce sło­wo do prze­dłu­że­nia.

Do Twojego słowa można ułożyć tyle przedłużek: 122

skonałybyśmy (25 pkt.)

doskonałość (24 pkt.)

konałybyśmy (24 pkt.)

konałybyście (24 pkt.)

przekonałbyś (23 pkt.)

dokonałabyś (22 pkt.)

dokonałyśmy (22 pkt.)

pokonałabyś (22 pkt.)

pokonałyśmy (22 pkt.)

wykonałabyś (22 pkt.)

wykonałyśmy (22 pkt.)

dokonałyście (22 pkt.)

pokonałyście (22 pkt.)

wykonałyście (22 pkt.)

dokonałbyś (21 pkt.)

pokonałbyś (21 pkt.)

wykonałbyś (21 pkt.)

doskonałości (21 pkt.)

skonałabyś (20 pkt.)

skonałyśmy (20 pkt.)

skonałyście (20 pkt.)

niedoskonałą (20 pkt.)

przekonałbym (20 pkt.)

przekonałyby (20 pkt.)

konałabyś (19 pkt.)

konałyśmy (19 pkt.)

skonałbyś (19 pkt.)

konałyście (19 pkt.)

dokonałabym (19 pkt.)

doskonałych (19 pkt.)

pokonałabym (19 pkt.)

przekonał(19 pkt.)

przekonał(19 pkt.)

wykonałabym (19 pkt.)

przekonałaby (19 pkt.)

przekonałoby (19 pkt.)

konałbyś (18 pkt.)

dokonałbym (18 pkt.)

dokonałyby (18 pkt.)

pokonałbym (18 pkt.)

pokonałyby (18 pkt.)

wykonałbym (18 pkt.)

wykonałyby (18 pkt.)

doskonałemu (18 pkt.)

przekonałby (18 pkt.)

dokonał(17 pkt.)

dokonał(17 pkt.)

doskonałą (17 pkt.)

pokonał(17 pkt.)

pokonał(17 pkt.)

wykonał(17 pkt.)

wykonał(17 pkt.)

dokonałaby (17 pkt.)

dokonałoby (17 pkt.)

pokonałaby (17 pkt.)

pokonałoby (17 pkt.)

skonałabym (17 pkt.)

wykonałaby (17 pkt.)

wykonałoby (17 pkt.)

doskonałego (17 pkt.)

doskonałymi (17 pkt.)

niedoskonały (17 pkt.)

dokonałby (16 pkt.)

konałabym (16 pkt.)

pokonałby (16 pkt.)

skonałbym (16 pkt.)

skonałyby (16 pkt.)

wykonałby (16 pkt.)

doskonałej (16 pkt.)

doskonałym (16 pkt.)

przekonałam (16 pkt.)

przekonałem (16 pkt.)

niedoskonała (16 pkt.)

niedoskonałe (16 pkt.)

konałbym (15 pkt.)

konałyby (15 pkt.)

skonał(15 pkt.)

skonał(15 pkt.)

skonałaby (15 pkt.)

skonałoby (15 pkt.)

przekonały (15 pkt.)

konał(14 pkt.)

konał(14 pkt.)

konałaby (14 pkt.)

konałoby (14 pkt.)

skonałby (14 pkt.)

dokonałam (14 pkt.)

dokonałem (14 pkt.)

doskonały (14 pkt.)

pokonałam (14 pkt.)

pokonałem (14 pkt.)

wykonałam (14 pkt.)

wykonałem (14 pkt.)

przekonała (14 pkt.)

przekonało (14 pkt.)

konałby (13 pkt.)

dokonały (13 pkt.)

pokonały (13 pkt.)

wykonały (13 pkt.)

doskonała (13 pkt.)

doskonałe (13 pkt.)

przekonał (13 pkt.)

dokonała (12 pkt.)

dokonało (12 pkt.)

pokonała (12 pkt.)

pokonało (12 pkt.)

skonałam (12 pkt.)

skonałem (12 pkt.)

wykonała (12 pkt.)

wykonało (12 pkt.)

dokonał (11 pkt.)

konałam (11 pkt.)

konałem (11 pkt.)

pokonał (11 pkt.)

skonały (11 pkt.)

wykonał (11 pkt.)

konały (10 pkt.)

skonała (10 pkt.)

skonało (10 pkt.)

konała (9 pkt.)

konało (9 pkt.)

skonał (9 pkt.)

To już wszy­stkie sło­wa, które mo­żna uło­żyć prze­dłu­ża­jąc poda­ny przez Cie­bie wy­raz "KONAŁ". W su­mie zna­leź­li­śmy tyle ta­kich słów: 122.

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Słowa do Scrabble
 > 
Przedłużki do słowa KONAŁ"

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x