Przedłużki do słowa MIAŁ

Poniżej znaj­dziesz wszys­tkie sło­wa i wy­ra­zy, któ­re mo­żna uło­żyć prze­dłu­ża­jąc po­da­ne przez Cie­bie sło­wo "MIAŁ", czyli do­da­jąc przed, lub po nim ma­ksy­ma­lnie 7 do­dat­ko­wych li­te­r i two­rząc inny do­pusz­czalny wy­raz.
Słowa zostały uło­żone ma­le­ją­co we­dług pun­kta­cji Scra­bble, ro­sną­co we­dług ilo­ści li­ter i wre­szcie ro­sną­co alfa­bety­cznie.

Możesz również wy­szu­kać no­we prze­dłuż­ki zmie­nia­jąc w po­niż­szej wy­szu­ki­warce sło­wo do prze­dłu­że­nia.

Do Twojego słowa można ułożyć tyle przedłużek:

śmiałybyśmy (28 pkt.)

nieśmiałość (27 pkt.)

obśmiałabyś (27 pkt.)

obśmiałyśmy (27 pkt.)

obśmiałbyś (26 pkt.)

śmiałością (26 pkt.)

miałabyś (26 pkt.)

miałyśmy (26 pkt.)

pośmiałabyś (26 pkt.)

pośmiałyśmy (26 pkt.)

umiałybyśmy (26 pkt.)

miałyście (26 pkt.)

wyśmiałabyś (26 pkt.)

wyśmiałyśmy (26 pkt.)

miałbyś (25 pkt.)

pośmiałbyś (25 pkt.)

wyśmiałbyś (25 pkt.)

naśmiałabyś (25 pkt.)

naśmiałyśmy (25 pkt.)

obrzmiałość (25 pkt.)

ogumiałabyś (25 pkt.)

ogumiałyśmy (25 pkt.)

rozśmiałbyś (25 pkt.)

zaśmiałabyś (25 pkt.)

zaśmiałyśmy (25 pkt.)

śmiałość (24 pkt.)

naśmiałbyś (24 pkt.)

ogumiałbyś (24 pkt.)

zaśmiałbyś (24 pkt.)

chamiałabyś (24 pkt.)

chamiałyśmy (24 pkt.)

chromiałbyś (24 pkt.)

obśmiałabym (24 pkt.)

oddymiałbyś (24 pkt.)

potłumiał(24 pkt.)

potłumiał(24 pkt.)

schamiałbyś (24 pkt.)

śmiałościom (24 pkt.)

wytłumiał(24 pkt.)

wytłumiał(24 pkt.)

zdumiałabyś (24 pkt.)

zdumiałyśmy (24 pkt.)

śmiałabyś (23 pkt.)

śmiałyśmy (23 pkt.)

chamiałbyś (23 pkt.)

miałkością (23 pkt.)

miałybyśmy (23 pkt.)

obśmiałbym (23 pkt.)

obśmiałyby (23 pkt.)

śmiałyście (23 pkt.)

miałabym (23 pkt.)

zdumiałbyś (23 pkt.)

brzmiałabyś (23 pkt.)

brzmiałyśmy (23 pkt.)

grzmiałabyś (23 pkt.)

grzmiałyśmy (23 pkt.)

miałybyście (23 pkt.)

naumiałabyś (23 pkt.)

naumiałyśmy (23 pkt.)

nieśmiałków (23 pkt.)

obramiałbyś (23 pkt.)

obrzmiałbyś (23 pkt.)

odymiałabyś (23 pkt.)

odymiałyśmy (23 pkt.)

pośmiałabym (23 pkt.)

potłumiałby (23 pkt.)

rozumiałbyś (23 pkt.)

szumiałabyś (23 pkt.)

szumiałyśmy (23 pkt.)

uziemiałbyś (23 pkt.)

wyśmiałabym (23 pkt.)

wytłumiałby (23 pkt.)

zadymiałbyś (23 pkt.)

śmiałbyś (22 pkt.)

obśmiał(22 pkt.)

obśmiał(22 pkt.)

miałbym (22 pkt.)

miałyby (22 pkt.)

brzmiałbyś (22 pkt.)

grzmiałbyś (22 pkt.)

naumiałbyś (22 pkt.)

obśmiałaby (22 pkt.)

obśmiałoby (22 pkt.)

odymiałbyś (22 pkt.)

pośmiałbym (22 pkt.)

pośmiałyby (22 pkt.)

szumiałbyś (22 pkt.)

wyśmiałbym (22 pkt.)

wyśmiałyby (22 pkt.)

naśmiałabym (22 pkt.)

nieśmiałych (22 pkt.)

odchamiał(22 pkt.)

odchamiał(22 pkt.)

ogumiałabym (22 pkt.)

okarmiałbyś (22 pkt.)

omamiałabyś (22 pkt.)

omamiałyśmy (22 pkt.)

poddymiał(22 pkt.)

poddymiał(22 pkt.)

roześmiał(22 pkt.)

roześmiał(22 pkt.)

rozśmiałbym (22 pkt.)

rozśmiałyby (22 pkt.)

skarmiałbyś (22 pkt.)

ujarzmiał(22 pkt.)

ujarzmiał(22 pkt.)

uruchamiały (22 pkt.)

uruchomiały (22 pkt.)

utożsamiały (22 pkt.)

zaśmiałabym (22 pkt.)

miałkość (21 pkt.)

miał(21 pkt.)

miał(21 pkt.)

obśmiałby (21 pkt.)

pośmiał(21 pkt.)

pośmiał(21 pkt.)

śmiałości (21 pkt.)

umiałabyś (21 pkt.)

umiałyśmy (21 pkt.)

miałaby (21 pkt.)

miałoby (21 pkt.)

wyśmiał(21 pkt.)

wyśmiał(21 pkt.)

naśmiałbym (21 pkt.)

naśmiałyby (21 pkt.)

ogumiałbym (21 pkt.)

ogumiałyby (21 pkt.)

omamiałbyś (21 pkt.)

pośmiałaby (21 pkt.)

pośmiałoby (21 pkt.)

rozśmiał(21 pkt.)

rozśmiał(21 pkt.)

umiałyście (21 pkt.)

wyśmiałaby (21 pkt.)

wyśmiałoby (21 pkt.)

zaśmiałbym (21 pkt.)

zaśmiałyby (21 pkt.)

chamiałabym (21 pkt.)

chromiałbym (21 pkt.)

chromiałyby (21 pkt.)

dobrzmiał(21 pkt.)

dobrzmiał(21 pkt.)

miałkościom (21 pkt.)

niemiałabyś (21 pkt.)

niemiałyśmy (21 pkt.)

nieśmiałemu (21 pkt.)

niezdumiałą (21 pkt.)

obkarmiał(21 pkt.)

obkarmiał(21 pkt.)

ochromiał(21 pkt.)

ochromiał(21 pkt.)

odchamiałby (21 pkt.)

oddymiałbym (21 pkt.)

oddymiałyby (21 pkt.)

odplamiał(21 pkt.)

odplamiał(21 pkt.)

oniemiałbyś (21 pkt.)

pobrzmiał(21 pkt.)

pobrzmiał(21 pkt.)

poddymiałby (21 pkt.)

poszumiał(21 pkt.)

poszumiał(21 pkt.)

potłumiałam (21 pkt.)

potłumiałem (21 pkt.)

przytłumiał (21 pkt.)

roześmiałby (21 pkt.)

rozśmiałaby (21 pkt.)

rozśmiałoby (21 pkt.)

schamiałbym (21 pkt.)

schamiałyby (21 pkt.)

schamiałych (21 pkt.)

ujarzmiałby (21 pkt.)

uruchamiała (21 pkt.)

uruchamiało (21 pkt.)

uruchomiała (21 pkt.)

uruchomiało (21 pkt.)

uświadamiał (21 pkt.)

utożsamiała (21 pkt.)

utożsamiało (21 pkt.)

wybrzmiał(21 pkt.)

wybrzmiał(21 pkt.)

wyrozumiałą (21 pkt.)

wyszumiał(21 pkt.)

wyszumiał(21 pkt.)

wytłumiałam (21 pkt.)

wytłumiałem (21 pkt.)

zdumiałabym (21 pkt.)

śmiałków (20 pkt.)

umiałbyś (20 pkt.)

miałby (20 pkt.)

naśmiał(20 pkt.)

naśmiał(20 pkt.)

nieśmiałą (20 pkt.)

ogumiał(20 pkt.)

ogumiał(20 pkt.)

pośmiałby (20 pkt.)

śmiałabym (20 pkt.)

śmiałkach (20 pkt.)

wyśmiałby (20 pkt.)

zaśmiał(20 pkt.)

zaśmiał(20 pkt.)

chamiałbym (20 pkt.)

chamiałyby (20 pkt.)

chromiał(20 pkt.)

chromiał(20 pkt.)

naśmiałaby (20 pkt.)

naśmiałoby (20 pkt.)

niemiałbyś (20 pkt.)

nieśmiałku (20 pkt.)

oddymiał(20 pkt.)

oddymiał(20 pkt.)

ogumiałaby (20 pkt.)

ogumiałoby (20 pkt.)

potłumiały (20 pkt.)

rozśmiałby (20 pkt.)

schamiał(20 pkt.)

schamiał(20 pkt.)

uruchamiał (20 pkt.)

uruchomiał (20 pkt.)

utożsamiał (20 pkt.)

wytłumiały (20 pkt.)

zaśmiałaby (20 pkt.)

zaśmiałoby (20 pkt.)

zdumiałbym (20 pkt.)

zdumiałyby (20 pkt.)

zdumiałych (20 pkt.)

brzmiałabym (20 pkt.)

chromiałaby (20 pkt.)

chromiałoby (20 pkt.)

dobrzmiałby (20 pkt.)

dokarmiał(20 pkt.)

dokarmiał(20 pkt.)

grzmiałabym (20 pkt.)

nabrzmiał(20 pkt.)

nabrzmiał(20 pkt.)

naumiałabym (20 pkt.)

nieśmiałego (20 pkt.)

nieśmiałkom (20 pkt.)

nieśmiałymi (20 pkt.)

obkarmiałby (20 pkt.)

obramiałbym (20 pkt.)

obramiałyby (20 pkt.)

obrzmiałbym (20 pkt.)

obrzmiałyby (20 pkt.)

obrzmiałych (20 pkt.)

ochromiałby (20 pkt.)

oddymiałaby (20 pkt.)

oddymiałoby (20 pkt.)

odkarmiał(20 pkt.)

odkarmiał(20 pkt.)

odplamiałby (20 pkt.)

odymiałabym (20 pkt.)

oznajmiał(20 pkt.)

oznajmiał(20 pkt.)

pobrzmiałby (20 pkt.)

poszumiałby (20 pkt.)

rozumiałbym (20 pkt.)

rozumiałyby (20 pkt.)

schamiałaby (20 pkt.)

schamiałemu (20 pkt.)

schamiałoby (20 pkt.)

szumiałabym (20 pkt.)

uziemiałbym (20 pkt.)

uziemiałyby (20 pkt.)

wybrzmiałby (20 pkt.)

wykarmiał(20 pkt.)

wykarmiał(20 pkt.)

wyszumiałby (20 pkt.)

zabrzmiał(20 pkt.)

zabrzmiał(20 pkt.)

zadymiałbym (20 pkt.)

zadymiałyby (20 pkt.)

zagrzmiał(20 pkt.)

zagrzmiał(20 pkt.)

zarozumiałą (20 pkt.)

zaszumiał(20 pkt.)

zaszumiał(20 pkt.)

zrozumiał(20 pkt.)

zrozumiał(20 pkt.)

miałów (19 pkt.)

śmiałbym (19 pkt.)

śmiałyby (19 pkt.)

śmiałych (19 pkt.)

chamiał(19 pkt.)

chamiał(19 pkt.)

naśmiałby (19 pkt.)

obśmiałam (19 pkt.)

obśmiałem (19 pkt.)

ogumiałby (19 pkt.)

miałach (19 pkt.)

schamiałą (19 pkt.)

zaśmiałby (19 pkt.)

zdumiał(19 pkt.)

zdumiał(19 pkt.)

brzmiałbym (19 pkt.)

brzmiałyby (19 pkt.)

chamiałaby (19 pkt.)

chamiałoby (19 pkt.)

chromiałby (19 pkt.)

grzmiałbym (19 pkt.)

grzmiałyby (19 pkt.)

nabrzmiałą (19 pkt.)

naumiałbym (19 pkt.)

naumiałyby (19 pkt.)

nieśmiałej (19 pkt.)

nieśmiałym (19 pkt.)

obramiał(19 pkt.)

obramiał(19 pkt.)

obrzmiał(19 pkt.)

obrzmiał(19 pkt.)

oddymiałby (19 pkt.)

odymiałbym (19 pkt.)

odymiałyby (19 pkt.)

potłumiała (19 pkt.)

potłumiało (19 pkt.)

rozumiał(19 pkt.)

rozumiał(19 pkt.)

schamiałby (19 pkt.)

szumiałbym (19 pkt.)

szumiałyby (19 pkt.)

uziemiał(19 pkt.)

uziemiał(19 pkt.)

wytłumiała (19 pkt.)

wytłumiało (19 pkt.)

zadymiał(19 pkt.)

zadymiał(19 pkt.)

zdumiałaby (19 pkt.)

zdumiałemu (19 pkt.)

zdumiałoby (19 pkt.)

zrozumiałą (19 pkt.)

dokarmiałby (19 pkt.)

nabrzmiałby (19 pkt.)

obramiałaby (19 pkt.)

obramiałoby (19 pkt.)

obrzmiałaby (19 pkt.)

obrzmiałemu (19 pkt.)

obrzmiałoby (19 pkt.)

obznajmiały (19 pkt.)

odchamiałam (19 pkt.)

odchamiałem (19 pkt.)

odkarmiałby (19 pkt.)

okarmiałbym (19 pkt.)

okarmiałyby (19 pkt.)

olbrzymiały (19 pkt.)

omamiałabym (19 pkt.)

oznajmiałby (19 pkt.)

poddymiałam (19 pkt.)

poddymiałem (19 pkt.)

przemiałową (19 pkt.)

przydymiały (19 pkt.)

roześmiałam (19 pkt.)

roześmiałem (19 pkt.)

rozumiałaby (19 pkt.)

rozumiałoby (19 pkt.)

schamiałego (19 pkt.)

schamiałymi (19 pkt.)

skarmiałbym (19 pkt.)

skarmiałyby (19 pkt.)

ujarzmiałam (19 pkt.)

ujarzmiałem (19 pkt.)

uziemiałaby (19 pkt.)

uziemiałoby (19 pkt.)

wykarmiałby (19 pkt.)

zabrzmiałby (19 pkt.)

zadymiałaby (19 pkt.)

zadymiałoby (19 pkt.)

zagrzmiałby (19 pkt.)

zaszumiałby (19 pkt.)

zrozumiałby (19 pkt.)

śmiał(18 pkt.)

śmiał(18 pkt.)

miałabyś (18 pkt.)

miałyśmy (18 pkt.)

obśmiały (18 pkt.)

śmiałaby (18 pkt.)

śmiałemu (18 pkt.)

śmiałoby (18 pkt.)

miałam (18 pkt.)

miałem (18 pkt.)

zdumiałą (18 pkt.)

brzmiał(18 pkt.)

brzmiał(18 pkt.)

chamiałby (18 pkt.)

gremiałów (18 pkt.)

grzmiał(18 pkt.)

grzmiał(18 pkt.)

miałkości (18 pkt.)

miałyście (18 pkt.)

naumiał(18 pkt.)

naumiał(18 pkt.)

obrzmiałą (18 pkt.)

odymiał(18 pkt.)

odymiał(18 pkt.)

pośmiałam (18 pkt.)

pośmiałem (18 pkt.)

potłumiał (18 pkt.)

szumiał(18 pkt.)

szumiał(18 pkt.)

śmiałkami (18 pkt.)

śmiałkiem (18 pkt.)

umiałabym (18 pkt.)

wyśmiałam (18 pkt.)

wyśmiałem (18 pkt.)

wytłumiał (18 pkt.)

zdumiałby (18 pkt.)

brzmiałaby (18 pkt.)

brzmiałoby (18 pkt.)

gremiałach (18 pkt.)

grzmiałaby (18 pkt.)

grzmiałoby (18 pkt.)

naumiałaby (18 pkt.)

naumiałoby (18 pkt.)

nieśmiałek (18 pkt.)

nieśmiałka (18 pkt.)

nieśmiałki (18 pkt.)

obramiałby (18 pkt.)

obrzmiałby (18 pkt.)

odchamiały (18 pkt.)

odymiałaby (18 pkt.)

odymiałoby (18 pkt.)

okarmiał(18 pkt.)

okarmiał(18 pkt.)

omamiałbym (18 pkt.)

omamiałyby (18 pkt.)

poddymiały (18 pkt.)

przemiałów (18 pkt.)

roześmiały (18 pkt.)

rozśmiałam (18 pkt.)

rozśmiałem (18 pkt.)

rozumiałby (18 pkt.)

schamiałej (18 pkt.)

schamiałym (18 pkt.)

skarmiał(18 pkt.)

skarmiał(18 pkt.)

szumiałaby (18 pkt.)

szumiałoby (18 pkt.)

śmiałkowie (18 pkt.)

ujarzmiały (18 pkt.)

uziemiałby (18 pkt.)

zadymiałby (18 pkt.)

zdumiałego (18 pkt.)

zdumiałymi (18 pkt.)

dobrzmiałam (18 pkt.)

dobrzmiałem (18 pkt.)

dorozumiały (18 pkt.)

nabrzmiałej (18 pkt.)

nabrzmiałym (18 pkt.)

niemiałabym (18 pkt.)

niemiałkich (18 pkt.)

niezdumiały (18 pkt.)

obeznajmiał (18 pkt.)

obkarmiałam (18 pkt.)

obkarmiałem (18 pkt.)

obrzmiałego (18 pkt.)

obrzmiałymi (18 pkt.)

obznajamiał (18 pkt.)

obznajmiała (18 pkt.)

obznajmiało (18 pkt.)

ochromiałam (18 pkt.)

ochromiałem (18 pkt.)

odplamiałam (18 pkt.)

odplamiałem (18 pkt.)

okarmiałaby (18 pkt.)

okarmiałoby (18 pkt.)

olbrzymiała (18 pkt.)

olbrzymiało (18 pkt.)

oniemiałbym (18 pkt.)

oniemiałyby (18 pkt.)

oniemiałych (18 pkt.)

pobrzmiałam (18 pkt.)

pobrzmiałem (18 pkt.)

podkarmiały (18 pkt.)

porozumiały (18 pkt.)

poszumiałam (18 pkt.)

poszumiałem (18 pkt.)

pozadymiały (18 pkt.)

przemiałach (18 pkt.)

przydymiała (18 pkt.)

przydymiało (18 pkt.)

skarmiałaby (18 pkt.)

skarmiałoby (18 pkt.)

uwiadamiały (18 pkt.)

wybrzmiałam (18 pkt.)

wybrzmiałem (18 pkt.)

wyrozumiały (18 pkt.)

wyszumiałam (18 pkt.)

wyszumiałem (18 pkt.)

zolbrzymiał (18 pkt.)

zrozumiałej (18 pkt.)

zrozumiałym (18 pkt.)

śmiałą (17 pkt.)

miałbyś (17 pkt.)

śmiałby (17 pkt.)

śmiałku (17 pkt.)

miały (17 pkt.)

obśmiała (17 pkt.)

obśmiało (17 pkt.)

pośmiały (17 pkt.)

śmiałego (17 pkt.)

śmiałkom (17 pkt.)

śmiałymi (17 pkt.)

umiałbym (17 pkt.)

umiałyby (17 pkt.)

wyśmiały (17 pkt.)

brzmiałby (17 pkt.)

grzmiałby (17 pkt.)

naśmiałam (17 pkt.)

naśmiałem (17 pkt.)

naumiałby (17 pkt.)

niemiał(17 pkt.)

nieśmiały (17 pkt.)

odymiałby (17 pkt.)

ogumiałam (17 pkt.)

ogumiałem (17 pkt.)

omamiał(17 pkt.)

omamiał(17 pkt.)

miałami (17 pkt.)

rozśmiały (17 pkt.)

szumiałby (17 pkt.)

śmiałkowi (17 pkt.)

zaśmiałam (17 pkt.)

zaśmiałem (17 pkt.)

zdumiałej (17 pkt.)

zdumiałym (17 pkt.)

chromiałam (17 pkt.)

chromiałem (17 pkt.)

dobrzmiały (17 pkt.)

niemiałbym (17 pkt.)

niemiałową (17 pkt.)

niemiałyby (17 pkt.)

obkarmiały (17 pkt.)

obrzmiałej (17 pkt.)

obrzmiałym (17 pkt.)

obznajmiał (17 pkt.)

ochromiały (17 pkt.)

odchamiała (17 pkt.)

odchamiało (17 pkt.)

oddymiałam (17 pkt.)

oddymiałem (17 pkt.)

odplamiały (17 pkt.)

okarmiałby (17 pkt.)

olbrzymiał (17 pkt.)

omamiałaby (17 pkt.)

omamiałoby (17 pkt.)

oniemiał(17 pkt.)

oniemiał(17 pkt.)

pobrzmiały (17 pkt.)

poddymiała (17 pkt.)

poddymiało (17 pkt.)

poszumiały (17 pkt.)

przydymiał (17 pkt.)

roześmiała (17 pkt.)

roześmiało (17 pkt.)

schamiałam (17 pkt.)

schamiałem (17 pkt.)

skarmiałby (17 pkt.)

ujarzmiała (17 pkt.)

ujarzmiało (17 pkt.)

wybrzmiały (17 pkt.)

wyszumiały (17 pkt.)

dokarmiałam (17 pkt.)

dokarmiałem (17 pkt.)

dorozumiała (17 pkt.)

dorozumiało (17 pkt.)

nabrzmiałam (17 pkt.)

nabrzmiałem (17 pkt.)

niemiałkiej (17 pkt.)

niezdumiała (17 pkt.)

niezdumiałe (17 pkt.)

odkarmiałam (17 pkt.)

odkarmiałem (17 pkt.)

oniemiałaby (17 pkt.)

oniemiałemu (17 pkt.)

oniemiałoby (17 pkt.)

oszałamiały (17 pkt.)

oszołamiały (17 pkt.)

oznajmiałam (17 pkt.)

oznajmiałem (17 pkt.)

podkarmiała (17 pkt.)

podkarmiało (17 pkt.)

porozumiała (17 pkt.)

porozumiało (17 pkt.)

poskramiały (17 pkt.)

pozadymiała (17 pkt.)

pozadymiało (17 pkt.)

poznajamiał (17 pkt.)

przebrzmiał (17 pkt.)

przegrzmiał (17 pkt.)

przeszumiał (17 pkt.)

rozbrzmiały (17 pkt.)

rozgramiały (17 pkt.)

rozgrzmiały (17 pkt.)

rozłakamiał (17 pkt.)

rozszumiały (17 pkt.)

uwiadamiała (17 pkt.)

uwiadamiało (17 pkt.)

wykarmiałam (17 pkt.)

wykarmiałem (17 pkt.)

wyrozumiała (17 pkt.)

wyrozumiałe (17 pkt.)

wyrozumiało (17 pkt.)

zabrzmiałam (17 pkt.)

zabrzmiałem (17 pkt.)

zagrzmiałam (17 pkt.)

zagrzmiałem (17 pkt.)

zarozumiały (17 pkt.)

zaszumiałam (17 pkt.)

zaszumiałem (17 pkt.)

zrozumiałam (17 pkt.)

zrozumiałem (17 pkt.)

obśmiał (16 pkt.)

miału (16 pkt.)

śmiałej (16 pkt.)

śmiałym (16 pkt.)

umiał(16 pkt.)

umiał(16 pkt.)

miała (16 pkt.)

miało (16 pkt.)

naśmiały (16 pkt.)

odmiałów (16 pkt.)

ogumiały (16 pkt.)

miałem (16 pkt.)

miałom (16 pkt.)

pośmiała (16 pkt.)

pośmiało (16 pkt.)

umiałaby (16 pkt.)

umiałoby (16 pkt.)

wymiałów (16 pkt.)

wyśmiała (16 pkt.)

wyśmiało (16 pkt.)

zaśmiały (16 pkt.)

chamiałam (16 pkt.)

chamiałem (16 pkt.)

chromiały (16 pkt.)

miałkiemu (16 pkt.)

miałowych (16 pkt.)

niemiał(16 pkt.)

niemiał(16 pkt.)

nieśmiała (16 pkt.)

nieśmiałe (16 pkt.)

nieśmiało (16 pkt.)

odchamiał (16 pkt.)

oddymiały (16 pkt.)

odmiałach (16 pkt.)

omamiałby (16 pkt.)

oniemiałą (16 pkt.)

miałowi (16 pkt.)

poddymiał (16 pkt.)

roześmiał (16 pkt.)

rozśmiała (16 pkt.)

rozśmiało (16 pkt.)

schamiały (16 pkt.)

ujarzmiał (16 pkt.)

wymiałach (16 pkt.)

zdumiałam (16 pkt.)

zdumiałem (16 pkt.)

dobrzmiała (16 pkt.)

dobrzmiało (16 pkt.)

dokarmiały (16 pkt.)

dorozumiał (16 pkt.)

gremiałami (16 pkt.)

nabrzmiały (16 pkt.)

niemiałaby (16 pkt.)

niemiałoby (16 pkt.)

obkarmiała (16 pkt.)

obkarmiało (16 pkt.)

obramiałam (16 pkt.)

obramiałem (16 pkt.)

obrzmiałam (16 pkt.)

obrzmiałem (16 pkt.)

ochromiała (16 pkt.)

ochromiało (16 pkt.)

odkarmiały (16 pkt.)

odplamiała (16 pkt.)

odplamiało (16 pkt.)

oniemiałby (16 pkt.)

oznajmiały (16 pkt.)

pobrzmiała (16 pkt.)

pobrzmiało (16 pkt.)

podkarmiał (16 pkt.)

porozumiał (16 pkt.)

poszumiała (16 pkt.)

poszumiało (16 pkt.)

pozadymiał (16 pkt.)

rozumiałam (16 pkt.)

rozumiałem (16 pkt.)

uwiadamiał (16 pkt.)

uziemiałam (16 pkt.)

uziemiałem (16 pkt.)

wybrzmiała (16 pkt.)

wybrzmiało (16 pkt.)

wykarmiały (16 pkt.)

wyrozumiał (16 pkt.)

wyszumiała (16 pkt.)

wyszumiało (16 pkt.)

zabrzmiały (16 pkt.)

zadymiałam (16 pkt.)

zadymiałem (16 pkt.)

zagrzmiały (16 pkt.)

zaszumiały (16 pkt.)

zrozumiały (16 pkt.)

niemiałkimi (16 pkt.)

niemiałowej (16 pkt.)

niemiałowym (16 pkt.)

oniemiałego (16 pkt.)

oniemiałymi (16 pkt.)

oszałamiała (16 pkt.)

oszałamiało (16 pkt.)

oszołamiała (16 pkt.)

oszołamiało (16 pkt.)

poskramiała (16 pkt.)

poskramiało (16 pkt.)

powiadamiał (16 pkt.)

przekarmiał (16 pkt.)

przemiałami (16 pkt.)

przemiałowy (16 pkt.)

przyziemiał (16 pkt.)

rozbrzmiała (16 pkt.)

rozbrzmiało (16 pkt.)

rozgramiała (16 pkt.)

rozgramiało (16 pkt.)

rozgrzmiała (16 pkt.)

rozgrzmiało (16 pkt.)

rozszumiała (16 pkt.)

rozszumiało (16 pkt.)

zarozumiała (16 pkt.)

zarozumiałe (16 pkt.)

zaznajamiał (16 pkt.)

miał (15 pkt.)

miały (15 pkt.)

pośmiał (15 pkt.)

śmiałam (15 pkt.)

śmiałek (15 pkt.)

śmiałem (15 pkt.)

śmiałka (15 pkt.)

śmiałki (15 pkt.)

umiałby (15 pkt.)

wyśmiał (15 pkt.)

chamiały (15 pkt.)

gremiału (15 pkt.)

miałabym (15 pkt.)

miałkich (15 pkt.)

naśmiała (15 pkt.)

naśmiało (15 pkt.)

ogumiała (15 pkt.)

ogumiało (15 pkt.)

rozśmiał (15 pkt.)

zaśmiała (15 pkt.)

zaśmiało (15 pkt.)

zdumiały (15 pkt.)

brzmiałam (15 pkt.)

brzmiałem (15 pkt.)

chromiała (15 pkt.)

chromiało (15 pkt.)

dobrzmiał (15 pkt.)

gremiałem (15 pkt.)

gremiałom (15 pkt.)

grzmiałam (15 pkt.)

grzmiałem (15 pkt.)

miałkiego (15 pkt.)

miałowemu (15 pkt.)

naumiałam (15 pkt.)

naumiałem (15 pkt.)

niemiałby (15 pkt.)

obkarmiał (15 pkt.)

obramiały (15 pkt.)

obrzmiały (15 pkt.)

ochromiał (15 pkt.)

oddymiała (15 pkt.)

oddymiało (15 pkt.)

odplamiał (15 pkt.)

odymiałam (15 pkt.)

odymiałem (15 pkt.)

pobrzmiał (15 pkt.)

poszumiał (15 pkt.)

przemiału (15 pkt.)

rozumiały (15 pkt.)

schamiała (15 pkt.)

schamiałe (15 pkt.)

schamiało (15 pkt.)

szumiałam (15 pkt.)

szumiałem (15 pkt.)

uziemiały (15 pkt.)

wybrzmiał (15 pkt.)

wyszumiał (15 pkt.)

zadymiały (15 pkt.)

dokarmiała (15 pkt.)

dokarmiało (15 pkt.)

gremiałowi (15 pkt.)

nabrzmiała (15 pkt.)

nabrzmiałe (15 pkt.)

nabrzmiało (15 pkt.)

niemiałkim (15 pkt.)

odkarmiała (15 pkt.)

odkarmiało (15 pkt.)

okarmiałam (15 pkt.)

okarmiałem (15 pkt.)

oniemiałej (15 pkt.)

oniemiałym (15 pkt.)

oszałamiał (15 pkt.)

oszołamiał (15 pkt.)

oznajmiała (15 pkt.)

oznajmiało (15 pkt.)

poskramiał (15 pkt.)

przemiałem (15 pkt.)

przemiałom (15 pkt.)

rozbrzmiał (15 pkt.)

rozgramiał (15 pkt.)

rozgrzmiał (15 pkt.)