Przedłużki do słowa OKOŃ

Poniżej znaj­dziesz wszys­tkie sło­wa i wy­ra­zy, któ­re mo­żna uło­żyć prze­dłu­ża­jąc po­da­ne przez Cie­bie sło­wo "OKOŃ", czyli do­da­jąc przed, lub po nim ma­ksy­ma­lnie 7 do­dat­ko­wych li­te­r i two­rząc inny do­pusz­czalny wy­raz.
Słowa zostały uło­żone ma­le­ją­co we­dług pun­kta­cji Scra­bble, ro­sną­co we­dług ilo­ści li­ter i wre­szcie ro­sną­co alfa­bety­cznie.

Możesz również wy­szu­kać no­we prze­dłuż­ki zmie­nia­jąc w po­niż­szej wy­szu­ki­warce sło­wo do prze­dłu­że­nia.

Do Twojego słowa można ułożyć tyle przedłużek: 112

dokończając (27 pkt.)

dokończyłaś (27 pkt.)

dokończyłeś (27 pkt.)

pokończyłaś (27 pkt.)

pokończyłeś (27 pkt.)

dokończajże (26 pkt.)

dokończałaś (26 pkt.)

dokończałeś (26 pkt.)

dokończyłby (26 pkt.)

pokończyłby (26 pkt.)

dokończają (25 pkt.)

dokończmyż (25 pkt.)

pokończmyż (25 pkt.)

dokończałby (25 pkt.)

dokończcież (25 pkt.)

pokończcież (25 pkt.)

dokończań (24 pkt.)

dokończeń (24 pkt.)

dokończyć (24 pkt.)

pokończeń (24 pkt.)

pokończyć (24 pkt.)

dokończajmy (24 pkt.)

dokończyłam (24 pkt.)

dokończyłem (24 pkt.)

pokończyłam (24 pkt.)

pokończyłem (24 pkt.)

dokończać (23 pkt.)

dokończaną (23 pkt.)

dokończoną (23 pkt.)

dokończyły (23 pkt.)

pokończoną (23 pkt.)

pokończyły (23 pkt.)

dokończałam (23 pkt.)

dokończałem (23 pkt.)

dokończże (22 pkt.)

pokończże (22 pkt.)

dokończały (22 pkt.)

dokończyła (22 pkt.)

dokończyło (22 pkt.)

dokończymy (22 pkt.)

pokończyła (22 pkt.)

pokończyło (22 pkt.)

pokończymy (22 pkt.)

dokończanej (22 pkt.)

dokończaniu (22 pkt.)

dokończanym (22 pkt.)

dokończeniu (22 pkt.)

dokończonej (22 pkt.)

dokończonym (22 pkt.)

dokończycie (22 pkt.)

pokończeniu (22 pkt.)

pokończonej (22 pkt.)

pokończonym (22 pkt.)

pokończycie (22 pkt.)

dokończą (21 pkt.)

dokończę (21 pkt.)

pokończą (21 pkt.)

pokończę (21 pkt.)

dokończył (21 pkt.)

pokończył (21 pkt.)

dokończała (21 pkt.)

dokończało (21 pkt.)

dokończamy (21 pkt.)

dokończyli (21 pkt.)

pokończyli (21 pkt.)

dokończacie (21 pkt.)

dokończaj (20 pkt.)

dokończał (20 pkt.)

dokończmy (20 pkt.)

pokończmy (20 pkt.)

dokończali (20 pkt.)

dokończany (20 pkt.)

dokończcie (20 pkt.)

dokończony (20 pkt.)

dokończysz (20 pkt.)

pokończcie (20 pkt.)

pokończony (20 pkt.)

pokończysz (20 pkt.)

dokończania (20 pkt.)

dokończanie (20 pkt.)

dokończenia (20 pkt.)

dokończenie (20 pkt.)

pokończenia (20 pkt.)

pokończenie (20 pkt.)

okońków (19 pkt.)

okońkach (19 pkt.)

dokończam (19 pkt.)

dokończana (19 pkt.)

dokończane (19 pkt.)

dokończani (19 pkt.)

dokończano (19 pkt.)

dokończasz (19 pkt.)

dokończeni (19 pkt.)

dokończona (19 pkt.)

dokończone (19 pkt.)

dokończono (19 pkt.)

pokończeni (19 pkt.)

pokończona (19 pkt.)

pokończone (19 pkt.)

pokończono (19 pkt.)

dokończy (18 pkt.)

pokończy (18 pkt.)

dokończa (17 pkt.)

okońkami (17 pkt.)

okońkiem (17 pkt.)

okońku (16 pkt.)

dokończ (16 pkt.)

okońkom (16 pkt.)

pokończ (16 pkt.)

okońkowi (16 pkt.)

okońka (14 pkt.)

okońki (14 pkt.)

To już wszy­stkie sło­wa, które mo­żna uło­żyć prze­dłu­ża­jąc poda­ny przez Cie­bie wy­raz "OKOŃ". W su­mie zna­leź­li­śmy tyle ta­kich słów: 112.

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Słowa do Scrabble
 > 
Przedłużki do słowa OKOŃ"

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2022

x