Przedłużki do słowa ORNI

Poniżej znaj­dziesz wszys­tkie sło­wa i wy­ra­zy, któ­re mo­żna uło­żyć prze­dłu­ża­jąc po­da­ne przez Cie­bie sło­wo "ORNI", czyli do­da­jąc przed, lub po nim ma­ksy­ma­lnie 7 do­dat­ko­wych li­te­r i two­rząc inny do­pusz­czalny wy­raz.
Słowa zostały uło­żone ma­le­ją­co we­dług pun­kta­cji Scra­bble, ro­sną­co we­dług ilo­ści li­ter i wre­szcie ro­sną­co alfa­bety­cznie.

Możesz również wy­szu­kać no­we prze­dłuż­ki zmie­nia­jąc w po­niż­szej wy­szu­ki­warce sło­wo do prze­dłu­że­nia.

Do Twojego słowa można ułożyć tyle przedłużek:

fornirującą (28 pkt.)

fornirujący (25 pkt.)

fornirujmyż (25 pkt.)

fornirująca (24 pkt.)

fornirujące (24 pkt.)

fornirując (23 pkt.)

hydrofornią (23 pkt.)

hydrofornię (23 pkt.)

fornirujże (22 pkt.)

chutorników (22 pkt.)

ornitofauną (22 pkt.)

ornitofaunę (22 pkt.)

fornirują (21 pkt.)

forniruję (21 pkt.)

węgorników (21 pkt.)

fornierytów (21 pkt.)

fornirujemy (21 pkt.)

pokorniutką (21 pkt.)

uodporniają (21 pkt.)

uodpornijże (21 pkt.)

uodporniłaś (21 pkt.)

uodporniłeś (21 pkt.)

węgornikach (21 pkt.)

wzornikując (21 pkt.)

fornirowań (20 pkt.)

fornirujmy (20 pkt.)

ośmiorni(20 pkt.)

ośmiorni(20 pkt.)

uodporni(20 pkt.)

uodporni(20 pkt.)

wątorników (20 pkt.)

buglehornie (20 pkt.)

fornirujcie (20 pkt.)

pięciorniku (20 pkt.)

pokorniejąc (20 pkt.)

toporniejąc (20 pkt.)

uodporniłby (20 pkt.)

uwodorniają (20 pkt.)

uwodornijże (20 pkt.)

uwodorniłaś (20 pkt.)

uwodorniłeś (20 pkt.)

wątornikach (20 pkt.)

wzornikujże (20 pkt.)

chutorniku (19 pkt.)

eichhornią (19 pkt.)

eichhornię (19 pkt.)

fornirować (19 pkt.)

uodporni(19 pkt.)

uwodorni(19 pkt.)

uwodorni(19 pkt.)

węgorniach (19 pkt.)

wzornikują (19 pkt.)

wzornikuję (19 pkt.)

chutornikom (19 pkt.)

fornirowaną (19 pkt.)

fornirowych (19 pkt.)

fornirujesz (19 pkt.)

hydrofornia (19 pkt.)

hydrofornie (19 pkt.)

hydrofornio (19 pkt.)

ługoodporni (19 pkt.)

odbiorników (19 pkt.)

odwodorni(19 pkt.)

odwodorni(19 pkt.)

ornitofauny (19 pkt.)

ornitogamią (19 pkt.)

ornitogamię (19 pkt.)

ornitologią (19 pkt.)

ornitologię (19 pkt.)

ornitologów (19 pkt.)

pokorniałaś (19 pkt.)

pokorniałeś (19 pkt.)

pokorniejże (19 pkt.)

potwornieją (19 pkt.)

potwornieję (19 pkt.)

spokorniałą (19 pkt.)

spokornieją (19 pkt.)

spokornieję (19 pkt.)

spotworni(19 pkt.)

toporniałaś (19 pkt.)

toporniałeś (19 pkt.)

toporniejże (19 pkt.)

uodpornianą (19 pkt.)

uodpornijmy (19 pkt.)

uodpornioną (19 pkt.)

uwodorniłby (19 pkt.)

wątorniczym (19 pkt.)

węgornikami (19 pkt.)

węgornikiem (19 pkt.)

wybiorników (19 pkt.)

fornierń (18 pkt.)

węgornią (18 pkt.)

węgornię (18 pkt.)

uodpornić (18 pkt.)

węgorniku (18 pkt.)

chutornicy (18 pkt.)

forniernią (18 pkt.)

forniernię (18 pkt.)

fornierytu (18 pkt.)

hydroforni (18 pkt.)

jawornicką (18 pkt.)

komornicką (18 pkt.)

pokornieją (18 pkt.)

pokornieję (18 pkt.)

potworni(18 pkt.)

spokorni(18 pkt.)

topornieją (18 pkt.)

topornieję (18 pkt.)

uwodorni(18 pkt.)

węgornikom (18 pkt.)

dworniejszą (18 pkt.)

fornierytem (18 pkt.)

fornierytom (18 pkt.)

fornirowały (18 pkt.)

fornirowemu (18 pkt.)

fotoopornik (18 pkt.)

korektornią (18 pkt.)

korektornię (18 pkt.)

kornijskich (18 pkt.)

kornikowatą (18 pkt.)

krummhornie (18 pkt.)

obornickich (18 pkt.)

oporniejszą (18 pkt.)

ornitofauna (18 pkt.)

ornitofauno (18 pkt.)

ornitopodów (18 pkt.)

ośmiornicom (18 pkt.)

pięciornika (18 pkt.)

pięciorniki (18 pkt.)

pokorniałby (18 pkt.)

pokorniutcy (18 pkt.)

przyborniku (18 pkt.)

spotworni(18 pkt.)

toporniałby (18 pkt.)

uodporniały (18 pkt.)

uodporniłam (18 pkt.)

uodporniłem (18 pkt.)

uwodornianą (18 pkt.)

uwodornijmy (18 pkt.)

uwodornioną (18 pkt.)

waltornistą (18 pkt.)

waltornistę (18 pkt.)

waltorniści (18 pkt.)

wątornikami (18 pkt.)

wątornikiem (18 pkt.)

węgornikowi (18 pkt.)

wytworników (18 pkt.)

wzornikowań (18 pkt.)

wzornikujmy (18 pkt.)

zbiornikową (18 pkt.)

fornirową (17 pkt.)

forniruje (17 pkt.)

kornijską (17 pkt.)

obornicką (17 pkt.)

pokorni(17 pkt.)

toporni(17 pkt.)

uodpornią (17 pkt.)

uodpornię (17 pkt.)

uwodornić (17 pkt.)

wątorniku (17 pkt.)

chutornika (17 pkt.)

chutorniki (17 pkt.)

fornieryty (17 pkt.)

komorniczą (17 pkt.)

komorników (17 pkt.)

korniejszą (17 pkt.)

motorniczą (17 pkt.)

ornitofaun (17 pkt.)

ośmiornicy (17 pkt.)

paciorni(17 pkt.)

paciorni(17 pkt.)

pięciornik (17 pkt.)

pomorników (17 pkt.)

posporni(17 pkt.)

posporni(17 pkt.)

potworni(17 pkt.)

spokorni(17 pkt.)

uodporniły (17 pkt.)

wątorniczy (17 pkt.)

wątornikom (17 pkt.)

węgorniami (17 pkt.)

wytworni(17 pkt.)

wytworni(17 pkt.)

zbiorników (17 pkt.)

eichhorniom (17 pkt.)

fornierycie (17 pkt.)

fornirowała (17 pkt.)

fornirowało (17 pkt.)

fornirowego (17 pkt.)

fornirowymi (17 pkt.)

inkubatorni (17 pkt.)

komornicach (17 pkt.)

komornictwu (17 pkt.)

komornikach (17 pkt.)

kornijskiej (17 pkt.)

kornikowych (17 pkt.)

kuloodporni (17 pkt.)

najzborniej (17 pkt.)

niesforniej (17 pkt.)

nornikowatą (17 pkt.)

obornickiej (17 pkt.)

operatornią (17 pkt.)

operatornię (17 pkt.)

ornitochoru (17 pkt.)

ornitogamij (17 pkt.)

ornitologij (17 pkt.)

otwornicową (17 pkt.)

pokorniejmy (17 pkt.)

pokorniutka (17 pkt.)

pokorniutki (17 pkt.)

pokorniutko (17 pkt.)

pomornikach (17 pkt.)

pyłoodporni (17 pkt.)

toporniejmy (17 pkt.)

tornistrową (17 pkt.)

uodporniała (17 pkt.)

uodporniało (17 pkt.)

uodporniamy (17 pkt.)

uwodorniały (17 pkt.)

uwodorniłam (17 pkt.)

uwodorniłem (17 pkt.)

waltorniową (17 pkt.)

wątornikowi (17 pkt.)

wieczorni(17 pkt.)

wieczorni(17 pkt.)

wspornikową (17 pkt.)

wytwornisią (17 pkt.)

wytwornisię (17 pkt.)

wzornikować (17 pkt.)

zbiornicach (17 pkt.)

zbiorniczku (17 pkt.)

zbiornikach (17 pkt.)

żaroodporni (17 pkt.)

fornirów (16 pkt.)

forniruj (16 pkt.)

chutornik (16 pkt.)

fornirach (16 pkt.)

komorni(16 pkt.)

komorni(16 pkt.)

oborników (16 pkt.)

pokorni(16 pkt.)

toporni(16 pkt.)

uwodornią (16 pkt.)

uwodornię (16 pkt.)

węgornika (16 pkt.)

węgorniki (16 pkt.)

węgorniom (16 pkt.)

zbiorni(16 pkt.)

zbiorni(16 pkt.)

fornirował (16 pkt.)

fornirowej (16 pkt.)

fornirowym (16 pkt.)

jawornicku (16 pkt.)

kalifornie (16 pkt.)

komornianą (16 pkt.)

komornicku (16 pkt.)

obornikach (16 pkt.)

odbiorniku (16 pkt.)

ornitologu (16 pkt.)

ornitynową (16 pkt.)

ośmiornica (16 pkt.)

ośmiornice (16 pkt.)

ośmiornico (16 pkt.)

rozporni(16 pkt.)

rozporni(16 pkt.)

tornistrów (16 pkt.)

uodporniaj (16 pkt.)

uodporni(16 pkt.)

uodporniła (16 pkt.)

uodporniło (16 pkt.)

uodpornimy (16 pkt.)

uwodorniły (16 pkt.)

wątornicze (16 pkt.)

wsporników (16 pkt.)

wybiorniku (16 pkt.)

agregatorni (16 pkt.)

basethornie (16 pkt.)

cyberpornie (16 pkt.)

fornierniom (16 pkt.)

fornirowali (16 pkt.)

fornirowany (16 pkt.)

ichtiornisy (16 pkt.)

jawornickim (16 pkt.)

komornickim (16 pkt.)

komorniczej (16 pkt.)

komorniczym (16 pkt.)

korniejszej (16 pkt.)

korniejszym (16 pkt.)

kornijskimi (16 pkt.)

kornikowemu (16 pkt.)

korniszonów (16 pkt.)

motorniczej (16 pkt.)

motorniczym (16 pkt.)

najdworniej (16 pkt.)

najoporniej (16 pkt.)

obornickimi (16 pkt.)

odbiornikom (16 pkt.)

ornitochory (16 pkt.)

ornitologom (16 pkt.)

ornitomimus (16 pkt.)

otwornicach (16 pkt.)

podzbiornik (16 pkt.)

pokorniałam (16 pkt.)

pokorniałem (16 pkt.)

potworniaku (16 pkt.)

potworniały (16 pkt.)

przybornika (16 pkt.)

przyborniki (16 pkt.)

shorthornie (16 pkt.)

spokorniały (16 pkt.)

toporniałam (16 pkt.)

toporniałem (16 pkt.)

tornistrach (16 pkt.)

uodporniali (16 pkt.)

uodporniany (16 pkt.)

uodpornicie (16 pkt.)

uodporniony (16 pkt.)

upiorniejsi (16 pkt.)

uwodorniała (16 pkt.)

uwodorniało (16 pkt.)

uwodorniamy (16 pkt.)

waltorniach (16 pkt.)

wspornicach (16 pkt.)

wspornikach (16 pkt.)

wybiornikom (16 pkt.)

wyborniejsi (16 pkt.)

wytworniaku (16 pkt.)

wzorniczych (16 pkt.)

zapornicach (16 pkt.)

bornitów (15 pkt.)

węgornik (15 pkt.)

bornicach (15 pkt.)

bornitach (15 pkt.)

fornieryt (15 pkt.)

kornijsku (15 pkt.)

kornikową (15 pkt.)

obornicku (15 pkt.)

oporników (15 pkt.)

ośmiornic (15 pkt.)

otworni(15 pkt.)

otworni(15 pkt.)

sporników (15 pkt.)

tworników (15 pkt.)

uodpornij (15 pkt.)

uodpornił (15 pkt.)

waltornią (15 pkt.)

waltornię (15 pkt.)

wątornika (15 pkt.)

wątorniki (15 pkt.)

wsporni(15 pkt.)

wsporni(15 pkt.)

wytworniś (15 pkt.)

zaporni(15 pkt.)

zaporni(15 pkt.)

cudotworni (15 pkt.)

dinornisów (15 pkt.)

eichhornia (15 pkt.)

eichhornie (15 pkt.)

eichhornio (15 pkt.)

gemshornie (15 pkt.)

jaworniccy (15 pkt.)

komorniccy (15 pkt.)

kornijskim (15 pkt.)

najkorniej (15 pkt.)

obornickim (15 pkt.)

opornicach (15 pkt.)

opornikach (15 pkt.)

ornitynach (15 pkt.)

pokorniały (15 pkt.)

przybornik (15 pkt.)

spornikach (15 pkt.)

toporniały (15 pkt.)

twornicach (15 pkt.)

twornikach (15 pkt.)

uodporniam (15 pkt.)

uodpornili (15 pkt.)

uwodorniaj (15 pkt.)

uwodorni(15 pkt.)

uwodorniła (15 pkt.)

uwodorniło (15 pkt.)

uwodornimy (15 pkt.)

wytworniku (15 pkt.)

wzornikuje (15 pkt.)

alpenhornie (15 pkt.)

dinornisach (15 pkt.)

dworniejszy (15 pkt.)

fornirowana (15 pkt.)

fornirowane (15 pkt.)

fornirowani (15 pkt.)

fornirowano (15 pkt.)

greenhornie (15 pkt.)

ichtiornisa (15 pkt.)

inhalatorni (15 pkt.)

jawornickie (15 pkt.)

komornianej (15 pkt.)

komornianym (15 pkt.)

komornicami (15 pkt.)

komornickie (15 pkt.)

komornictwa (15 pkt.)

komornictwo (15 pkt.)

komornikami (15 pkt.)

komornikiem (15 pkt.)

kornikowaty (15 pkt.)

kornikowego (15 pkt.)

kornikowymi (15 pkt.)

modelatorni (15 pkt.)

moloodporni (15 pkt.)

oborniczany (15 pkt.)

odporniejsi (15 pkt.)

oporniejszy (15 pkt.)

ornitogamia (15 pkt.)

ornitogamie (15 pkt.)

ornitogamii (15 pkt.)

ornitogamio (15 pkt.)

ornitolodzy (15 pkt.)

ornitologia (15 pkt.)

ornitologie (15 pkt.)

ornitologii (15 pkt.)

ornitologio (15 pkt.)

ornitopodem (15 pkt.)

ornitopodom (15 pkt.)

ornitoptery (15 pkt.)

ornitynowej (15 pkt.)

ornitynowym (15 pkt.)

paciornicom (15 pkt.)

pokorniejsi (15 pkt.)

pokornieniu (15 pkt.)

pomornikami (15 pkt.)

pomornikiem (15 pkt.)

pospornicom (15 pkt.)

potworniała (15 pkt.)

potworniało (15 pkt.)

potwornieje (15 pkt.)

przekorniej (15 pkt.)

przewyborni (15 pkt.)

spokorniała (15 pkt.)

spokorniałe (15 pkt.)

spokorniało (15 pkt.)

spokornieje (15 pkt.)

spotworni(15 pkt.)

spotworniej (15 pkt.)

toporniejsi (15 pkt.)

topornieniu (15 pkt.)

uodporniana (15 pkt.)

uodporniane (15 pkt.)

uodporniani (15 pkt.)

uodporniano (15 pkt.)

uodporniasz (15 pkt.)

uodpornieni (15 pkt.)

uodporniona (15 pkt.)

uodpornione (15 pkt.)

uodporniono (15 pkt.)

uwodorniali (15 pkt.)

uwodorniany (15 pkt.)

uwodornicie (15 pkt.)

uwodorniony (15 pkt.)

waltornisty (15 pkt.)

wieczorniku (15 pkt.)

wytworniacy (15 pkt.)

wytwornicom (15 pkt.)

wytwornikom (15 pkt.)

wytwornisiu (15 pkt.)

wzorniczemu (15 pkt.)

zbiornicami (15 pkt.)

zbiorniczek (15 pkt.)

zbiorniczka (15 pkt.)

zbiorniczki (15 pkt.)

zbiornikami (15 pkt.)

zbiornikiem (15 pkt.)

zbiornikowy (15 pkt.)

borni(14 pkt.)

borni(14 pkt.)

korników (14 pkt.)

oporni(14 pkt.)

oporni(14 pkt.)

ornityną (14 pkt.)

ornitynę (14 pkt.)

tworni(14 pkt.)

tworni(14 pkt.)

wątornik (14 pkt.)

węgornia (14 pkt.)

węgornie (14 pkt.)

węgornio (14 pkt.)

dornierów (14 pkt.)

eichhorni (14 pkt.)

fornirami (14 pkt.)

fornirowy (14 pkt.)

komorniku (14 pkt.)

kornijscy (14 pkt.)

kornikach (14 pkt.)

leghornie (14 pkt.)

lornionów (14 pkt.)

oborniccy (14 pkt.)

pomorniku (14 pkt.)

upiorniej (14 pkt.)

uwodornij (14 pkt.)

uwodornił (14 pkt.)

wyborniej (14 pkt.)

wzorniczą (14 pkt.)

wzorników (14 pkt.)

wzornikuj (14 pkt.)

zbiorniku (14 pkt.)

zworników (14 pkt.)

dornierach (14 pkt.)

forniernia (14 pkt.)

forniernie (14 pkt.)

forniernio (14 pkt.)

ichtiornis (14 pkt.)

jawornicka (14 pkt.)

jawornicki (14 pkt.)

komornicka (14 pkt.)

komornicki (14 pkt.)

komornicom (14 pkt.)

komornictw (14 pkt.)

komorniczy (14 pkt.)

komornikom (14 pkt.)

korniejszy (14 pkt.)

kornijskie (14 pkt.)

kornikowej (14 pkt.)

kornikowym (14 pkt.)

korniszach (14 pkt.)

lornionach (14 pkt.)

motorniczy (14 pkt.)

niesfornie (14 pkt.)

obornickie (14 pkt.)

obornikami (14 pkt.)

obornikiem (14 pkt.)

odbiornika (14 pkt.)

odbiorniki (14 pkt.)

ornitochor (14 pkt.)

ornitologa (14 pkt.)

ornitologi (14 pkt.)

ornitopody (14 pkt.)

ornitozach (14 pkt.)

paciornicy (14 pkt.)

pokorniała (14 pkt.)

pokorniało (14 pkt.)

pokornieje (14 pkt.)

pomornikom (14 pkt.)

pospornicy (14 pkt.)

potworni(14 pkt.)

potworniej (14 pkt.)

spokorni(14 pkt.)

spokorniej (14 pkt.)

toporniała (14 pkt.)

toporniało (14 pkt.)

topornieje (14 pkt.)

uodpornisz (14 pkt.)

uwodorniam (14 pkt.)

uwodornili (14 pkt.)

wybiornika (14 pkt.)

wybiorniki (14 pkt.)

wytwornicy (14 pkt.)

wytworniej (14 pkt.)

wzornictwu (14 pkt.)

wzornikach (14 pkt.)

zbiornicom (14 pkt.)

zbiornikom (14 pkt.)

zwornicach (14 pkt.)

zwornikach (14 pkt.)

bezprizorni (14 pkt.)

dekoratorni (14 pkt.)

dworniejsza (14 pkt.)

dworniejsze (14 pkt.)

hesperornis (14 pkt.)

klasztornie (14 pkt.)

komorniczan (14 pkt.)

komornikowi (14 pkt.)

kompresorni (14 pkt.)

korektornia (14 pkt.)

korektornie (14 pkt.)

korektornio (14 pkt.)

kornikowaci (14 pkt.)

kornikowata (14 pkt.)

kornikowate (14 pkt.)

nadjeziorni (14 pkt.)

niepodporni (14 pkt.)

nieupiornie (14 pkt.)

niewybornie (14 pkt.)

nornikowaty (14 pkt.)

oporniejsza (14 pkt.)

oporniejsze (14 pkt.)

ornitoptera (14 pkt.)

otwornicami (14 pkt.)

otwornicowy (14 pkt.)

pomornikowi (14 pkt.)

potworniaka (14 pkt.)

potworniaki (14 pkt.)

potwornieli (14 pkt.)

przetwornic (14 pkt.)

przetwornik (14 pkt.)

przezorniej (14 pkt.)

rakoodporni (14 pkt.)

rdzoodporni (14 pkt.)

rozpornicom (14 pkt.)

spokorniali (14 pkt.)

spokornieli (14 pkt.)

szorthornie (14 pkt.)

tornistrami (14 pkt.)

tornistrowy (14 pkt.)

uwodorniana (14 pkt.)

uwodorniane (14 pkt.)

uwodorniani (14 pkt.)

uwodorniano (14 pkt.)

uwodorniasz (14 pkt.)

uwodornieni (14 pkt.)

uwodorniona (14 pkt.)

uwodornione (14 pkt.)

uwodorniono (14 pkt.)

waltorniami (14 pkt.)

waltorniowy (14 pkt.)

waltornista (14 pkt.)

waltornisto (14 pkt.)

wieczornicy (14 pkt.)

wodoodporni (14 pkt.)

wspornicami (14 pkt.)

wspornikami (14 pkt.)

wspornikiem (14 pkt.)

wspornikowy (14 pkt.)

wytworniaka (14 pkt.)

wytworniaki (14 pkt.)

wzornictwem (14 pkt.)

wzornictwom (14 pkt.)

wzorniczego (14 pkt.)

wzorniczymi (14 pkt.)

wzornikował (14 pkt.)

zadziorniej (14 pkt.)

zapornicami (14 pkt.)

zbiornikowa (14 pkt.)

zbiornikowe (14 pkt.)

zbiornikowi (14 pkt.)

zimoodporni (14 pkt.)

forniru (13 pkt.)

węgorni (13 pkt.)

fornirem (13 pkt.)

fornirom (13 pkt.)

norników (13 pkt.)

oborniku (13 pkt.)

ornitozą (13 pkt.)

ornitozę (13 pkt.)

zworni(13 pkt.)

zworni(13 pkt.)

bornicami (13 pkt.)

bornitami (13 pkt.)

fornierni (13 pkt.)

fornirowa (13 pkt.)

fornirowe (13 pkt.)

fornirowi (13 pkt.)

komornicy (13 pkt.)

kornijska (13 pkt.)

kornijski (13 pkt.)

niesforni (13 pkt.)

nornicach (13 pkt.)

nornikach (13 pkt.)

obornicka (13 pkt.)

obornicki (13 pkt.)

obornikom (13 pkt.)

odbiornik (13 pkt.)

odporniej (13 pkt.)

ornitolog (13 pkt.)

pokorni(13 pkt.)

pokorniej (13 pkt.)

sporniach (13 pkt.)

storniach (13 pkt.)

toporni(13 pkt.)

toporniej (13 pkt.)

uodpornia (13 pkt.)

wsporniku (13 pkt.)

wybiornik (13 pkt.)

zbiornicy (13 pkt.)

basetornie (13 pkt.)

bezspornie (13 pkt.)

dworniejsi (13 pkt.)

klasztorni (13 pkt.)

komorniany (13 pkt.)

komornicza (13 pkt.)

komornicze (13 pkt.)

korektorni (13 pkt.)

korniejsza (13 pkt.)

korniejsze (13 pkt.)

lekooporni (13 pkt.)

motornicza (13 pkt.)

motornicze (13 pkt.)

motorniczo (13 pkt.)

nieupiorni (13 pkt.)

niewyborni (13 pkt.)

oborniczan (13 pkt.)

obornikowi (13 pkt.)

opornicami (13 pkt.)

oporniejsi (13 pkt.)

opornikami (13 pkt.)

opornikiem (13 pkt.)

ornitopoda (13 pkt.)

ornitopter (13 pkt.)

ornitynami (13 pkt.)

ornitynowy (13 pkt.)

otwornicom (13 pkt.)

paciornica (13 pkt.)

paciornice (13 pkt.)

paciornico (13 pkt.)

pokornieli (13 pkt.)

pospornica (13 pkt.)

pospornice (13 pkt.)

pospornico (13 pkt.)

potworniak (13 pkt.)

rozpornicy (13 pkt.)

sakshornie (13 pkt.)

spornikami (13 pkt.)

spornikiem (13 pkt.)

topornieli (13 pkt.)

tornistrem (13 pkt.)

tornistrom (13 pkt.)

twornicami (13 pkt.)

twornikami (13 pkt.)

twornikiem (13 pkt.)

uwodornisz (13 pkt.)

waldkornie (13 pkt.)

waltorniom (13 pkt.)

wspornicom (13 pkt.)

wspornikom (13 pkt.)

wytworniak (13 pkt.)

wytwornica (13 pkt.)

wytwornice (13 pkt.)

wytwornico (13 pkt.)

wytwornika (13 pkt.)

wytworniki (13 pkt.)

wzorniczej (13 pkt.)

wzorniczym (13 pkt.)

zapornicom (13 pkt.)

antropornis (13 pkt.)

cowieczorni (13 pkt.)

dinornisami (13 pkt.)

korniszonem (13 pkt.)

korniszonom (13 pkt.)

niehonornie (13 pkt.)

niejeziorni (13 pkt.)

nieodpornie (13 pkt.)

niepokornie (13 pkt.)

niepotworni (13 pkt.)

nietopornie (13 pkt.)

niewytworni (13 pkt.)

nornikowaci (13 pkt.)

nornikowata (13 pkt.)

nornikowate (13 pkt.)

operatornia (13 pkt.)

operatornie (13 pkt.)

operatornio (13 pkt.)

otwornicowa (13 pkt.)

otwornicowe (13 pkt.)

otwornicowi (13 pkt.)

pokornienia (13 pkt.)

pokornienie (13 pkt.)

potworniano (13 pkt.)

spokorniano (13 pkt.)

telewizorni (13 pkt.)

topornienia (13 pkt.)

topornienie (13 pkt.)

tornistrowa (13 pkt.)

tornistrowe (13 pkt.)

tornistrowi (13 pkt.)

waltorniarz (13 pkt.)

waltorniowa (13 pkt.)

waltorniowe (13 pkt.)

waltorniowi (13 pkt.)

wieczornica (13 pkt.)

wieczornice (13 pkt.)

wieczornico (13 pkt.)

wieczornika (13 pkt.)

wieczorniki (13 pkt.)

wspornikowa (13 pkt.)

wspornikowe (13 pkt.)

wspornikowi (13 pkt.)

wytwornisia (13 pkt.)

wytwornisie (13 pkt.)

wzornictwie (13 pkt.)

bornitu (12 pkt.)

forniry (12 pkt.)

norni(12 pkt.)

norni(12 pkt.)

spornią (12 pkt.)

spornię (12 pkt.)

stornią (12 pkt.)

stornię (12 pkt.)

bornicom (12 pkt.)

bornitem (12 pkt.)

bornitom (12 pkt.)

fornirze (12 pkt.)

oporniku (12 pkt.)

sporniku (12 pkt.)

tworniku (12 pkt.)

uodporni (12 pkt.)

zborniej (12 pkt.)

bezsporni (12 pkt.)

bornitowi (12 pkt.)

komornica (12 pkt.)

komornice (12 pkt.)

komornico (12 pkt.)

komornika (12 pkt.)

komorniki (12 pkt.)

korniejsi (12 pkt.)

kornikami (12 pkt.)

kornikiem (12 pkt.)

kornikowy (12 pkt.)

opornicom (12 pkt.)

opornikom (12 pkt.)

ornitopod (12 pkt.)

ornitynom (12 pkt.)

otwornicy (12 pkt.)

paciornic (12 pkt.)

pomornika (12 pkt.)