Przedłużki do słowa SZKÓŁ

Poniżej znaj­dziesz wszys­tkie sło­wa i wy­ra­zy, któ­re mo­żna uło­żyć prze­dłu­ża­jąc po­da­ne przez Cie­bie sło­wo "SZKÓŁ", czyli do­da­jąc przed, lub po nim ma­ksy­ma­lnie 7 do­dat­ko­wych li­te­r i two­rząc inny do­pusz­czalny wy­raz.
Słowa zostały uło­żone ma­le­ją­co we­dług pun­kta­cji Scra­bble, ro­sną­co we­dług ilo­ści li­ter i wre­szcie ro­sną­co alfa­bety­cznie.

Możesz również wy­szu­kać no­we prze­dłuż­ki zmie­nia­jąc w po­niż­szej wy­szu­ki­warce sło­wo do prze­dłu­że­nia.

Do Twojego słowa można ułożyć tyle przedłużek: 91

szkółkującą (32 pkt.)

szkółkującej (31 pkt.)

szkółkującym (31 pkt.)

szkółkujący (29 pkt.)

szkółkujmyż (29 pkt.)

szkółkujcież (29 pkt.)

szkółkująca (28 pkt.)

szkółkujące (28 pkt.)

szkółkując (27 pkt.)

szkółkujże (26 pkt.)

szkółkowałaś (26 pkt.)

szkółkowałeś (26 pkt.)

szkółkują (25 pkt.)

szkółkuję (25 pkt.)

szkółkujemy (25 pkt.)

szkółkowałby (25 pkt.)

szkółkujecie (25 pkt.)

szkółkowań (24 pkt.)

szkółkujmy (24 pkt.)

szkółkarską (24 pkt.)

szkółkujcie (24 pkt.)

nieszkółkową (24 pkt.)

szkółkować (23 pkt.)

szkółkarzów (23 pkt.)

szkółkowaną (23 pkt.)

szkółkowych (23 pkt.)

szkółkujesz (23 pkt.)

szkółkarstwu (23 pkt.)

szkółkarzach (23 pkt.)

szkółkowałam (23 pkt.)

szkółkowałem (23 pkt.)

szkółkarsku (22 pkt.)

szkółkowały (22 pkt.)

szkółkowemu (22 pkt.)

szkółkarskim (22 pkt.)

szkółkowanej (22 pkt.)

szkółkowaniu (22 pkt.)

szkółkowanym (22 pkt.)

szkółkową (21 pkt.)

szkółkuje (21 pkt.)

szkółkarscy (21 pkt.)

szkółkowała (21 pkt.)

szkółkowało (21 pkt.)

szkółkowego (21 pkt.)

szkółkowymi (21 pkt.)

nieszkółkowy (21 pkt.)

szkółkarskie (21 pkt.)

szkółkarstwa (21 pkt.)

szkółkarstwo (21 pkt.)

szkółkarzami (21 pkt.)

szkółkuj (20 pkt.)

szkółkach (20 pkt.)

szkółkarzu (20 pkt.)

szkółkował (20 pkt.)

szkółkowej (20 pkt.)

szkółkowym (20 pkt.)

szkółkarska (20 pkt.)

szkółkarski (20 pkt.)

szkółkarstw (20 pkt.)

szkółkarzem (20 pkt.)

szkółkarzom (20 pkt.)

szkółkowali (20 pkt.)

szkółkowany (20 pkt.)

nieszkółkowa (20 pkt.)

nieszkółkowe (20 pkt.)

nieszkółkowi (20 pkt.)

szkółkarzowi (20 pkt.)

szkółkowania (20 pkt.)

szkółkowanie (20 pkt.)

szkół(19 pkt.)

szkół(19 pkt.)

szkółkarzy (19 pkt.)

szkółkowana (19 pkt.)

szkółkowane (19 pkt.)

szkółkowani (19 pkt.)

szkółkowano (19 pkt.)

antyszkół (18 pkt.)

szkółkami (18 pkt.)

szkółkowy (18 pkt.)

szkółkarza (18 pkt.)

szkółkarze (18 pkt.)

szkółkom (17 pkt.)

szkółkarz (17 pkt.)

szkółkowa (17 pkt.)

szkółkowe (17 pkt.)

szkółkowi (17 pkt.)

szkółce (15 pkt.)

szkółek (15 pkt.)

szkółka (15 pkt.)

szkółki (15 pkt.)

szkółko (15 pkt.)

To już wszy­stkie sło­wa, które mo­żna uło­żyć prze­dłu­ża­jąc poda­ny przez Cie­bie wy­raz "SZKÓŁ". W su­mie zna­leź­li­śmy tyle ta­kich słów: 91.

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Słowa do Scrabble
 > 
Przedłużki do słowa SZKÓŁ"

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x
Słownik do Scrabble i Literaków - Polski-Slownik.pl
Fatal error: Cannot declare class Wspolne, because the name is already in use in /home/marekw75/domains/polski-slownik.pl/public_html/wspolne.php on line 2