Przedłużki do słowa TARAN

Poniżej znaj­dziesz wszys­tkie sło­wa i wy­ra­zy, któ­re mo­żna uło­żyć prze­dłu­ża­jąc po­da­ne przez Cie­bie sło­wo "TARAN", czyli do­da­jąc przed, lub po nim ma­ksy­ma­lnie 7 do­dat­ko­wych li­te­r i two­rząc inny do­pusz­czalny wy­raz.
Słowa zostały uło­żone ma­le­ją­co we­dług pun­kta­cji Scra­bble, ro­sną­co we­dług ilo­ści li­ter i wre­szcie ro­sną­co alfa­bety­cznie.

Możesz również wy­szu­kać no­we prze­dłuż­ki zmie­nia­jąc w po­niż­szej wy­szu­ki­warce sło­wo do prze­dłu­że­nia.

Do Twojego słowa można ułożyć tyle przedłużek:

taranujących (26 pkt.)

taranującemu (25 pkt.)

taranującą (24 pkt.)

taranującego (24 pkt.)

taranującymi (24 pkt.)

taranującej (23 pkt.)

taranującym (23 pkt.)

staranujmyż (22 pkt.)

starannością (22 pkt.)

staranujcież (22 pkt.)

taranowałbyś (22 pkt.)

taranujący (21 pkt.)

taranujmyż (21 pkt.)

taranujcież (21 pkt.)

staranność (20 pkt.)

taranująca (20 pkt.)

taranujące (20 pkt.)

taranując (19 pkt.)

staranujże (19 pkt.)

tarantulach (19 pkt.)

tarantyzmów (19 pkt.)

nietaranowań (19 pkt.)

staranowałaś (19 pkt.)

staranowałeś (19 pkt.)

taranowałbym (19 pkt.)

taranowałyby (19 pkt.)

tarantellach (19 pkt.)

tarantyzmach (19 pkt.)

staranują (18 pkt.)

staranuję (18 pkt.)

tarantulą (18 pkt.)

tarantulę (18 pkt.)

taranujże (18 pkt.)

tarantellą (18 pkt.)

tarantellę (18 pkt.)

staranujemy (18 pkt.)

taranowałaś (18 pkt.)

taranowałeś (18 pkt.)

tarantowatą (18 pkt.)

nietarantową (18 pkt.)

staranowałby (18 pkt.)

staranujecie (18 pkt.)

taranowałaby (18 pkt.)

taranowałoby (18 pkt.)

taranują (17 pkt.)

taranuję (17 pkt.)

staranowań (17 pkt.)

staranujmy (17 pkt.)

taranujemy (17 pkt.)

staranności (17 pkt.)

staranujcie (17 pkt.)

taranowałby (17 pkt.)

tarantelach (17 pkt.)

tarantowych (17 pkt.)

tarantulami (17 pkt.)

taranujecie (17 pkt.)

postaraniach (17 pkt.)

taranowaliby (17 pkt.)

taranowanych (17 pkt.)

tarantellami (17 pkt.)

tarantowatej (17 pkt.)

tarantowatym (17 pkt.)

tarantyzmami (17 pkt.)

wystaraniach (17 pkt.)

taranowań (16 pkt.)

tarantelą (16 pkt.)

tarantelę (16 pkt.)

taranujmy (16 pkt.)

staranować (16 pkt.)

tarantasów (16 pkt.)

tarantulom (16 pkt.)

tarantyzmu (16 pkt.)

taranujcie (16 pkt.)

niestaran(16 pkt.)

nietaranową (16 pkt.)

staranowaną (16 pkt.)

staranujesz (16 pkt.)

tarantasach (16 pkt.)

tarantellom (16 pkt.)

tarantowemu (16 pkt.)

tarantyzmem (16 pkt.)

tarantyzmom (16 pkt.)

staranowałam (16 pkt.)

staranowałem (16 pkt.)

taranowanemu (16 pkt.)

tarantyzmowi (16 pkt.)

taranować (15 pkt.)

tarantową (15 pkt.)

starannych (15 pkt.)

taranowaną (15 pkt.)

taranowych (15 pkt.)

tarantyzmy (15 pkt.)

taranujesz (15 pkt.)

staranowały (15 pkt.)

taranowałam (15 pkt.)

taranowałem (15 pkt.)

tarantelami (15 pkt.)

tarantowaty (15 pkt.)

tarantowego (15 pkt.)

tarantowymi (15 pkt.)

tarantyzmie (15 pkt.)

niestarannej (15 pkt.)

niestarannym (15 pkt.)

nietaranowej (15 pkt.)

nietaranowym (15 pkt.)

nietarantowy (15 pkt.)

postaraniami (15 pkt.)

staranniejsi (15 pkt.)

staranowanej (15 pkt.)

staranowaniu (15 pkt.)

staranowanym (15 pkt.)

taranowanego (15 pkt.)

taranowanymi (15 pkt.)

wystaraniami (15 pkt.)

tarantów (14 pkt.)

staranuje (14 pkt.)

tarantach (14 pkt.)

tarantula (14 pkt.)

tarantule (14 pkt.)

tarantuli (14 pkt.)

tarantulo (14 pkt.)

postaraniu (14 pkt.)

staraniach (14 pkt.)

starannemu (14 pkt.)

taranowały (14 pkt.)

taranowemu (14 pkt.)

tarantella (14 pkt.)

tarantelle (14 pkt.)

tarantelli (14 pkt.)

tarantello (14 pkt.)

tarantelom (14 pkt.)

tarantowej (14 pkt.)

tarantowym (14 pkt.)

wystaraniu (14 pkt.)

niestaraniu (14 pkt.)

postaraniem (14 pkt.)

postaraniom (14 pkt.)

staranowała (14 pkt.)

staranowało (14 pkt.)

taranowanej (14 pkt.)

taranowaniu (14 pkt.)

taranowanym (14 pkt.)

tarantasami (14 pkt.)

tarantowaci (14 pkt.)

tarantowata (14 pkt.)

tarantowate (14 pkt.)

wystaraniem (14 pkt.)

wystaraniom (14 pkt.)

niestaraniem (14 pkt.)

niestaraniom (14 pkt.)

nietarantowa (14 pkt.)

nietarantowe (14 pkt.)

nietarantowi (14 pkt.)

taranowaniem (14 pkt.)

taranowaniom (14 pkt.)

staran(13 pkt.)

staranuj (13 pkt.)

taranową (13 pkt.)

tarantul (13 pkt.)

taranuje (13 pkt.)

tarantasu (13 pkt.)

tarantell (13 pkt.)

tarantyzm (13 pkt.)

starannego (13 pkt.)

staranniej (13 pkt.)

starannymi (13 pkt.)

staranował (13 pkt.)

taranowała (13 pkt.)

taranowało (13 pkt.)

taranowego (13 pkt.)

taranowymi (13 pkt.)

tarantasem (13 pkt.)

tarantasom (13 pkt.)

niestaranny (13 pkt.)

nietaranowy (13 pkt.)

staranowali (13 pkt.)

staranowany (13 pkt.)

tarantasowi (13 pkt.)

niestarannie (13 pkt.)

staranowania (13 pkt.)

staranowanie (13 pkt.)

taranów (12 pkt.)

taranuj (12 pkt.)

taranach (12 pkt.)

starannej (12 pkt.)

starannym (12 pkt.)

taranował (12 pkt.)

taranowej (12 pkt.)

taranowym (12 pkt.)

tarantami (12 pkt.)

tarantasy (12 pkt.)

tarantela (12 pkt.)

tarantele (12 pkt.)

taranteli (12 pkt.)

tarantelo (12 pkt.)

tarantowy (12 pkt.)

postarania (12 pkt.)

postaranie (12 pkt.)

staraniami (12 pkt.)

taranowali (12 pkt.)

taranowany (12 pkt.)

tarantasie (12 pkt.)

wystarania (12 pkt.)

wystaranie (12 pkt.)

niestarania (12 pkt.)

niestaranie (12 pkt.)

niestaranna (12 pkt.)

niestaranne (12 pkt.)

niestaranni (12 pkt.)

nietaranowa (12 pkt.)

nietaranowe (12 pkt.)

nietaranowi (12 pkt.)

staranowana (12 pkt.)

staranowane (12 pkt.)

staranowani (12 pkt.)

staranowano (12 pkt.)

taranowania (12 pkt.)

taranowanie (12 pkt.)

staraniu (11 pkt.)

tarantel (11 pkt.)

tarantem (11 pkt.)

tarantom (11 pkt.)

postarano (11 pkt.)

staraniem (11 pkt.)

staraniom (11 pkt.)

tarantasa (11 pkt.)

tarantowa (11 pkt.)

tarantowe (11 pkt.)

tarantowi (11 pkt.)

wystarano (11 pkt.)

taranowana (11 pkt.)

taranowane (11 pkt.)

taranowani (11 pkt.)

taranowano (11 pkt.)

taranty (10 pkt.)

staranny (10 pkt.)

taranami (10 pkt.)

tarancie (10 pkt.)

taranowy (10 pkt.)

tarantas (10 pkt.)

starannie (10 pkt.)

taranu (9 pkt.)

taranem (9 pkt.)

taranom (9 pkt.)

taranta (9 pkt.)

starania (9 pkt.)

staranie (9 pkt.)

staranna (9 pkt.)

staranne (9 pkt.)

staranni (9 pkt.)

taranowa (9 pkt.)

taranowe (9 pkt.)

taranowi (9 pkt.)

tarant (8 pkt.)

tarany (8 pkt.)

starano (8 pkt.)

taranie (8 pkt.)

tarana (7 pkt.)

To już wszy­stkie sło­wa, które mo­żna uło­żyć prze­dłu­ża­jąc poda­ny przez Cie­bie wy­raz "TARAN". W su­mie zna­leź­li­śmy tyle ta­kich słów: 258.

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Słowa do Scrabble
 > 
Przedłużki do słowa TARAN"

Quantcast