Przedłużki do słowa WIĘŹ

Poniżej znaj­dziesz wszys­tkie sło­wa i wy­ra­zy, któ­re mo­żna uło­żyć prze­dłu­ża­jąc po­da­ne przez Cie­bie sło­wo "WIĘŹ", czyli do­da­jąc przed, lub po nim ma­ksy­ma­lnie 7 do­dat­ko­wych li­te­r i two­rząc inny do­pusz­czalny wy­raz.
Słowa zostały uło­żone ma­le­ją­co we­dług pun­kta­cji Scra­bble, ro­sną­co we­dług ilo­ści li­ter i wre­szcie ro­sną­co alfa­bety­cznie.

Możesz również wy­szu­kać no­we prze­dłuż­ki zmie­nia­jąc w po­niż­szej wy­szu­ki­warce sło­wo do prze­dłu­że­nia.

Do Twojego słowa można ułożyć tyle przedłużek:

uwięźniętą (33 pkt.)

uwięźnijmyż (33 pkt.)

więźlibyśmy (33 pkt.)

uwięźnięć (32 pkt.)

niewięźnięć (32 pkt.)

uwięźnięciu (32 pkt.)

uwięźniętej (32 pkt.)

uwięźniętym (32 pkt.)

uwięźliśmy (31 pkt.)

uwięźliście (31 pkt.)

uwięźnięty (30 pkt.)

uwięźnijże (30 pkt.)

więźnijmyż (30 pkt.)

uwięźnięcia (30 pkt.)

uwięźnięcie (30 pkt.)

więźnijcież (30 pkt.)

zwięźlejszą (30 pkt.)

więźnięć (29 pkt.)

uwięźnięci (29 pkt.)

uwięźnięta (29 pkt.)

uwięźnięte (29 pkt.)

uwięźnięto (29 pkt.)

więźnięciu (29 pkt.)

więźnięciem (29 pkt.)

więźnięciom (29 pkt.)

uwięźmyż (28 pkt.)

powięźmyż (28 pkt.)

uwięźcież (28 pkt.)

więźliśmy (28 pkt.)

powięźcież (28 pkt.)

uwięźnijmy (28 pkt.)

więźliście (28 pkt.)

najzwięźlej (28 pkt.)

uwięźnijcie (28 pkt.)

więźniarską (28 pkt.)

uwięźliby (27 pkt.)

więźnijże (27 pkt.)

więźniarką (27 pkt.)

więźniarkę (27 pkt.)

więźnięcia (27 pkt.)

więźnięcie (27 pkt.)

zwięźlejszy (27 pkt.)

więźnięto (26 pkt.)

uwięźniemy (26 pkt.)

uwięźniecie (26 pkt.)

więźniarsku (26 pkt.)

zwięźlejsza (26 pkt.)

zwięźlejsze (26 pkt.)

uwięźże (25 pkt.)

więźmyż (25 pkt.)

powięźże (25 pkt.)

więźbach (25 pkt.)

więźcież (25 pkt.)

więźnijmy (25 pkt.)

zwięźlach (25 pkt.)

nieuwięźli (25 pkt.)

więźnijcie (25 pkt.)

zwięźlejsi (25 pkt.)

więźniarkom (25 pkt.)

więźniarscy (25 pkt.)

więź(24 pkt.)

więź(24 pkt.)

zwięź(24 pkt.)

zwięź(24 pkt.)

uwięźnij (24 pkt.)

więźliby (24 pkt.)

więźniów (24 pkt.)

więźniach (24 pkt.)

uwięźniesz (24 pkt.)

więźniarska (24 pkt.)

więźniarski (24 pkt.)

uwięźmy (23 pkt.)

powięźmy (23 pkt.)

uwięźcie (23 pkt.)

więźbami (23 pkt.)

zwięźlej (23 pkt.)

powięźcie (23 pkt.)

więźniemy (23 pkt.)

zwięźlami (23 pkt.)

niezwięźle (23 pkt.)

niezwięźli (23 pkt.)

więźniarce (23 pkt.)

więźniarek (23 pkt.)

więźniarka (23 pkt.)

więźniarki (23 pkt.)

więźniarko (23 pkt.)

więźniecie (23 pkt.)

więźże (22 pkt.)

uwięźli (22 pkt.)

więźbom (22 pkt.)

uwięźnie (22 pkt.)

zwięźlom (22 pkt.)

rozwięźli (22 pkt.)

więźniami (22 pkt.)

więźniowie (22 pkt.)

więźby (21 pkt.)

podwięź (21 pkt.)

więźbie (21 pkt.)

więźnij (21 pkt.)

więźniu (21 pkt.)

więźniem (21 pkt.)

więźniom (21 pkt.)

więźniesz (21 pkt.)

więźniowi (21 pkt.)

więźba (20 pkt.)

więźbo (20 pkt.)

więźmy (20 pkt.)

więźcie (20 pkt.)

zwięźla (20 pkt.)

zwięźle (20 pkt.)

zwięźli (20 pkt.)

zwięźlo (20 pkt.)

uwięź (19 pkt.)

więźb (19 pkt.)

powięź (19 pkt.)

więźli (19 pkt.)

zwięźl (19 pkt.)

więźnia (19 pkt.)

więźnie (19 pkt.)

To już wszy­stkie sło­wa, które mo­żna uło­żyć prze­dłu­ża­jąc poda­ny przez Cie­bie wy­raz "WIĘŹ". W su­mie zna­leź­li­śmy tyle ta­kich słów: 119.

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Słowa do Scrabble
 > 
Przedłużki do słowa WIĘŹ"

Quantcast