Przedłużki do słowa WSZEM

Poniżej znaj­dziesz wszys­tkie sło­wa i wy­ra­zy, któ­re mo­żna uło­żyć prze­dłu­ża­jąc po­da­ne przez Cie­bie sło­wo "WSZEM", czyli do­da­jąc przed, lub po nim ma­ksy­ma­lnie 7 do­dat­ko­wych li­te­r i two­rząc inny do­pusz­czalny wy­raz.
Słowa zostały uło­żone ma­le­ją­co we­dług pun­kta­cji Scra­bble, ro­sną­co we­dług ilo­ści li­ter i wre­szcie ro­sną­co alfa­bety­cznie.

Możesz również wy­szu­kać no­we prze­dłuż­ki zmie­nia­jąc w po­niż­szej wy­szu­ki­warce sło­wo do prze­dłu­że­nia.

Do Twojego słowa można ułożyć tyle przedłużek: 66

kąśliwszemu (24 pkt.)

kłótliwszemu (24 pkt.)

ciągliwszemu (23 pkt.)

obelżywszemu (23 pkt.)

fałszywszemu (22 pkt.)

gburliwszemu (22 pkt.)

właściwszemu (22 pkt.)

złośliwszemu (22 pkt.)

życzliwszemu (22 pkt.)

różowszemu (21 pkt.)

lękliwszemu (21 pkt.)

najżywszemu (21 pkt.)

drażliwszemu (21 pkt.)

najżwawszemu (21 pkt.)

pieściwszemu (21 pkt.)

ruchliwszemu (21 pkt.)

treściwszemu (21 pkt.)

możliwszemu (20 pkt.)

plugawszemu (20 pkt.)

zelżywszemu (20 pkt.)

burzliwszemu (20 pkt.)

chodliwszemu (20 pkt.)

mrukliwszemu (20 pkt.)

wrażliwszemu (20 pkt.)

sędziwszemu (19 pkt.)

żarliwszemu (19 pkt.)

dotkliwszemu (19 pkt.)

gderliwszemu (19 pkt.)

najłzawszemu (19 pkt.)

urokliwszemu (19 pkt.)

wpływowszemu (19 pkt.)

zjadliwszemu (19 pkt.)

łamliwszemu (18 pkt.)

uczciwszemu (18 pkt.)

cnotliwszemu (18 pkt.)

gwarliwszemu (18 pkt.)

jaskrawszemu (18 pkt.)

osobliwszemu (18 pkt.)

piskliwszemu (18 pkt.)

poczciwszemu (18 pkt.)

urodziwszemu (18 pkt.)

chciwszemu (17 pkt.)

godziwszemu (17 pkt.)

gorliwszemu (17 pkt.)

łaskawszemu (17 pkt.)

nobliwszemu (17 pkt.)

wnikliwszemu (17 pkt.)

żywszemu (16 pkt.)

żwawszemu (16 pkt.)

ckliwszemu (16 pkt.)

tkliwszemu (16 pkt.)

ciekawszemu (16 pkt.)

liliowszemu (16 pkt.)

najnowszemu (16 pkt.)

rzewliwszemu (16 pkt.)

swarliwszemu (16 pkt.)

surowszemu (15 pkt.)

łzawszemu (14 pkt.)

krwawszemu (14 pkt.)

leniwszemu (14 pkt.)

pierwszemu (14 pkt.)

zdrowszemu (14 pkt.)

nowszemu (11 pkt.)

wszemu (9 pkt.)

owszem (7 pkt.)

wszemi (7 pkt.)

To już wszy­stkie sło­wa, które mo­żna uło­żyć prze­dłu­ża­jąc poda­ny przez Cie­bie wy­raz "WSZEM". W su­mie zna­leź­li­śmy tyle ta­kich słów: 66.

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Słowa do Scrabble
 > 
Przedłużki do słowa WSZEM"

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x
Słownik do Scrabble i Literaków - Polski-Slownik.pl