Synonimy do wyrażenia ŻYCZLIWE NASTAWIENIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: ŻYCZLIWE NASTAWIENIE.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia ŻYCZLIWE NASTAWIENIE

ŻYCZLIWE NASTAWIENIE
to inaczej:

przychylność, życzliwośćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do ŻYCZLIWE NASTAWIENIE.

NASTAWIENIE
to inaczej:

podejście, postawa, postępowanie, stanowisko, stosunek, zachowanie się, konformizm (podrz.), łatwizna (podrz.), wygodnictwo (podrz.)NASTAWIENIE
to inaczej:

podejście, postawa, stanowisko, ustosunkowanie się, usposobienie, zachowanie się, postępowanieSzukaj synonimów do słowa

ŻYCZLIWE NASTAWIENIE inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia życzliwe nastawienie?", jest:

1. Życzliwe nastawienie to inaczej przychylność, życzliwość.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia ŻYCZLIWE NASTAWIENIE

ŻYCZLIWE NASTAWIENIE
przychylność, życzliwość

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok ŻYCZLIWE NASTAWIENIE

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: ŻYCZLIWE NASTAWIENIE

x