Synonimy do słowa BŁĄD

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: BŁĄD.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa BŁĄD

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

BŁĄD
to inaczej:

nieporozumienie, omyłka, pomyłka, uchybienie, byk (pot.) (podrz.), faux pas (podrz.), gafa (podrz.), nietakt (podrz.), niezgrabność (podrz.), niezręczność (podrz.), potknięcie (podrz.), przeoczenie (podrz.), skucha (pot.) (podrz.), uchybienie (podrz.), lapsus (podrz.), przejęzyczenie się (podrz.)BŁĄD
to inaczej:

chochlik, przeoczenie, przekłamanie, pomyłka, przejęzyczenie, potknięcie, (pot.) babol, (pot.) byk, literówka, lapsus, omyłka, nieporozumienie, wada, usterka, skaza, defekt, feler, uszkodzenie, mankamentBŁĄD
to inaczej:

gafa, (książk.) faux pas, krzywda, nieprawidłowość, nietakt, niezgrabność, niezręczność, niesprawiedliwość, (pot.) plama, (pot.) skucha, uchybienie, (pot.) wtopa, potknięcie, wina, przeoczenie, niedopatrzenie, niedoskonałość, ułomność, niekonsekwencja, niedociągnięciePrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

WPROWADZAĆ W BŁĄD
to inaczej:

bałamucić, czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), robić wodę z mózgu, szachrować, wpuszczać w maliny (pot.)WPROWADZAĆ W BŁĄD
to inaczej:

ogłupiać, oszałamiaćWPROWADZENIE W BŁĄD
to inaczej:

mistyfikacjaWPROWADZIĆ W BŁĄD
to inaczej:

naciąć (pot.), orżnąć (pot.), oszukać, wydymać (wulg.), nabić w butelkę (pot.) (podrz.), nabrać (podrz.), wpuścić w maliny (pot.) (podrz.), wykiwać (pot.) (podrz.), wyrolować (podrz.), wystrychnąć na dudka (pot.) (podrz.), zrobić w balona (przestarz.) (podrz.), zrobić w bambuko (pot.) (podrz.), zrobić w konia (pot.) (podrz.), obałamucić (podrz.), otumanić (podrz.), zabajtlować (pot.) (podrz.), zamącić w głowie (podrz.), zbajerować (pot.) (podrz.)Szukaj synonimów do słowa

BŁĄD inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa błąd?", są:

1. Błąd to inaczej nieporozumienie, omyłka, pomyłka, uchybienie, byk (pot.) (podrz.), faux pas (podrz.), gafa (podrz.), nietakt (podrz.), niezgrabność (podrz.), niezręczność (podrz.), potknięcie (podrz.), przeoczenie (podrz.), skucha (pot.) (podrz.), uchybienie (podrz.), lapsus (podrz.), przejęzyczenie się (podrz.).
2. Błąd to inaczej chochlik, przeoczenie, przekłamanie, pomyłka, przejęzyczenie, potknięcie, (pot.) babol, (pot.) byk, literówka, lapsus, omyłka, nieporozumienie, wada, usterka, skaza, defekt, feler, uszkodzenie, mankament.
3. Błąd to inaczej gafa, (książk.) faux pas, krzywda, nieprawidłowość, nietakt, niezgrabność, niezręczność, niesprawiedliwość, (pot.) plama, (pot.) skucha, uchybienie, (pot.) wtopa, potknięcie, wina, przeoczenie, niedopatrzenie, niedoskonałość, ułomność, niekonsekwencja, niedociągnięcie .

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa BŁĄD

BŁĄD
nieporozumienie, omyłka, pomyłka, uchybienie, byk (pot.) (podrz.), faux pas (podrz.), gafa (podrz.), nietakt (podrz.), niezgrabność (podrz.), niezręczność (podrz.), potknięcie (podrz.), przeoczenie (podrz.), skucha (pot.) (podrz.), uchybienie (podrz.), lapsus (podrz.), przejęzyczenie się (podrz.)
BŁĄD
chochlik, przeoczenie, przekłamanie, pomyłka, przejęzyczenie, potknięcie, (pot.) babol, (pot.) byk, literówka, lapsus, omyłka, nieporozumienie, wada, usterka, skaza, defekt, feler, uszkodzenie, mankament
BŁĄD
gafa, (książk.) faux pas, krzywda, nieprawidłowość, nietakt, niezgrabność, niezręczność, niesprawiedliwość, (pot.) plama, (pot.) skucha, uchybienie, (pot.) wtopa, potknięcie, wina, przeoczenie, niedopatrzenie, niedoskonałość, ułomność, niekonsekwencja, niedociągnięcie

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: BŁĄD

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x