Synonimy do słowa BAŁAMUCIĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: BAŁAMUCIĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa BAŁAMUCIĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

BAŁAMUCIĆ
to inaczej:

bałamucić (przestarz.), łudzić, mamić, mylić, pogrywać (pot.), tumanić, zwodzićBAŁAMUCIĆ
to inaczej:

czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), robić wodę z mózgu, szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.)BAŁAMUCIĆ
to inaczej:

łudzić, wpuszczać w maliny, nabierać, czynić głupim, (pot.) robić wodę z mózgu, wprowadzać w błąd, (pot.) robić w balona, zwodzić, mamić, mylić, (pot.) robić w bambuko, okpiwać, (pot.) robić w konia, kiwać, mącić w głowie, tumanić, pogrywać, kantować, oszukiwać, szachrować, kołowaćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

BAŁAMUCIĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa bałamucić?", są:

1. Bałamucić to inaczej bałamucić (przestarz.), łudzić, mamić, mylić, pogrywać (pot.), tumanić, zwodzić.
2. Bałamucić to inaczej czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), robić wodę z mózgu, szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.).
3. Bałamucić to inaczej łudzić, wpuszczać w maliny, nabierać, czynić głupim, (pot.) robić wodę z mózgu, wprowadzać w błąd, (pot.) robić w balona, zwodzić, mamić, mylić, (pot.) robić w bambuko, okpiwać, (pot.) robić w konia, kiwać, mącić w głowie, tumanić, pogrywać, kantować, oszukiwać, szachrować, kołować.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa BAŁAMUCIĆ

BAŁAMUCIĆ
bałamucić (przestarz.), łudzić, mamić, mylić, pogrywać (pot.), tumanić, zwodzić
BAŁAMUCIĆ
czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), robić wodę z mózgu, szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.)
BAŁAMUCIĆ
łudzić, wpuszczać w maliny, nabierać, czynić głupim, (pot.) robić wodę z mózgu, wprowadzać w błąd, (pot.) robić w balona, zwodzić, mamić, mylić, (pot.) robić w bambuko, okpiwać, (pot.) robić w konia, kiwać, mącić w głowie, tumanić, pogrywać, kantować, oszukiwać, szachrować, kołować

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: BAŁAMUCIĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x