Synonimy do wyrażenia CHYBA ŻE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: CHYBA ŻE.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia CHYBA ŻE

CHYBA ŻE
to inaczej:

chyba żebyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do CHYBA ŻE.

CHYBA
to inaczej:

bodaj, bodajże, niechybnie, pewnie, pewno, prawdopodobnie, widać, zapewneCHYBA
to inaczej:

jak mówią, jak słychać, podobno, pono (przestarz.), ponoć (książk.), rzekomo, zdaje sięCHYBA
to inaczej:

bodaj, bodajże, jak mówią, pewnie, pewno, podobno, (książk.) ponoć, prawdopodobnie, raczej, rzekomo, (książk.) snadź, widać, widocznie, zapewne, zdaje się, być możeCHYBA ŻEBY
to inaczej:

chyba żeSzukaj synonimów do słowa

CHYBA ŻE inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia chyba że?", jest:

1. Chyba że to inaczej chyba żeby.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia CHYBA ŻE

CHYBA ŻE
chyba żeby

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok CHYBA ŻE

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

7+8 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: CHYBA ŻE

Quantcast