Synonimy do słowa CZMYCHNĄĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: CZMYCHNĄĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa CZMYCHNĄĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

CZMYCHNĄĆ
to inaczej:

dać drapaka (pot.), dać nogę (pot.), pierzchnąć, prysnąć, spadać (pot.), uciec, ulotnić się (pot.), urwać się (pot.), wymknąć się, wyrwać się (pot.), wziąć nogi za pas, zemknąć (pot.), zmyć się (pot.), zrejterować (żart.), zwiaćCZMYCHNĄĆ
to inaczej:

wymknąć się, wysunąć się, wywinąć sięCZMYCHNĄĆ
to inaczej:

(pot.) dać nogę, wysunąć się, wymknąć się, pierzchnąć, (pot.) dać drapaka, (pot.) zmyć się, zrejterować, (pot.) ulotnić się, uciec, (pot.) urwać się, wywinąć się, wyrwać się, (pot.) prysnąć, (pot.) zwiać, wziąć nogi za pasPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

CZMYCHNĄĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa czmychnąć?", są:

1. Czmychnąć to inaczej dać drapaka (pot.), dać nogę (pot.), pierzchnąć, prysnąć, spadać (pot.), uciec, ulotnić się (pot.), urwać się (pot.), wymknąć się, wyrwać się (pot.), wziąć nogi za pas, zemknąć (pot.), zmyć się (pot.), zrejterować (żart.), zwiać.
2. Czmychnąć to inaczej wymknąć się, wysunąć się, wywinąć się.
3. Czmychnąć to inaczej (pot.) dać nogę, wysunąć się, wymknąć się, pierzchnąć, (pot.) dać drapaka, (pot.) zmyć się, zrejterować, (pot.) ulotnić się, uciec, (pot.) urwać się, wywinąć się, wyrwać się, (pot.) prysnąć, (pot.) zwiać, wziąć nogi za pas.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa CZMYCHNĄĆ

CZMYCHNĄĆ
dać drapaka (pot.), dać nogę (pot.), pierzchnąć, prysnąć, spadać (pot.), uciec, ulotnić się (pot.), urwać się (pot.), wymknąć się, wyrwać się (pot.), wziąć nogi za pas, zemknąć (pot.), zmyć się (pot.), zrejterować (żart.), zwiać
CZMYCHNĄĆ
wymknąć się, wysunąć się, wywinąć się
CZMYCHNĄĆ
(pot.) dać nogę, wysunąć się, wymknąć się, pierzchnąć, (pot.) dać drapaka, (pot.) zmyć się, zrejterować, (pot.) ulotnić się, uciec, (pot.) urwać się, wywinąć się, wyrwać się, (pot.) prysnąć, (pot.) zwiać, wziąć nogi za pas

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: CZMYCHNĄĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x