Synonimy do wyrażenia CZYNIĆ GŁUPIM

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: CZYNIĆ GŁUPIM.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia CZYNIĆ GŁUPIM

CZYNIĆ GŁUPIM
to inaczej:

bałamucić, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), robić wodę z mózgu, szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

CZYNIĆ
to inaczej:

działać, robić, sprawiać, wykonywać, pracować (podrz.), wykonywać pracę (podrz.), czuć (podrz.), odbierać (podrz.), odczuć (podrz.), odczuwać (podrz.), dążyć (podrz.), iść (podrz.), kroczyć (podrz.), zmierzać (podrz.), mieć na myśli (podrz.), mniemać (podrz.), myśleć (podrz.), rozmyślać (podrz.), rozumować (podrz.), sądzić (podrz.), uważać (podrz.), chcieć (podrz.), mieć chęć (podrz.), mieć ochotę (podrz.), odczuwać brak (podrz.), potrzebować (podrz.), pożądać (podrz.), pragnąć (podrz.), życzyć sobie (podrz.), być powodem (podrz.), być przyczyną (podrz.), powodować (podrz.), sprawiać (podrz.), wywoływać (podrz.), produkować (podrz.), przygotowywać (podrz.), sporządzać (podrz.), tworzyć (podrz.), wyrabiać (podrz.), selekcjonować (podrz.), wybierać (podrz.), jeść (podrz.), konsumować (podrz.), posilać się (podrz.), spożywać (podrz.), stołować się (podrz.), sycić głód (podrz.), sycić się (podrz.), brać udział (podrz.), partycypować (podrz.), uczestniczyć (podrz.), odczuć (podrz.), percypować (specjalist.) (podrz.), postrzegać (podrz.), spostrzec (podrz.), zauważać (podrz.), brać (podrz.), pobierać (podrz.), angażować się (podrz.), uczestniczyć (podrz.), udzielać się (podrz.), bronić się (podrz.), komunikować się (podrz.), porozumiewać się (podrz.)CZYNIĆ
to inaczej:

postępować, zachowywać się, procedować (podrz.)CZYNIĆ
to inaczej:

działać, robić, sprawiać, wykonywaćCZYNIĆ ALUZJE
to inaczej:

sugerowaćCZYNIĆ COŚ UMIARKOWANYM
to inaczej:

hamować, temperować (pot.)CZYNIĆ DOBRO
to inaczej:

być dobroczynnymŹLE CZYNIĆ
to inaczej:

grzeszyć, łamać przykazania, postępować źleSzukaj synonimów do słowa

CZYNIĆ GŁUPIM inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia czynić głupim?", jest:

1. Czynić głupim to inaczej bałamucić, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), robić wodę z mózgu, szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia CZYNIĆ GŁUPIM

CZYNIĆ GŁUPIM
bałamucić, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), robić wodę z mózgu, szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.)

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: CZYNIĆ GŁUPIM

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x