Synonimy do wyrażenia DAĆ DYLA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: DAĆ DYLA.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia DAĆ DYLA

Dla inte­resu­ją­cego Cię wyrażenia zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

DAĆ DYLA
to inaczej:

(pot.) dać drapaka, (pot.) dać nogę, (pot.) ulotnić się, (pot.) wziąć nogi za pas, (pot.) zmyć sięDAĆ DYLA
to inaczej:

wymknąć się, (pot.) wyrwać się, (pot.) urwać sięPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

DAĆ
to inaczej:

darować, oddać, ofiarować, podarować, przekazać, sprezentowaćDAĆ
to inaczej:

(książk.) darować, dostarczyć, (książk.) ofiarować, podać, podarować, przekazać, sprezentować, ufundować, wręczyć, doręczyć, (książk.) złożyć na ręce, powierzyć, oddać, obdarować, obsypać, przesłać, przyznać, nadać, asygnować, zaopatrzyć, zapewnić, wyposażyćDAĆ
to inaczej:

pozwolićDAĆ BODŹCA
to inaczej:

ożywićDAĆ DO OBEJRZENIA
to inaczej:

dać zobaczyć, pokazać, przedstawić, zademonstrowaćDAĆ DO ZROBIENIA
to inaczej:

zadaćDAĆ DO ZROZUMIENIA
to inaczej:

bąknąć, napomknąć, pisnąć, poczynić aluzję, wtrącić mimochodemDAĆ DO ZROZUMIENIA
to inaczej:

dać znak, ostrzegać, upomnieć, uprzedzaćDAĆ DO ZROZUMIENIA
to inaczej:

podać do wiadomości, wskazaćDAĆ DRAPAKA
to inaczej:

czmychnąć, dać drapaka (pot.), dać nogę (pot.), pierzchnąć, prysnąć, spadać (pot.), uciec, ulotnić się (pot.), urwać się (pot.), wymknąć się, wyrwać się (pot.), wziąć nogi za pas, zemknąć (pot.), zmyć się (pot.), zrejterować (żart.), zwiaćDAĆ DRAPAKA
to inaczej:

(pot.) dać dyla, (pot.) dać nogę, (pot.) ulotnić się, (pot.) wziąć nogi za pas, (pot.) zmyć sięDAĆ DRAPAKA
to inaczej:

wymknąć się, (pot.) urwać się, (pot.) wyrwać sięDAĆ DUPY
to inaczej:

puszczać sięDAĆ FOLGĘ
to inaczej:

dać upust, wyładować się, wywnętrzyć sięDAĆ FOLGĘ
to inaczej:

dogodzić sobie, pofolgować sobie, pozwolić sobieDAĆ KOSZA
to inaczej:

wybrać innego, rozstać się, odrzucićDAĆ ŁAPÓWKĘ
to inaczej:

dać w łapę (pot.), posmarować (pot.), przekupić, skorumpowaćDAĆ MATA
to inaczej:

zamatowaćDAĆ MOŻLIWOŚĆ
to inaczej:

umożliwić, zapewnićDAĆ NAUCZKĘ
to inaczej:

karać, ukaraćDAĆ NOGĘ
to inaczej:

czmychnąć, dać drapaka (pot.), dać nogę (pot.), pierzchnąć, prysnąć, spadać (pot.), uciec, ulotnić się (pot.), urwać się (pot.), wymknąć się, wyrwać się (pot.), wziąć nogi za pas, zemknąć (pot.), zmyć się (pot.), zrejterować (żart.), zwiaćDAĆ NOGĘ
to inaczej:

dać drapaka, dać dyla, ulotnić się, wziąć nogi za pas, zmyć sięDAĆ NOGĘ
to inaczej:

wymknąć się, (pot.) wyrwać się, (pot.) urwać sięDAĆ NURA
to inaczej:

dać nura (pot.), przepaść, wmieszać się, wstąpić, wsunąć się, zagubić się, zniknąćDAĆ ODSZKODOWANIE
to inaczej:

wynagrodzić, zadośćuczynić, zrekompensowaćDAĆ POCZĄTEK
to inaczej:

pochodzić, zapoczątkowaćDAĆ RADĘ
to inaczej:

poradzić sobieDAĆ RADĘ
to inaczej:

uporać sięDAĆ RADĘ CZEMUŚ
to inaczej:

dać sobie radę, podołać, poradzić sobie, potrafić (przestarz.), sprostać, wydołać, zaradzićDAĆ SIĘ PONIEŚĆ
to inaczej:

oddać się, poddać się, pogrążyć się, popaść, wydać się na pastwę, zapomnieć się, zatracić sięDAĆ SIĘ SŁYSZEĆ
to inaczej:

brzmieć, dobiegać, docierać, dudnić, nieść się, rozbrzmiewać, rozlegać się, słychać, brzęczeć (podrz.), dzwonić (podrz.), dźwięczeć (podrz.)DAĆ SIĘ UJĄĆ
to inaczej:

sprowadzać sięDAĆ SIĘ USPOKOIĆ
to inaczej:

być pewnymDAĆ SIĘ WE ZNAKI
to inaczej:

dopiec do żywego, napsuć krwi, zaleźć za skóręDAĆ SIĘ WE ZNAKI
to inaczej:

(pot.) zaleźć za skórę, dopiec do żywego, napsuć krwi, zatruć życie, zrobić na złość, stanąć kością w gardle, dokuczać, przeszkadzać, zawadzaćDAĆ SIĘ WIDZIEĆ
to inaczej:

odmalować się (poet.), pojawić się, ujawnić się, ukazać się, uwidocznić się, widnieć, wychylić się, wychynąć (książk.), wyjrzeć, wyłonić się, wynurzyć się, zagościć (żart.), zarysować się, zjawić się (książk.)DAĆ SOBIE RADĘ
to inaczej:

dać radę czemuś, podołać, poradzić sobie, potrafić (przestarz.), sprostać, wydołać, zaradzićDAĆ SOBIE RADĘ
to inaczej:

nie potrzebować, obejść się, obyć sięDAĆ SOBIE SPOKÓJ
to inaczej:

machnąć ręką, odpuścić, nie przejmować sięDAĆ SUSA
to inaczej:

skoczyć, hycnąćDAĆ UPUST
to inaczej:

dać folgę, wyładować się, wywnętrzyć sięDAĆ UPUST
to inaczej:

odpuścić sobie, pozwolić sobieDAĆ W KOŚĆ
to inaczej:

dokuczyć, zmęczyćDAĆ W ŁAPĘ
to inaczej:

dać łapówkę, dać w łapę (pot.), posmarować (pot.), przekupić, skorumpowaćDAĆ W ŁAPĘ
to inaczej:

przekupić, dać łapówkęDAĆ W ŁAPĘ
to inaczej:

skorumpowaćDAĆ W WYNIKU
to inaczej:

wynieśćDAĆ W ZAMIAN
to inaczej:

podmienić, wymienić, zamienić, zastąpićDAĆ WIARĘ
to inaczej:

dać wiarę (poet.), uwierzyć, zaufaćDAĆ WPIERDOL
to inaczej:

dać wpierdol (wulg.), pobić, sprać (pot.), sprawić lanie, sprawić manto (pot.), spuścić manto (pot.), stłuc, wlać (pot.), zbić na kwaśne jabłko (pot.), zlać (pot.)DAĆ WYRAZ
to inaczej:

okazać, wyrazićDAĆ ZA WYGRANĄ
to inaczej:

odstąpić, zaniechać, zrezygnowaćDAĆ ZA WYGRANĄ
to inaczej:

poddać się, podporządkować się, skapitulować, ugiąć się (pot.), ulec, ustąpić, złamać się (pot.), zrezygnować z walkiDAĆ ZA WYGRANĄ
to inaczej:

poddać sięDAĆ ZA WYGRANĄ
to inaczej:

(pot.) złamać się, zrezygnować z walki, ugiąć się, podporządkować sięDAĆ ZADATEK
to inaczej:

zadatkowaćDAĆ ZNAK
to inaczej:

dać do zrozumienia, ostrzegać, upomnieć, uprzedzaćDAĆ ZNAK
to inaczej:

przywołać gestem, skinąćDAĆ ZOBACZYĆ
to inaczej:

dać do obejrzenia, pokazać, przedstawić, zademonstrowaćDAWAĆ DYLA
to inaczej:

brać nogi za pas (żart.), czmychać, dawać dyla (żart.), pierzchać, pryskać (pot.), rejterować (książk.), spierdalać (wulg.), uchodzić (przestarz.), uciekać, ulatniać się (żart.), umykać, wiać, wyrywać (pot.), zabierać się, zmykać, zwiewaćSprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

REJTEROWAĆ, WYJRZEĆ, PRZYSIĄC, ZREZYGNOWAĆ Z WALKI, PODZIELIĆ SIĘ, ZAUFAĆ, POLEC, SŁYCHAĆ, WYDOŁAĆ, ZEMKNĄĆ, PRZEKUPIĆ, UWIERZYĆ, UWZIĄĆ SIĘ, UPOMNIEĆ, UCIEC, WMIESZAĆ SIĘ, UMOŻLIWIĆ, UJAWNIĆ SIĘ, USZCZĘŚLIWIĆ, UWIDOCZNIĆ SIĘ, WYRWAĆ SIĘ, CZMYCHNĄĆ, EWOKOWAĆ, ZADATKOWAĆ, DAĆ DUPY, DAĆ SOBIE SPOKÓJ, UGIĄĆ SIĘ, WYRYWAĆ, UKARAĆ, ZAZNACZYĆ, ZABIERAĆ SIĘ, ZAMATOWAĆ, DOCIERAĆ, OBYĆ SIĘ, ZNIKNĄĆ, OSTRZEGAĆ, ROZRADOWAĆ, SKAPITULOWAĆ, ZAJĄĆ, WYCHYLIĆ SIĘ, DAĆ W ŁAPĘ, UFUNDOWAĆ, SPREZENTOWAĆ, ZASTOSOWAĆ SIĘ, ZŁAMAĆ SIĘ, BRAĆ NOGI ZA PAS, SPROWADZAĆ SIĘ, ODPUŚCIĆ SOBIE, UCHODZIĆ, SKORUMPOWAĆ, ZMYKAĆ, DAĆ FOLGĘ, PODPORZĄDKOWAĆ SIĘ, ZMOTYWOWAĆ, SPRAWDZIĆ SIĘ, OBEJŚĆ SIĘ, POSMAROWAĆ, SPRAWIĆ MANTO, ROZBRZMIEWAĆ, ZAMIENIĆ, UKAZAĆ SIĘ, WŚCIEC, DAĆ ZOBACZYĆ, ZLAĆ, WYŁONIĆ SIĘ, BYĆ PEWNYM, WYCOFAĆ SIĘ, WYNIEŚĆ, WRĘCZYĆ, PRZEKAZAĆ, POCHODZIĆ, DAĆ MATA, ZASTĄPIĆ, WYMIENIĆ, SPRAWIĆ LANIE, DAĆ DO OBEJRZENIA, ZAANGAŻOWAĆ, PODOŁAĆ, DAROWAĆ, POGRĄŻYĆ SIĘ, STRACIĆ, DAĆ DRAPAKA, WYŁADOWAĆ SIĘ, ZJAWIĆ SIĘ, PRYSKAĆ, NIE POTRZEBOWAĆ, DAĆ ZADATEK, PRYSNĄĆ, ZAPRZYSIĄC, ZATRACIĆ SIĘ, SPUŚCIĆ MANTO, BĄKNĄĆ, DOGODZIĆ, DAĆ ZNAK, ZASTAWIĆ, NAPSUĆ KRWI, ZADEMONSTROWAĆ, DAĆ DO ZROZUMIENIA, UCIEKAĆ, DAĆ SIĘ WIDZIEĆ, DAĆ KOSZA, ULOTNIĆ SIĘ, PRZYCZEPIĆ SIĘ, POWODOWAĆ, DAĆ ZA WYGRANĄ, ZAPOMNIEĆ SIĘ, USTĄPIĆ, ZARADZIĆ, DAĆ BODŹCA, STŁUC, SPRAĆ, PODMIENIĆ, KARAĆ, POTRAFIĆ, BRZMIEĆ, PRZEPAŚĆ, USPOKOIĆ, CZMYCHAĆ, WZIĄĆ NOGI ZA PAS, WSUNĄĆ SIĘ, DAĆ WYRAZ, DAĆ POCZĄTEK, DAWAĆ DYLA, POZWOLIĆ SOBIE, DAĆ SIĘ UJĄĆ, POKAZAĆ, DAĆ RADĘ, POBIĆ, ZAGUBIĆ SIĘ, PRZYWOŁAĆ GESTEM, DAĆ RADĘ CZEMUŚ, DAĆ UPUST, PORADZIĆ SOBIE, DOSTARCZYĆ, ROZLEGAĆ SIĘ, HYCNĄĆ, URWAĆ SIĘ, WLAĆ, NAPOMKNĄĆ, ZARAZIĆ, POFOLGOWAĆ, ZREJTEROWAĆ, DAĆ SIĘ WE ZNAKI, ZADOŚĆUCZYNIĆ, DOPUŚCIĆ, ZREZYGNOWAĆ, POINFORMOWAĆ, DAĆ WPIERDOL, POFOLGOWAĆ SOBIE, KIEROWAĆ, DOGODZIĆ SOBIE, WSKAZAĆ, PODDAĆ SIĘ, ZADAĆ, DOBIEGAĆ, PRZEDSTAWIĆ, DAĆ SOBIE RADĘ, POZWOLIĆ, DAĆ W KOŚĆ, ODGRYŹĆ SIĘ, ULATNIAĆ SIĘ, DAĆ ŁAPÓWKĘ, ZAGOŚCIĆ, ZASZCZEPIĆ, PRZYWALIĆ, WYRAZIĆ, UMKNĄĆ, PODAROWAĆ, DAĆ NOGĘ, NIEŚĆ SIĘ, DAĆ SIĘ PONIEŚĆ, DOCHODZIĆ, DAĆ W ZAMIAN, ZBŁAŹNIĆ SIĘ, ZWIEWAĆ, DAĆ NURA, ODSTĄPIĆ, ZWIAĆ, NATCHNĄĆ, ZMYĆ SIĘ, UPORAĆ SIĘ, PIERZCHNĄĆ, ZARYSOWAĆ SIĘ, DAĆ DO ZROBIENIA, OKAZAĆ, ZALEŹĆ ZA SKÓRĘ, ODMALOWAĆ SIĘ, DAĆ NAUCZKĘ, DOPIEC DO ŻYWEGO, PÓJŚĆ, ZWRÓCIĆ UWAGĘ, WSZCZĄĆ, PISNĄĆ, WIAĆ, OBIECAĆ, OŻYWIĆ, POPAŚĆ, WCIĄGNĄĆ, DAĆ SIĘ USPOKOIĆ, ODDAĆ, SPIERDALAĆ, WYMKNĄĆ SIĘ, ODDAĆ SIĘ, ZAPOCZĄTKOWAĆ, PRZEGRAĆ, DAĆ WIARĘ, DAĆ, WYNAGRODZIĆ, WYCHYNĄĆ, POGODZIĆ SIĘ, WSTĄPIĆ, SKOCZYĆ, SKINĄĆ, NAWIAĆ, ZBIĆ NA KWAŚNE JABŁKO, WYWNĘTRZYĆ SIĘ, ZABRZMIEĆ, SPADAĆ, WYNURZYĆ SIĘ, DAĆ SIĘ SŁYSZEĆ, WYDAĆ SIĘ NA PASTWĘ, PODAĆ DO WIADOMOŚCI, ZAWZIĄĆ SIĘ, PODAĆ, ZAPEWNIĆ, WTRĄCIĆ MIMOCHODEM, ZANIECHAĆ, WIDNIEĆ, DAĆ MOŻLIWOŚĆ, WYMIERZYĆ, ZMUSIĆ SIĘ, DUDNIĆ, UPRZEDZAĆ, UMYKAĆ, DAĆ ODSZKODOWANIE, DOPŁYWAĆ, SPROSTAĆ, ULEC, OFIAROWAĆ, POCZYNIĆ ALUZJĘ, POJAWIĆ SIĘ, POPRZYSIĄC, ZREKOMPENSOWAĆ, PIERZCHAĆ, DAĆ SUSA, DAĆ W WYNIKU.

Szukaj synonimów do słowa

DAĆ DYLA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia dać dyla?", są:

1. Dać dyla to inaczej (pot.) dać drapaka, (pot.) dać nogę, (pot.) ulotnić się, (pot.) wziąć nogi za pas, (pot.) zmyć się.
2. Dać dyla to inaczej wymknąć się, (pot.) wyrwać się, (pot.) urwać się.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do wyrażenia DAĆ DYLA

DAĆ DYLA
(pot.) dać drapaka, (pot.) dać nogę, (pot.) ulotnić się, (pot.) wziąć nogi za pas, (pot.) zmyć się
DAĆ DYLA
wymknąć się, (pot.) wyrwać się, (pot.) urwać się

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: DAĆ DYLA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x