Synonimy do wyrażenia DAĆ NOGĘ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: DAĆ NOGĘ.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia DAĆ NOGĘ

Dla inte­resu­ją­cego Cię wyrażenia zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

DAĆ NOGĘ
to inaczej:

czmychnąć, dać drapaka (pot.), dać nogę (pot.), pierzchnąć, prysnąć, spadać (pot.), uciec, ulotnić się (pot.), urwać się (pot.), wymknąć się, wyrwać się (pot.), wziąć nogi za pas, zemknąć (pot.), zmyć się (pot.), zrejterować (żart.), zwiaćDAĆ NOGĘ
to inaczej:

dać drapaka, dać dyla, ulotnić się, wziąć nogi za pas, zmyć sięDAĆ NOGĘ
to inaczej:

wymknąć się, (pot.) wyrwać się, (pot.) urwać sięPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

DAĆ
to inaczej:

darować, oddać, ofiarować, podarować, przekazać, sprezentowaćDAĆ
to inaczej:

(książk.) darować, dostarczyć, (książk.) ofiarować, podać, podarować, przekazać, sprezentować, ufundować, wręczyć, doręczyć, (książk.) złożyć na ręce, powierzyć, oddać, obdarować, obsypać, przesłać, przyznać, nadać, asygnować, zaopatrzyć, zapewnić, wyposażyćDAĆ
to inaczej:

pozwolićDAĆ BODŹCA
to inaczej:

ożywićDAĆ DO OBEJRZENIA
to inaczej:

dać zobaczyć, pokazać, przedstawić, zademonstrowaćDAĆ DO ZROBIENIA
to inaczej:

zadaćDAĆ DO ZROZUMIENIA
to inaczej:

bąknąć, napomknąć, pisnąć, poczynić aluzję, wtrącić mimochodemDAĆ DO ZROZUMIENIA
to inaczej:

dać znak, ostrzegać, upomnieć, uprzedzaćDAĆ DO ZROZUMIENIA
to inaczej:

podać do wiadomości, wskazaćDAĆ DRAPAKA
to inaczej:

czmychnąć, dać drapaka (pot.), dać nogę (pot.), pierzchnąć, prysnąć, spadać (pot.), uciec, ulotnić się (pot.), urwać się (pot.), wymknąć się, wyrwać się (pot.), wziąć nogi za pas, zemknąć (pot.), zmyć się (pot.), zrejterować (żart.), zwiaćDAĆ DRAPAKA
to inaczej:

(pot.) dać dyla, (pot.) dać nogę, (pot.) ulotnić się, (pot.) wziąć nogi za pas, (pot.) zmyć sięDAĆ DRAPAKA
to inaczej:

wymknąć się, (pot.) urwać się, (pot.) wyrwać sięDAĆ DUPY
to inaczej:

puszczać sięDAĆ DYLA
to inaczej:

(pot.) dać drapaka, (pot.) dać nogę, (pot.) ulotnić się, (pot.) wziąć nogi za pas, (pot.) zmyć sięDAĆ DYLA
to inaczej:

wymknąć się, (pot.) wyrwać się, (pot.) urwać sięDAĆ FOLGĘ
to inaczej:

dać upust, wyładować się, wywnętrzyć sięDAĆ FOLGĘ
to inaczej:

dogodzić sobie, pofolgować sobie, pozwolić sobieDAĆ KOSZA
to inaczej:

wybrać innego, rozstać się, odrzucićDAĆ ŁAPÓWKĘ
to inaczej:

dać w łapę (pot.), posmarować (pot.), przekupić, skorumpowaćDAĆ MATA
to inaczej:

zamatowaćDAĆ MOŻLIWOŚĆ
to inaczej:

umożliwić, zapewnićDAĆ NAUCZKĘ
to inaczej:

karać, ukaraćDAĆ NURA
to inaczej:

dać nura (pot.), przepaść, wmieszać się, wstąpić, wsunąć się, zagubić się, zniknąćDAĆ ODSZKODOWANIE
to inaczej:

wynagrodzić, zadośćuczynić, zrekompensowaćDAĆ POCZĄTEK
to inaczej:

pochodzić, zapoczątkowaćDAĆ RADĘ
to inaczej:

poradzić sobieDAĆ RADĘ
to inaczej:

uporać sięDAĆ RADĘ CZEMUŚ
to inaczej:

dać sobie radę, podołać, poradzić sobie, potrafić (przestarz.), sprostać, wydołać, zaradzićDAĆ SIĘ PONIEŚĆ
to inaczej:

oddać się, poddać się, pogrążyć się, popaść, wydać się na pastwę, zapomnieć się, zatracić sięDAĆ SIĘ SŁYSZEĆ
to inaczej:

brzmieć, dobiegać, docierać, dudnić, nieść się, rozbrzmiewać, rozlegać się, słychać, brzęczeć (podrz.), dzwonić (podrz.), dźwięczeć (podrz.)DAĆ SIĘ UJĄĆ
to inaczej:

sprowadzać sięDAĆ SIĘ USPOKOIĆ
to inaczej:

być pewnymDAĆ SIĘ WE ZNAKI
to inaczej:

dopiec do żywego, napsuć krwi, zaleźć za skóręDAĆ SIĘ WE ZNAKI
to inaczej:

(pot.) zaleźć za skórę, dopiec do żywego, napsuć krwi, zatruć życie, zrobić na złość, stanąć kością w gardle, dokuczać, przeszkadzać, zawadzaćDAĆ SIĘ WIDZIEĆ
to inaczej:

odmalować się (poet.), pojawić się, ujawnić się, ukazać się, uwidocznić się, widnieć, wychylić się, wychynąć (książk.), wyjrzeć, wyłonić się, wynurzyć się, zagościć (żart.), zarysować się, zjawić się (książk.)DAĆ SOBIE RADĘ
to inaczej:

dać radę czemuś, podołać, poradzić sobie, potrafić (przestarz.), sprostać, wydołać, zaradzićDAĆ SOBIE RADĘ
to inaczej:

nie potrzebować, obejść się, obyć sięDAĆ SOBIE SPOKÓJ
to inaczej:

machnąć ręką, odpuścić, nie przejmować sięDAĆ SUSA
to inaczej:

skoczyć, hycnąćDAĆ UPUST
to inaczej:

dać folgę, wyładować się, wywnętrzyć sięDAĆ UPUST
to inaczej:

odpuścić sobie, pozwolić sobieDAĆ W KOŚĆ
to inaczej:

dokuczyć, zmęczyćDAĆ W ŁAPĘ
to inaczej:

dać łapówkę, dać w łapę (pot.), posmarować (pot.), przekupić, skorumpowaćDAĆ W ŁAPĘ
to inaczej:

przekupić, dać łapówkęDAĆ W ŁAPĘ
to inaczej:

skorumpowaćDAĆ W WYNIKU
to inaczej:

wynieśćDAĆ W ZAMIAN
to inaczej:

podmienić, wymienić, zamienić, zastąpićDAĆ WIARĘ
to inaczej:

dać wiarę (poet.), uwierzyć, zaufaćDAĆ WPIERDOL
to inaczej:

dać wpierdol (wulg.), pobić, sprać (pot.), sprawić lanie, sprawić manto (pot.), spuścić manto (pot.), stłuc, wlać (pot.), zbić na kwaśne jabłko (pot.), zlać (pot.)DAĆ WYRAZ
to inaczej:

okazać, wyrazićDAĆ ZA WYGRANĄ
to inaczej:

odstąpić, zaniechać, zrezygnowaćDAĆ ZA WYGRANĄ
to inaczej:

poddać się, podporządkować się, skapitulować, ugiąć się (pot.), ulec, ustąpić, złamać się (pot.), zrezygnować z walkiDAĆ ZA WYGRANĄ
to inaczej:

poddać sięDAĆ ZA WYGRANĄ
to inaczej:

(pot.) złamać się, zrezygnować z walki, ugiąć się, podporządkować sięDAĆ ZADATEK
to inaczej:

zadatkowaćDAĆ ZNAK
to inaczej:

dać do zrozumienia, ostrzegać, upomnieć, uprzedzaćDAĆ ZNAK
to inaczej:

przywołać gestem, skinąćDAĆ ZOBACZYĆ
to inaczej:

dać do obejrzenia, pokazać, przedstawić, zademonstrowaćSprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

UMOŻLIWIĆ, SPRAWDZIĆ SIĘ, ZMUSIĆ SIĘ, POZWOLIĆ, DOGODZIĆ SOBIE, DAĆ WIARĘ, DAĆ W KOŚĆ, SPRAĆ, WIDNIEĆ, ZAZNACZYĆ, BYĆ PEWNYM, WYCHYLIĆ SIĘ, PRZYWOŁAĆ GESTEM, ZASZCZEPIĆ, ZADATKOWAĆ, ZASTOSOWAĆ SIĘ, NATCHNĄĆ, UFUNDOWAĆ, WYMIENIĆ, DOPIEC DO ŻYWEGO, WYŁONIĆ SIĘ, CZMYCHNĄĆ, ZAUFAĆ, POINFORMOWAĆ, ZASTAWIĆ, ZARYSOWAĆ SIĘ, ODDAĆ, WYMIERZYĆ, UCIEC, DAĆ DO OBEJRZENIA, KARAĆ, PRZYCZEPIĆ SIĘ, WYNURZYĆ SIĘ, WYRAZIĆ, DAROWAĆ, ZWIAĆ, DAĆ BODŹCA, ZARAZIĆ, ULOTNIĆ SIĘ, WYNAGRODZIĆ, ZAPEWNIĆ, POFOLGOWAĆ, WYDOŁAĆ, DOSTARCZYĆ, USTĄPIĆ, DAĆ NAUCZKĘ, SPADAĆ, DAĆ SIĘ PONIEŚĆ, POSMAROWAĆ, WSUNĄĆ SIĘ, POCZYNIĆ ALUZJĘ, UMKNĄĆ, UWZIĄĆ SIĘ, WSTĄPIĆ, DOPŁYWAĆ, WYŁADOWAĆ SIĘ, DAĆ DRAPAKA, NAPOMKNĄĆ, DAĆ SOBIE SPOKÓJ, DAĆ ZA WYGRANĄ, ZMYĆ SIĘ, NIE POTRZEBOWAĆ, ZALEŹĆ ZA SKÓRĘ, ZAGUBIĆ SIĘ, SŁYCHAĆ, DAĆ SIĘ WE ZNAKI, POPAŚĆ, ZAPOMNIEĆ SIĘ, POZWOLIĆ SOBIE, ZARADZIĆ, ZREZYGNOWAĆ Z WALKI, SKOCZYĆ, PODAĆ DO WIADOMOŚCI, WYCHYNĄĆ, ZADAĆ, DAĆ W ŁAPĘ, ZBŁAŹNIĆ SIĘ, STŁUC, DAĆ ŁAPÓWKĘ, WTRĄCIĆ MIMOCHODEM, DAĆ MATA, WYDAĆ SIĘ NA PASTWĘ, POPRZYSIĄC, ZLAĆ, ZANIECHAĆ, POKAZAĆ, ZAGOŚCIĆ, SPRAWIĆ LANIE, OBIECAĆ, ZMOTYWOWAĆ, PRZEDSTAWIĆ, POJAWIĆ SIĘ, PODOŁAĆ, PODMIENIĆ, DAĆ ODSZKODOWANIE, OFIAROWAĆ, ODSTĄPIĆ, URWAĆ SIĘ, DAĆ RADĘ, POWODOWAĆ, DOBIEGAĆ, DAĆ SIĘ WIDZIEĆ, WLAĆ, WSZCZĄĆ, ZADEMONSTROWAĆ, ZAPRZYSIĄC, DAĆ ZOBACZYĆ, ZWRÓCIĆ UWAGĘ, UJAWNIĆ SIĘ, WYCOFAĆ SIĘ, ZBIĆ NA KWAŚNE JABŁKO, ZAMATOWAĆ, UPORAĆ SIĘ, POFOLGOWAĆ SOBIE, DAĆ DO ZROZUMIENIA, DAĆ POCZĄTEK, DAĆ SIĘ SŁYSZEĆ, DUDNIĆ, WYRWAĆ SIĘ, HYCNĄĆ, ZADOŚĆUCZYNIĆ, WYNIEŚĆ, BRZMIEĆ, OSTRZEGAĆ, WYMKNĄĆ SIĘ, ZAMIENIĆ, DAĆ SUSA, UPRZEDZAĆ, DOCHODZIĆ, USZCZĘŚLIWIĆ, POGRĄŻYĆ SIĘ, ZREKOMPENSOWAĆ, ZABRZMIEĆ, WRĘCZYĆ, SPREZENTOWAĆ, PRYSNĄĆ, PÓJŚĆ, SPROSTAĆ, UKARAĆ, ULEC, OBYĆ SIĘ, KIEROWAĆ, WYWNĘTRZYĆ SIĘ, WSKAZAĆ, PISNĄĆ, EWOKOWAĆ, OBEJŚĆ SIĘ, DOCIERAĆ, ZAWZIĄĆ SIĘ, PORADZIĆ SOBIE, ODMALOWAĆ SIĘ, DAĆ, PRZYWALIĆ, NAWIAĆ, STRACIĆ, ZNIKNĄĆ, UKAZAĆ SIĘ, PODDAĆ SIĘ, DAĆ UPUST, SKORUMPOWAĆ, USPOKOIĆ, ZATRACIĆ SIĘ, SPROWADZAĆ SIĘ, SPRAWIĆ MANTO, PRZEKAZAĆ, ROZRADOWAĆ, DAĆ NURA, ZAPOCZĄTKOWAĆ, ZEMKNĄĆ, POBIĆ, DAĆ WYRAZ, SKINĄĆ, ZAANGAŻOWAĆ, PIERZCHNĄĆ, NAPSUĆ KRWI, DAĆ DO ZROBIENIA, ZREZYGNOWAĆ, OKAZAĆ, PRZEGRAĆ, OŻYWIĆ, ODDAĆ SIĘ, DAĆ RADĘ CZEMUŚ, ROZBRZMIEWAĆ, PRZYSIĄC, ZASTĄPIĆ, DAĆ SOBIE RADĘ, WYJRZEĆ, DAĆ MOŻLIWOŚĆ, PODAĆ, DAĆ W WYNIKU, PRZEPAŚĆ, ROZLEGAĆ SIĘ, DAĆ W ZAMIAN, DOPUŚCIĆ, UPOMNIEĆ, SKAPITULOWAĆ, DAĆ ZNAK, ODPUŚCIĆ SOBIE, UGIĄĆ SIĘ, BĄKNĄĆ, NIEŚĆ SIĘ, DAĆ SIĘ UJĄĆ, POCHODZIĆ, DAĆ DYLA, UWIDOCZNIĆ SIĘ, ODGRYŹĆ SIĘ, SPUŚCIĆ MANTO, DAĆ ZADATEK, ZAJĄĆ, PODAROWAĆ, POLEC, POGODZIĆ SIĘ, WŚCIEC, WCIĄGNĄĆ, DAĆ KOSZA, PODPORZĄDKOWAĆ SIĘ, DAĆ DUPY, WZIĄĆ NOGI ZA PAS, DAĆ FOLGĘ, UWIERZYĆ, ZJAWIĆ SIĘ, ZŁAMAĆ SIĘ, PRZEKUPIĆ, PODZIELIĆ SIĘ, DOGODZIĆ, ZREJTEROWAĆ, WMIESZAĆ SIĘ, DAĆ WPIERDOL, DAĆ SIĘ USPOKOIĆ, POTRAFIĆ.

Szukaj synonimów do słowa

DAĆ NOGĘ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia dać nogę?", są:

1. Dać nogę to inaczej czmychnąć, dać drapaka (pot.), dać nogę (pot.), pierzchnąć, prysnąć, spadać (pot.), uciec, ulotnić się (pot.), urwać się (pot.), wymknąć się, wyrwać się (pot.), wziąć nogi za pas, zemknąć (pot.), zmyć się (pot.), zrejterować (żart.), zwiać.
2. Dać nogę to inaczej dać drapaka, dać dyla, ulotnić się, wziąć nogi za pas, zmyć się.
3. Dać nogę to inaczej wymknąć się, (pot.) wyrwać się, (pot.) urwać się.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do wyrażenia DAĆ NOGĘ

DAĆ NOGĘ
czmychnąć, dać drapaka (pot.), dać nogę (pot.), pierzchnąć, prysnąć, spadać (pot.), uciec, ulotnić się (pot.), urwać się (pot.), wymknąć się, wyrwać się (pot.), wziąć nogi za pas, zemknąć (pot.), zmyć się (pot.), zrejterować (żart.), zwiać
DAĆ NOGĘ
dać drapaka, dać dyla, ulotnić się, wziąć nogi za pas, zmyć się
DAĆ NOGĘ
wymknąć się, (pot.) wyrwać się, (pot.) urwać się

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: DAĆ NOGĘ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x