Synonimy do wyrażenia DOSIĘGAĆ WZROKIEM

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: DOSIĘGAĆ WZROKIEM.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia DOSIĘGAĆ WZROKIEM

DOSIĘGAĆ WZROKIEM
to inaczej:

obserwować, oglądać, patrzeć, przyglądać się, spoglądać, spostrzegać, spozierać, gapić się (pot.) (podrz.), patrzeć bezmyślnie (podrz.), wybałuszać gały (pot.) (podrz.), wytrzeszczać oczy (podrz.), patrzeć ukradkiem (podrz.), zerkać (podrz.), podglądać (podrz.), podpatrywać (podrz.), zaglądać z ciekawością (podrz.), dostrzec (podrz.), odnotować (podrz.), spostrzec (podrz.), uświadomić sobie (podrz.), zanotować (podrz.), zauważyć (podrz.), pożerać wzrokiem (podrz.), szukać wzrokiem (podrz.), wypatrywać (podrz.), wytężać wzrok (podrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

BADAĆ WZROKIEM
to inaczej:

monitorować, obserwować, pilnować, przyglądać się, przypatrywać się, ścigać wzrokiem, śledzićBADAĆ WZROKIEM
to inaczej:

przyglądać się, przypatrywać się, obserwować, śledzićDOSIĘGAĆ
to inaczej:

osiągać, sięgaćPOTOCZYĆ WZROKIEM
to inaczej:

otaksować (żart.), powieść wzrokiem, przebiec wzrokiem, przeprowadzić rekonesans, przypatrzyć się, rozejrzeć się, zbadać, zerknąć, zlustrować, zorientować sięPOWIEŚĆ WZROKIEM
to inaczej:

otaksować (żart.), potoczyć wzrokiem, przebiec wzrokiem, przeprowadzić rekonesans, przypatrzyć się, rozejrzeć się, zbadać, zerknąć, zlustrować, zorientować sięPOŻERAĆ WZROKIEM
to inaczej:

pożerać wzrokiem, dosięgać wzrokiem (nadrz.), obserwować (nadrz.), oglądać (nadrz.), patrzeć (nadrz.), przyglądać się (nadrz.), spoglądać (nadrz.), spostrzegać (nadrz.), spozierać (nadrz.)PRZEBIEC WZROKIEM
to inaczej:

otaksować (żart.), potoczyć wzrokiem, powieść wzrokiem, przeprowadzić rekonesans, przypatrzyć się, rozejrzeć się, zbadać, zerknąć, zlustrować, zorientować sięSZUKAĆ WZROKIEM
to inaczej:

wypatrywać, wytężać wzrok, dosięgać wzrokiem (nadrz.), obserwować (nadrz.), oglądać (nadrz.), patrzeć (nadrz.), przyglądać się (nadrz.), spoglądać (nadrz.), spostrzegać (nadrz.), spozierać (nadrz.)ŚCIGAĆ WZROKIEM
to inaczej:

badać wzrokiem, monitorować, obserwować, pilnować, przyglądać się, przypatrywać się, śledzićUŁOWIĆ WZROKIEM
to inaczej:

dostrzec, uchwycić, ułowić wzrokiem (książk.), upamiętnić, utrwalić, uwiecznić (książk.), wychwycić (pot.), zaobserwować, zapisać, zarejestrowaćSzukaj synonimów do słowa

DOSIĘGAĆ WZROKIEM inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia dosięgać wzrokiem?", jest:

1. Dosięgać wzrokiem to inaczej obserwować, oglądać, patrzeć, przyglądać się, spoglądać, spostrzegać, spozierać, gapić się (pot.) (podrz.), patrzeć bezmyślnie (podrz.), wybałuszać gały (pot.) (podrz.), wytrzeszczać oczy (podrz.), patrzeć ukradkiem (podrz.), zerkać (podrz.), podglądać (podrz.), podpatrywać (podrz.), zaglądać z ciekawością (podrz.), dostrzec (podrz.), odnotować (podrz.), spostrzec (podrz.), uświadomić sobie (podrz.), zanotować (podrz.), zauważyć (podrz.), pożerać wzrokiem (podrz.), szukać wzrokiem (podrz.), wypatrywać (podrz.), wytężać wzrok (podrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia DOSIĘGAĆ WZROKIEM

DOSIĘGAĆ WZROKIEM
obserwować, oglądać, patrzeć, przyglądać się, spoglądać, spostrzegać, spozierać, gapić się (pot.) (podrz.), patrzeć bezmyślnie (podrz.), wybałuszać gały (pot.) (podrz.), wytrzeszczać oczy (podrz.), patrzeć ukradkiem (podrz.), zerkać (podrz.), podglądać (podrz.), podpatrywać (podrz.), zaglądać z ciekawością (podrz.), dostrzec (podrz.), odnotować (podrz.), spostrzec (podrz.), uświadomić sobie (podrz.), zanotować (podrz.), zauważyć (podrz.), pożerać wzrokiem (podrz.), szukać wzrokiem (podrz.), wypatrywać (podrz.), wytężać wzrok (podrz.)

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: DOSIĘGAĆ WZROKIEM

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x