Synonimy do słowa FĄFEL

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: FĄFEL.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa FĄFEL

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 6 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

FĄFEL
to inaczej:

bąk, berbeć, brzdąc, chłopczyk, dziecina, dzieciuch, fąfel (żart.), malec, maluch, mały chłopiec, pędrak, smyk, szkrab, członek rodu (nadrz.), dziecko (nadrz.), latorośl (nadrz.), maluch (nadrz.), milusiński (książk.) (nadrz.), pociecha (nadrz.), potomek (oficj.) (nadrz.)FĄFEL
to inaczej:

fąfel (pot.), gil, glut (pot.), smark, śluz (nadrz.)FĄFEL
to inaczej:

(pieszcz.) bąk, (pot.) brzdąc, (pieszcz.) pędrak, (pieszcz.) smyk, (pieszcz.) szkrabFĄFEL
to inaczej:

bachor, malec, pociecha, berbeć, mały chłopiec, milusińscy, dziecina, (książk.) latorośl, chłopczyk, maluch, potomek, bobas, członek rodu, dzidziuś, dziecko, dzidzia, dzieciaczek, dzieciuchFĄFEL
to inaczej:

(pot.) babol, (pot.) gil, (pot.) glut, (pot.) smarkFĄFEL
to inaczej:

wydzielinaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

FĄFEL inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa fąfel?", są:

1. Fąfel to inaczej bąk, berbeć, brzdąc, chłopczyk, dziecina, dzieciuch, fąfel (żart.), malec, maluch, mały chłopiec, pędrak, smyk, szkrab, członek rodu (nadrz.), dziecko (nadrz.), latorośl (nadrz.), maluch (nadrz.), milusiński (książk.) (nadrz.), pociecha (nadrz.), potomek (oficj.) (nadrz.).
2. Fąfel to inaczej fąfel (pot.), gil, glut (pot.), smark, śluz (nadrz.).
3. Fąfel to inaczej (pieszcz.) bąk, (pot.) brzdąc, (pieszcz.) pędrak, (pieszcz.) smyk, (pieszcz.) szkrab.
4. Fąfel to inaczej bachor, malec, pociecha, berbeć, mały chłopiec, milusińscy, dziecina, (książk.) latorośl, chłopczyk, maluch, potomek, bobas, członek rodu, dzidziuś, dziecko, dzidzia, dzieciaczek, dzieciuch.
5. Fąfel to inaczej (pot.) babol, (pot.) gil, (pot.) glut, (pot.) smark.
6. Fąfel to inaczej wydzielina.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 6.

Synonimy słownikowe do słowa FĄFEL

FĄFEL
bąk, berbeć, brzdąc, chłopczyk, dziecina, dzieciuch, fąfel (żart.), malec, maluch, mały chłopiec, pędrak, smyk, szkrab, członek rodu (nadrz.), dziecko (nadrz.), latorośl (nadrz.), maluch (nadrz.), milusiński (książk.) (nadrz.), pociecha (nadrz.), potomek (oficj.) (nadrz.)
FĄFEL
fąfel (pot.), gil, glut (pot.), smark, śluz (nadrz.)
FĄFEL
(pieszcz.) bąk, (pot.) brzdąc, (pieszcz.) pędrak, (pieszcz.) smyk, (pieszcz.) szkrab
FĄFEL
bachor, malec, pociecha, berbeć, mały chłopiec, milusińscy, dziecina, (książk.) latorośl, chłopczyk, maluch, potomek, bobas, członek rodu, dzidziuś, dziecko, dzidzia, dzieciaczek, dzieciuch
FĄFEL
(pot.) babol, (pot.) gil, (pot.) glut, (pot.) smark
FĄFEL
wydzielina

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: FĄFEL

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x