Synonimy do słowa GÓWNIARZ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: GÓWNIARZ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa GÓWNIARZ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

GÓWNIARZ
to inaczej:

bachor (obraźl.), chłystek (obraźl.), gnojek (wulg.), gnój (wulg.), gówniarz (wulg.), małolat (pot.), pętak (pot.), smarkacz (wulg.), szczeniak (obraźl.), szczyl (wulg.), chłopak (nadrz.), dzieciak (nadrz.), gołowąs (książk.) (nadrz.), małolat (nadrz.), młody (pot.) (nadrz.), młody człowiek (oficj.) (nadrz.), młodzik (nadrz.), młokos (nadrz.), niedojrzały (nadrz.), niedorosły (nadrz.), nieletni (nadrz.), niepełnoletni (nadrz.)GÓWNIARZ
to inaczej:

szczeniak, smarkacz, (pot.) szczyl, (pot.) zasmarkaniec, (pot.) smarkul, chłopak, dzieciak, (książk.) gołowąs, (pot.) kajtek, małolat, (pot.) młody, młodzik, młokos, niedojrzały, niedorosły, nieletni, niepełnoletniPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

GÓWNIARZ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa gówniarz?", są:

1. Gówniarz to inaczej bachor (obraźl.), chłystek (obraźl.), gnojek (wulg.), gnój (wulg.), gówniarz (wulg.), małolat (pot.), pętak (pot.), smarkacz (wulg.), szczeniak (obraźl.), szczyl (wulg.), chłopak (nadrz.), dzieciak (nadrz.), gołowąs (książk.) (nadrz.), małolat (nadrz.), młody (pot.) (nadrz.), młody człowiek (oficj.) (nadrz.), młodzik (nadrz.), młokos (nadrz.), niedojrzały (nadrz.), niedorosły (nadrz.), nieletni (nadrz.), niepełnoletni (nadrz.).
2. Gówniarz to inaczej szczeniak, smarkacz, (pot.) szczyl, (pot.) zasmarkaniec, (pot.) smarkul, chłopak, dzieciak, (książk.) gołowąs, (pot.) kajtek, małolat, (pot.) młody, młodzik, młokos, niedojrzały, niedorosły, nieletni, niepełnoletni.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa GÓWNIARZ

GÓWNIARZ
bachor (obraźl.), chłystek (obraźl.), gnojek (wulg.), gnój (wulg.), gówniarz (wulg.), małolat (pot.), pętak (pot.), smarkacz (wulg.), szczeniak (obraźl.), szczyl (wulg.), chłopak (nadrz.), dzieciak (nadrz.), gołowąs (książk.) (nadrz.), małolat (nadrz.), młody (pot.) (nadrz.), młody człowiek (oficj.) (nadrz.), młodzik (nadrz.), młokos (nadrz.), niedojrzały (nadrz.), niedorosły (nadrz.), nieletni (nadrz.), niepełnoletni (nadrz.)
GÓWNIARZ
szczeniak, smarkacz, (pot.) szczyl, (pot.) zasmarkaniec, (pot.) smarkul, chłopak, dzieciak, (książk.) gołowąs, (pot.) kajtek, małolat, (pot.) młody, młodzik, młokos, niedojrzały, niedorosły, nieletni, niepełnoletni

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok GÓWNIARZ

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

4+3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: GÓWNIARZ

Quantcast