Synonimy do wyrażenia GAPIĆ SIĘ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: GAPIĆ SIĘ.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia GAPIĆ SIĘ

Dla inte­resu­ją­cego Cię wyrażenia zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

GAPIĆ SIĘ
to inaczej:

gapić się (pot.), patrzeć bezmyślnie, wybałuszać gały (pot.), wytrzeszczać oczy, dosięgać wzrokiem (nadrz.), obserwować (nadrz.), oglądać (nadrz.), patrzeć (nadrz.), przyglądać się (nadrz.), spoglądać (nadrz.), spostrzegać (nadrz.), spozierać (nadrz.)GAPIĆ SIĘ
to inaczej:

przyglądać się, wbić oczy, wlepić gały (pot.), wpatrywać się, zapatrzyć się, zawiesić wzrokGAPIĆ SIĘ
to inaczej:

zapatrzyć się, wpatrywać się, przyglądać się, wbić oczy, (pot.) wlepić gały, (pot.) wgapiać się, wytrzeszczać oczy, mierzyć wzrokiem, patrzeć, zawiesić wzrok, (pot.) wybałuszać gały, (pot.) lampić sięPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

CHOROWAĆ, WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ, NIE ULEGAĆ KWESTII, OPRÓŻNIAĆ SIĘ, PRZYBIERAĆ FAŁSZYWY KIERUNEK, WYGADAĆ SIĘ, POŻERAĆ WZROKIEM, UŻYWAĆ SOBIE, PRZECHODZIĆ NA STRONĘ PRZECIWNIKA, PROCENTOWAĆ, ZJAWIENIE SIĘ, WYKOPAĆ, WIERCIĆ SIĘ, UTRZEĆ SIĘ, UCHLAĆ SIĘ, UMIŁOWAĆ, UPARTY, PRZECHYLIĆ SIĘ, URŻNĄĆ SIĘ, POMINĄĆ, ZMYĆ SIĘ, DRWIĆ, ZMIENIĆ POSTAĆ, NIE UWZGLĘDNIĆ, ZNALEŹĆ, GOTUJĄCY SIĘ, NIE PODDAJĄCY SIĘ, BUZOWAĆ, DAĆ NURA, SCHYLIĆ SIĘ, UPEWNIAĆ SIĘ, PRZECHADZKA, ŚCIĄGNĄĆ NA SIEBIE, ZŻYĆ SIĘ, JAK MÓWIĄ, OCZEKIWAĆ, KOAGULACJA, UPRAWIAĆ, POGMATWAĆ, USNĄĆ, SZCZAĆ, PARADOWAĆ, TEORETYZOWAĆ, NIC NIE ROBIĆ, ROZRZEDZIĆ, ZAMIENIĆ SIĘ, NAWINĄĆ SIĘ, PENETROWAĆ, ZBADAĆ, ASYMILOWAĆ SIĘ, SPRAWIĆ SIĘ, ULEGAĆ ABNEGACJI, NALICZYĆ, NIE POWIEŚĆ SIĘ, OKIEŁZNYWAĆ, ODMÓWIĆ POSŁUSZEŃSTWA, BYĆ NA NIE, PONOWIĆ SIĘ, ZMAGAĆ SIĘ, PRZYCHYLNY, ZALAĆ SIĘ, PENIAĆ SIĘ, PRZYSPIESZYĆ, JEŹDZIĆ, ZMIZERNIEĆ, AWANSOWAĆ, PROSPEROWAĆ, CHODZIĆ NA PASKU, SKOŃCZYĆ SIĘ, MIEĆ NIEDBAŁĄ POSTAWĘ, STARZEĆ SIĘ, UPADAĆ, ROZRÓŻNIAĆ, NACHALNY, ŚCIEKAĆ, PACYKOWAĆ SIĘ, DAWAĆ ŚWIATŁO, PRZYCZYNIAĆ SIĘ, ZLUSTROWAĆ, CIĄGŁY, ZINTEGROWAĆ SIĘ, ZABAWIAĆ SIĘ, ZALEGAĆ, ROZKMINIAĆ, DOKONAĆ, WYSŁUCHIWAĆ, TRACIĆ, WNERWIĆ SIĘ, PRZYBRAĆ SIĘ, SZAMOTANINA, WIZYTACJA, WIEŚĆ SIĘ, PRZEGONIĆ, DOKUCZAĆ, SZLAG TRAFIŁ, SPRAWIEDLIWY, UJEMNA STRONA, ZAGADYWAĆ, ZŻYMAĆ SIĘ, KRĘTY, WYJRZEĆ, UDAWAĆ, ROZPALIĆ SIĘ, KONFRONTOWAĆ, UCIELEŚNIĆ SIĘ, ROZPYCHAĆ SIĘ, ZDRZEMNĄĆ SIĘ, WART PODKREŚLENIA, NA ODPIERDOL, WŁAZIĆ NA NAGNIOTEK, PEŁZAĆ, WAŁĘSAJĄCY SIĘ, DOPIĄĆ, WAŁKONIĆ SIĘ, W POSADACH, NAUCZYĆ SIĘ, NADARZAĆ SIĘ, ZWĄCHAĆ SIĘ, STAWIAĆ CZOŁA, PORĘCZNY, SAVOIR-VIVRE, SPOZIERAĆ, ZAPUŚCIĆ KORZENIE, NIE RZUCAJĄCY SIĘ W OCZY, DWOROWAĆ SOBIE, SWAWOLNY, PYTAĆ, LEŹĆ, NAWIAĆ, RADZIĆ SIĘ, MIGOCĄCY, NAŚLADOWAĆ, ZAJĄĆ MIEJSCE, WYDOBYWAĆ SIĘ, DAWAĆ DYLA, INTERWENIOWAĆ, SPAŚĆ, SPOSTRZEC, UCIĄŻLIWY, OPRZYTOMNIEĆ, TERRORYZOWAĆ, ZAPAŁAĆ MIŁOŚCIĄ, ODNIEŚĆ SIĘ, LENISTWO, ZAPOZNANY, ZDARZYĆ SIĘ, SZAMAĆ, POWIĘKSZAĆ SIĘ, GRZĘZNĄĆ, DZIWACZNY, WPROWADZAĆ SIĘ, OGRANICZYĆ, ZMIENIAĆ UBRANIE, POGŁĘBIAĆ WIEDZĘ, DOKONAĆ INFILTRACJI, WYŁADOWAĆ SIĘ, NAWIĄZAĆ ZNAJOMOŚĆ, DYNAMICZNY, PYSZNIĆ SIĘ, WYCOFAĆ SIĘ, SKONSULTOWAĆ SIĘ, ZAJARZYĆ, PRZEJAŚNIĆ SIĘ, WYLUZOWAĆ, MAJĄCY WKŁAD, ROZPUŚCIĆ, TRUĆ, WYPROWADZIĆ SIĘ, WYBIĆ SIĘ, FETOWAĆ, CICHNĄĆ, WNERWIAĆ SIĘ, PRZYBRAĆ NA WADZE, HARCOWAĆ, WYSTOSOWAĆ, DOCHOWYWAĆ SIĘ, OBCOWAĆ, PUSZYĆ SIĘ, POZYSKIWAĆ, ZASADZIĆ SIĘ, GRAĆ, ZEMSTA, EDUKUJĄCY SIĘ, DYSCYPLINA, TRAFIAĆ, KOMUNIKACJA, ODDAWAĆ SIĘ, WYSIADAĆ, SZWENDAĆ SIĘ, BULGOTAĆ, CZĘSTOWAĆ SIĘ, PŁASZCZYĆ SIĘ, WIDZIALNY, CIĄŻYĆ KU, AKCEPTOWAĆ, NIEPRZEZWYCIĘŻONY, ZAWIEŚĆ SIĘ, WYNOSIĆ, ZAGŁĘBIANIE SIĘ W MYŚLACH, OPANOWAĆ SIĘ, STYKAĆ SIĘ, WYPRZEDAWAĆ, WYKMINIĆ, SZCZUPLEĆ, INTERFERENCJA, ROZPŁAKAĆ SIĘ, ODRZEKAĆ SIĘ, BOGACIĆ SIĘ, WYTŁUMACZYĆ SIĘ, NOWO WYŁONIONY, POSMAKOWAĆ, PLEŚĆ, LŚNIĄCY, ZBLIŻYĆ SIĘ, HEJA, PIAĆ Z ZACHWYTU, ZABRNĄĆ, ZAKŁADAĆ SIĘ, KOJARZYĆ, PIĘKNIE ROSNĄĆ, SKOSZTOWAĆ, WSTYDZIĆ SIĘ, ZNAMIENNY, MĄDRZYĆ SIĘ, RECHOTAĆ, DAĆ KOSZA, MIGAĆ SIĘ, PIEKLIĆ SIĘ, SZMINKOWAĆ SIĘ, WART UWAGI, POKŁADAĆ SIĘ, OPIERAĆ SIĘ NA WZORZE, ZWIJAĆ SIĘ, OBNIŻAĆ SIĘ, WLEC SIĘ, NIEŻYCZLIWY, LATAJĄCY, KŁOPOTAĆ SIĘ, STAWIAĆ SIEBIE, LAMENTOWAĆ, ZADRĘCZAĆ, MIGAĆ, PERCYPOWAĆ, STRZAŁ W STOPĘ, GNIEWAĆ SIĘ, MIARKOWAĆ, ZACHRZANIAĆ, ODDALIĆ SIĘ, PRZYWIERAĆ, ROZEBRAĆ SIĘ, PRZEPOCIĆ SIĘ, ZASNUWAĆ SIĘ, PODEJŚĆ, MIESZAĆ SIĘ WZAJEMNIE, ROZPRZESTRZENIANIE, ZAWALIĆ SIĘ, WNOSZĄCY, CZAIĆ SIĘ, NARZEKAĆ, WYTRWAĆ, STRACHAĆ SIĘ, POSILAĆ SIĘ, TŁUŚCIEĆ, PUŚCIĆ PAWIA, OZNACZAĆ, WYŚMIEWAĆ, LATAĆ, PRZYBLIŻAĆ SIĘ, ŚWIADCZYĆ, ZBECZEĆ SIĘ, NIEPRAWIDŁOWOŚĆ, WYSTĘPOWAĆ Z BRZEGU, PRZYPUŚCIĆ ATAK, OŻYWIAĆ SIĘ, RÓŻNIĆ, PRZEDSIĘWZIĄĆ, KIPIEĆ, ZARADZIĆ, ŚMIESZNOSTKA, BADAĆ WZROKIEM, ZACZYNAĆ SIĘ, KONTRASTOWAĆ, KUSIĆ LOS, DOKONAĆ FUZJI, NIEPRZERWANY, WYWINĄĆ SIĘ, DYGOTAĆ, HISTORYCZNY, SIĄŚĆ, BIJATYKA, CENIĆ SOBIE, ZETKNĄĆ SIĘ, IGRAĆ, ŻYĆ, OBFICIE KRZEWIĄCY SIĘ, WTRĄCONY, ZAKRAWAĆ, PRAGNĄĆ, WYSFOROWAĆ SIĘ, MARKOTNIEĆ.

Ze względu na du­żą ilość - 4.528 - zna­lezio­nych słów, te­ma­ty­cznie lub sło­wni­ko­wo po­do­bnych do szu­ka­ne­go przez Cie­bie wyrażenia "GAPIĆ SIĘ", ogra­niczy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300.

Szukaj synonimów do słowa

GAPIĆ SIĘ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia gapić się?", są:

1. Gapić się to inaczej gapić się (pot.), patrzeć bezmyślnie, wybałuszać gały (pot.), wytrzeszczać oczy, dosięgać wzrokiem (nadrz.), obserwować (nadrz.), oglądać (nadrz.), patrzeć (nadrz.), przyglądać się (nadrz.), spoglądać (nadrz.), spostrzegać (nadrz.), spozierać (nadrz.).
2. Gapić się to inaczej przyglądać się, wbić oczy, wlepić gały (pot.), wpatrywać się, zapatrzyć się, zawiesić wzrok.
3. Gapić się to inaczej zapatrzyć się, wpatrywać się, przyglądać się, wbić oczy, (pot.) wlepić gały, (pot.) wgapiać się, wytrzeszczać oczy, mierzyć wzrokiem, patrzeć, zawiesić wzrok, (pot.) wybałuszać gały, (pot.) lampić się.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do wyrażenia GAPIĆ SIĘ

GAPIĆ SIĘ
gapić się (pot.), patrzeć bezmyślnie, wybałuszać gały (pot.), wytrzeszczać oczy, dosięgać wzrokiem (nadrz.), obserwować (nadrz.), oglądać (nadrz.), patrzeć (nadrz.), przyglądać się (nadrz.), spoglądać (nadrz.), spostrzegać (nadrz.), spozierać (nadrz.)
GAPIĆ SIĘ
przyglądać się, wbić oczy, wlepić gały (pot.), wpatrywać się, zapatrzyć się, zawiesić wzrok
GAPIĆ SIĘ
zapatrzyć się, wpatrywać się, przyglądać się, wbić oczy, (pot.) wlepić gały, (pot.) wgapiać się, wytrzeszczać oczy, mierzyć wzrokiem, patrzeć, zawiesić wzrok, (pot.) wybałuszać gały, (pot.) lampić się

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: GAPIĆ SIĘ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x