Synonimy do słowa KŁAMAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: KŁAMAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa KŁAMAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

KŁAMAĆ
to inaczej:

łgać, kręcić (podrz.), kuglować (podrz.), lawirować (podrz.), łowić ryby w mętnej wodzie (podrz.), mataczyć (podrz.), motać (podrz.), namieszać (pot.) (podrz.), namotać (podrz.), oszukiwać (podrz.), siać zamęt (podrz.), zwodzić (podrz.), obmawiać (podrz.), oczerniać (podrz.), pomawiać (podrz.), rzucać oszczerstwa (podrz.), spotwarzać (podrz.), szkalować (podrz.), zniesławiać (podrz.)KŁAMAĆ
to inaczej:

bajcować (pot.), bajerować (pot.), bujać (pot.), koloryzować, konfabulować, nabierać (pot.), opowiadać bajki (pot.), przesadzać, zmyślaćKŁAMAĆ
to inaczej:

(ekspr.) łgać, (euf.) mijać się z prawdąKŁAMAĆ
to inaczej:

mówić nieprawdę, kręcić, mydlić oczy, (pot.) bajerować, okłamywać, oszukiwać, (pot.) ściemniać, (pot.) bajtlować, blagować, odwracać kota ogonem, szklić oczy, (pot.) picować, (euf.) mylić się, (euf.) pamięć kogoś zawodzi, (euf.) zapomnieć, ukrywać prawdę, zmyślać, (pot.) kantować, (pot.) bujać, fantazjować, (pot.) chrzanić, pleść banialuki, opowiadać bajki, (pot.) robić w balona, (pot.) robić wodę z mózguPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

KŁAMAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa kłamać?", są:

1. Kłamać to inaczej łgać, kręcić (podrz.), kuglować (podrz.), lawirować (podrz.), łowić ryby w mętnej wodzie (podrz.), mataczyć (podrz.), motać (podrz.), namieszać (pot.) (podrz.), namotać (podrz.), oszukiwać (podrz.), siać zamęt (podrz.), zwodzić (podrz.), obmawiać (podrz.), oczerniać (podrz.), pomawiać (podrz.), rzucać oszczerstwa (podrz.), spotwarzać (podrz.), szkalować (podrz.), zniesławiać (podrz.).
2. Kłamać to inaczej bajcować (pot.), bajerować (pot.), bujać (pot.), koloryzować, konfabulować, nabierać (pot.), opowiadać bajki (pot.), przesadzać, zmyślać.
3. Kłamać to inaczej (ekspr.) łgać, (euf.) mijać się z prawdą.
4. Kłamać to inaczej mówić nieprawdę, kręcić, mydlić oczy, (pot.) bajerować, okłamywać, oszukiwać, (pot.) ściemniać, (pot.) bajtlować, blagować, odwracać kota ogonem, szklić oczy, (pot.) picować, (euf.) mylić się, (euf.) pamięć kogoś zawodzi, (euf.) zapomnieć, ukrywać prawdę, zmyślać, (pot.) kantować, (pot.) bujać, fantazjować, (pot.) chrzanić, pleść banialuki, opowiadać bajki, (pot.) robić w balona, (pot.) robić wodę z mózgu.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa KŁAMAĆ

KŁAMAĆ
łgać, kręcić (podrz.), kuglować (podrz.), lawirować (podrz.), łowić ryby w mętnej wodzie (podrz.), mataczyć (podrz.), motać (podrz.), namieszać (pot.) (podrz.), namotać (podrz.), oszukiwać (podrz.), siać zamęt (podrz.), zwodzić (podrz.), obmawiać (podrz.), oczerniać (podrz.), pomawiać (podrz.), rzucać oszczerstwa (podrz.), spotwarzać (podrz.), szkalować (podrz.), zniesławiać (podrz.)
KŁAMAĆ
bajcować (pot.), bajerować (pot.), bujać (pot.), koloryzować, konfabulować, nabierać (pot.), opowiadać bajki (pot.), przesadzać, zmyślać
KŁAMAĆ
(ekspr.) łgać, (euf.) mijać się z prawdą
KŁAMAĆ
mówić nieprawdę, kręcić, mydlić oczy, (pot.) bajerować, okłamywać, oszukiwać, (pot.) ściemniać, (pot.) bajtlować, blagować, odwracać kota ogonem, szklić oczy, (pot.) picować, (euf.) mylić się, (euf.) pamięć kogoś zawodzi, (euf.) zapomnieć, ukrywać prawdę, zmyślać, (pot.) kantować, (pot.) bujać, fantazjować, (pot.) chrzanić, pleść banialuki, opowiadać bajki, (pot.) robić w balona, (pot.) robić wodę z mózgu

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: KŁAMAĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x