Synonimy do słowa KIWAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: KIWAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa KIWAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

KIWAĆ
to inaczej:

bałamucić, czynić głupim, kantować, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), robić wodę z mózgu, szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.)KIWAĆ
to inaczej:

bujać, chwiać, huśtać, kolebać, kołysać, lulaćKIWAĆ
to inaczej:

kołysać, bujać, kolebać, huśtać, chwiać, machaćKIWAĆ
to inaczej:

wpuszczać w maliny, nabierać, bujać, (pot.) robić wodę z mózgu, wprowadzać w błąd, (pot.) robić w balona, mamić, (pot.) robić w bambuko, okpiwać, (pot.) robić w konia, mącić w głowie, kantować, bałamucić, oszukiwać, (pot.) szachrowaćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

KIWAĆ SIĘ
to inaczej:

chwiać się, iść chwiejnym krokiem, zataczać sięKIWAĆ SIĘ
to inaczej:

zataczać się, chwiać się, bujać się, kołysać się, kolebać sięSzukaj synonimów do słowa

KIWAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa kiwać?", są:

1. Kiwać to inaczej bałamucić, czynić głupim, kantować, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), robić wodę z mózgu, szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.).
2. Kiwać to inaczej bujać, chwiać, huśtać, kolebać, kołysać, lulać.
3. Kiwać to inaczej kołysać, bujać, kolebać, huśtać, chwiać, machać.
4. Kiwać to inaczej wpuszczać w maliny, nabierać, bujać, (pot.) robić wodę z mózgu, wprowadzać w błąd, (pot.) robić w balona, mamić, (pot.) robić w bambuko, okpiwać, (pot.) robić w konia, mącić w głowie, kantować, bałamucić, oszukiwać, (pot.) szachrować.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa KIWAĆ

KIWAĆ
bałamucić, czynić głupim, kantować, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), robić wodę z mózgu, szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.)
KIWAĆ
bujać, chwiać, huśtać, kolebać, kołysać, lulać
KIWAĆ
kołysać, bujać, kolebać, huśtać, chwiać, machać
KIWAĆ
wpuszczać w maliny, nabierać, bujać, (pot.) robić wodę z mózgu, wprowadzać w błąd, (pot.) robić w balona, mamić, (pot.) robić w bambuko, okpiwać, (pot.) robić w konia, mącić w głowie, kantować, bałamucić, oszukiwać, (pot.) szachrować

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: KIWAĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x