Synonimy do słowa KOCOPOŁY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: KOCOPOŁY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa KOCOPOŁY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

KOCOPOŁY
to inaczej:

(książk.) androny, (pot.) banialuki, (pot.) brednie, (pot.) bzdety, (pot.) bzdury, (pot.) dyrdymałki, (pot.) dyrdymały, (pot.) farmazony, (pot.) głupoty, (pot.) głupstwa, (pot.) pierdołyKOCOPOŁY
to inaczej:

(pot.) bajer, fałsz, (pot.) kit, kłamstwo, krętactwo, (pot.) lipa, łgarstwo, mydlenie oczu, nieprawda, oszczerstwo, oszustwo, (pot.) ściema, (pot.) trele-morele, niestworzone rzeczy, trzy po trzy, (pot.) głodne kawałki, herezja, niedorzeczność, absurd, bajęda, nonsens, bezsens, bujda, bajanie, gadanina, bajka, bezładność, mówienie od rzeczy, niespójność, dygresje, rozwlekłość, dywagacjePrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

KOCOPOŁY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa kocopoły?", są:

1. Kocopoły to inaczej (książk.) androny, (pot.) banialuki, (pot.) brednie, (pot.) bzdety, (pot.) bzdury, (pot.) dyrdymałki, (pot.) dyrdymały, (pot.) farmazony, (pot.) głupoty, (pot.) głupstwa, (pot.) pierdoły.
2. Kocopoły to inaczej (pot.) bajer, fałsz, (pot.) kit, kłamstwo, krętactwo, (pot.) lipa, łgarstwo, mydlenie oczu, nieprawda, oszczerstwo, oszustwo, (pot.) ściema, (pot.) trele-morele, niestworzone rzeczy, trzy po trzy, (pot.) głodne kawałki, herezja, niedorzeczność, absurd, bajęda, nonsens, bezsens, bujda, bajanie, gadanina, bajka, bezładność, mówienie od rzeczy, niespójność, dygresje, rozwlekłość, dywagacje.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa KOCOPOŁY

KOCOPOŁY
(książk.) androny, (pot.) banialuki, (pot.) brednie, (pot.) bzdety, (pot.) bzdury, (pot.) dyrdymałki, (pot.) dyrdymały, (pot.) farmazony, (pot.) głupoty, (pot.) głupstwa, (pot.) pierdoły
KOCOPOŁY
(pot.) bajer, fałsz, (pot.) kit, kłamstwo, krętactwo, (pot.) lipa, łgarstwo, mydlenie oczu, nieprawda, oszczerstwo, oszustwo, (pot.) ściema, (pot.) trele-morele, niestworzone rzeczy, trzy po trzy, (pot.) głodne kawałki, herezja, niedorzeczność, absurd, bajęda, nonsens, bezsens, bujda, bajanie, gadanina, bajka, bezładność, mówienie od rzeczy, niespójność, dygresje, rozwlekłość, dywagacje

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok KOCOPOŁY

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: KOCOPOŁY

x