Synonimy do słowa MĄŻ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: MĄŻ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa MĄŻ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

MĄŻ
to inaczej:

gorsza połowa (żart.), małżonek, partner, ślubny, towarzysz życia (książk.), współmałżonek (oficj.), żonkoś (żart.) (podrz.), rogacz (podrz.), zdradzony mąż (podrz.), pantofel (pot.) (podrz.), pantoflarz (podrz.), bliski (nadrz.), członek rodziny (nadrz.), koligat (nadrz.), krewniak (nadrz.), krewny (nadrz.), żona (antonim)MĄŻ
to inaczej:

mąż (przestarz.), mężczyzna, on, pan, płeć brzydka (książk.), facet (podrz.), jegomość (podrz.), klient (pot.) (podrz.), mężczyzna (podrz.), osobnik (książk.) (podrz.), panek (przestarz.) (podrz.), typek (podrz.), dandys (podrz.), elegancik (pot.) (podrz.), elegant (podrz.), fircyk (podrz.), galant (podrz.), gładysz (przestarz.) (podrz.), goguś (pot.) (podrz.), modniś (pot.) (podrz.), paniczyk (podrz.), piękniś (podrz.), strojniś (podrz.), wytworniś (podrz.), dżentelmen (podrz.), gentleman (podrz.), babiarz (pot.) (podrz.), bałamut (przestarz.) (podrz.), casanowa (podrz.), donżuan (podrz.), erotoman (pot.) (podrz.), flirciarz (podrz.), jebaka (wulg.) (podrz.), kobieciarz (podrz.), kogut (przestarz.) (podrz.), ogier (podrz.), pies na baby (pot.) (podrz.), pies na kobiety (podrz.), playboy (podrz.), karzeł (podrz.), knypek (pot.) (podrz.), konus (pot.) (podrz.), kurdupel (wulg.) (podrz.), mikrus (podrz.), pigmej (pot.) (podrz.), wypierdek (wulg.) (podrz.), chłop (podrz.), chłopisko (podrz.), facet (podrz.), facio (pot.) (podrz.), gościu (podrz.), gość (podrz.), koleś (pot.) (podrz.), eunuch (podrz.), kastrat (podrz.), rzezaniec (przestarz.) (podrz.), trzebieniec (przestarz.) (podrz.), absztyfikant (pot.) (podrz.), admirator (podrz.), adorator (podrz.), amant (podrz.), epuzer (przestarz.) (podrz.), fatygant (przestarz.) (podrz.), kochanek (podrz.), kochaś (pot.) (podrz.), konkurent (podrz.), lowelas (obraźl.) (podrz.), miłośnik (podrz.), Romeo (książk.) (podrz.), wielbiciel (podrz.), zalotnik (przestarz.) (podrz.), bezżenny (podrz.), kawaler (podrz.), nieżonaty (podrz.), samotny (podrz.), singiel (podrz.), bubek (pot.) (podrz.), delikacik (żart.) (podrz.), fircyk (przestarz.) (podrz.), gładysz (przestarz.) (podrz.), goguś (podrz.), laluś (pot.) (podrz.), piękniś (podrz.), przystojniak (żart.) (podrz.), pan (podrz.), fagas (wulg.) (podrz.), gach (pot.) (podrz.), kochanek (podrz.), konkubent (podrz.), konkubin (podrz.), monogamista (podrz.), poligamista (podrz.), szatyn (podrz.), blondyn (podrz.), człek (pot.) (nadrz.), człowiek (nadrz.), gość (pot.) (nadrz.), homo sapiens (książk.) (nadrz.), istota ludzka (książk.) (nadrz.)MĄŻ
to inaczej:

małżonek, współmałżonek, (pot.) ślubny, (pot.) mój, (pot.) stary, partner, partner życiowy, (żart.) gorsza połowa, (żart.) płeć brzydkaMĄŻ
to inaczej:

człowiekPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

JAK JEDEN MĄŻ
to inaczej:

co do jednego, pospołu (książk.), razem, społem (przestarz.), wespół (przestarz.), wraz, wspólnieJAK JEDEN MĄŻ
to inaczej:

wspólnie, razem, łącznieMĄŻ I ŻONA
to inaczej:

małżeństwo, małżonkowie, para małżeńska, związek małżeński, młoda para (podrz.), nowożeńcy (podrz.)MĄŻ STANU
to inaczej:

państwowiec (książk.), statysta (przestarz.), działacz polityczny (nadrz.), gracz polityczny (nadrz.), polityk (nadrz.)MĄŻ STANU
to inaczej:

polityk, przywódca, dyplomata, państwowiec, (pot.) politykierWYCHODZIĆ ZA MĄŻ
to inaczej:

wydawać się za mążWYDAĆ SIĘ ZA MĄŻ
to inaczej:

wyjść za mąż, zostać mężatkąWYDAWAĆ SIĘ ZA MĄŻ
to inaczej:

wychodzić za mążWYJŚCIE ZA MĄŻ
to inaczej:

zamążpójścieWYJŚĆ ZA MĄŻ
to inaczej:

wydać się za mąż, zostać mężatkąWYJŚĆ ZA MĄŻ
to inaczej:

wydać się, ożenić się, (pot.) chajtnąć sięZDRADZONY MĄŻ
to inaczej:

rogacz, gorsza połowa (żart.) (nadrz.), małżonek (nadrz.), mąż (nadrz.), partner (nadrz.), ślubny (nadrz.), towarzysz życia (książk.) (nadrz.), współmałżonek (oficj.) (nadrz.)Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

EUNUCH, GŁADYSZ, CHŁOP, BLISKI, WYJŚCIE ZA MĄŻ, STADŁO, ON, ŻONKOŚ, PLAYBOY, GOŚĆ, ROMEO, KLIENT, KAWALER, WSPÓLNOTA, PIĘKNIŚ, ULISSES, KASTRAT, PANICZYK, KOGUT, KNYPEK, PIGMEJ, MIKRUS, CHŁOPISKO, DZIAŁACZ POLITYCZNY, ROGACZ, MŁODA PARA, POBIERAĆ SIĘ, KOLEŚ, WYJŚĆ ZA MĄŻ, PARTNER ŻYCIOWY, KONUS, CZŁEK, WIELBICIEL, KONKUBENT, BAŁAMUT, POBRAĆ SIĘ, ELEGANT, ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO, GACH, NIEŻONATY, GOŚCIU, NOWOŻEŃCY, MAŁŻONKOWIE, POLITYK, BUBEK, WESPÓŁ, GRACZ POLITYCZNY, WRAZ, MIŁOŚNIK, PARA MAŁŻEŃSKA, DONŻUAN, MĄŻ STANU, ZALOTNIK, ŻONA, PAN, KOBIECIARZ, EROTOMAN, GENTLEMAN, ABSZTYFIKANT, PAŃSTWOWIEC, SZATYN, STATYSTA, DANDYS, WYTWORNIŚ, SPOŁEM, FAGAS, KOCHAŚ, OCHAJTNĄĆ SIĘ, BLONDYN, KONKUBIN, AMANT, OCHAJTAĆ SIĘ, GOGUŚ, OSOBNIK, KOCHANEK, DELIKACIK, PIES NA BABY, RAZEM, ZDRADZONY MĄŻ, FIRCYK, PIES NA KOBIETY, LOWELAS, POSPOŁU, ZAMĄŻPÓJŚCIE, ELEGANCIK, FLIRCIARZ, BABIARZ, BEZŻENNY, KOLIGAT, ADMIRATOR, SINGIEL, FACIO, OGIER, MAŁŻEŃSTWO, FATYGANT, ZAWIERAĆ MAŁŻEŃSTWO, CHAJTNĄĆ SIĘ, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, EPUZER, GALANT, ADORATOR, PANEK, MĄŻ I ŻONA, WYDAĆ SIĘ ZA MĄŻ, PANTOFEL, JEGOMOŚĆ, WEJŚĆ W ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, LALUŚ, ISTOTA LUDZKA, STROJNIŚ, KREWNY, TYPEK, CHAJTAĆ SIĘ, GORSZA POŁOWA, KONKURENT, CO DO JEDNEGO, WSPÓŁMAŁŻONEK, OŻENIĆ SIĘ, TRZEBIENIEC, ZOSTAĆ MĘŻATKĄ, WYCHODZIĆ ZA MĄŻ, JAK JEDEN MĄŻ, SAMOTNY, WSPÓLNIE, RZEZANIEC, JEBAKA, DŻENTELMEN, KARZEŁ, CZŁOWIEK, PŁEĆ BRZYDKA, PRZYSTOJNIAK, WYDAWAĆ SIĘ ZA MĄŻ, ODYSEUSZ, MĘŻCZYZNA, TOWARZYSZ ŻYCIA, PANTOFLARZ, PARTNER, ŚLUBNY, KREWNIAK, MAŁŻONEK, FACET, CZŁONEK RODZINY, WYPIERDEK, MODNIŚ, POŚLUBIAĆ, HOMO SAPIENS, POLIGAMISTA, GRUPA, GROMADA, CASANOWA, KURDUPEL, POŚLUBIĆ, MONOGAMISTA.

Szukaj synonimów do słowa

MĄŻ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa mąż?", są:

1. Mąż to inaczej gorsza połowa (żart.), małżonek, partner, ślubny, towarzysz życia (książk.), współmałżonek (oficj.), żonkoś (żart.) (podrz.), rogacz (podrz.), zdradzony mąż (podrz.), pantofel (pot.) (podrz.), pantoflarz (podrz.), bliski (nadrz.), członek rodziny (nadrz.), koligat (nadrz.), krewniak (nadrz.), krewny (nadrz.), żona (antonim).
2. Mąż to inaczej mąż (przestarz.), mężczyzna, on, pan, płeć brzydka (książk.), facet (podrz.), jegomość (podrz.), klient (pot.) (podrz.), mężczyzna (podrz.), osobnik (książk.) (podrz.), panek (przestarz.) (podrz.), typek (podrz.), dandys (podrz.), elegancik (pot.) (podrz.), elegant (podrz.), fircyk (podrz.), galant (podrz.), gładysz (przestarz.) (podrz.), goguś (pot.) (podrz.), modniś (pot.) (podrz.), paniczyk (podrz.), piękniś (podrz.), strojniś (podrz.), wytworniś (podrz.), dżentelmen (podrz.), gentleman (podrz.), babiarz (pot.) (podrz.), bałamut (przestarz.) (podrz.), casanowa (podrz.), donżuan (podrz.), erotoman (pot.) (podrz.), flirciarz (podrz.), jebaka (wulg.) (podrz.), kobieciarz (podrz.), kogut (przestarz.) (podrz.), ogier (podrz.), pies na baby (pot.) (podrz.), pies na kobiety (podrz.), playboy (podrz.), karzeł (podrz.), knypek (pot.) (podrz.), konus (pot.) (podrz.), kurdupel (wulg.) (podrz.), mikrus (podrz.), pigmej (pot.) (podrz.), wypierdek (wulg.) (podrz.), chłop (podrz.), chłopisko (podrz.), facet (podrz.), facio (pot.) (podrz.), gościu (podrz.), gość (podrz.), koleś (pot.) (podrz.), eunuch (podrz.), kastrat (podrz.), rzezaniec (przestarz.) (podrz.), trzebieniec (przestarz.) (podrz.), absztyfikant (pot.) (podrz.), admirator (podrz.), adorator (podrz.), amant (podrz.), epuzer (przestarz.) (podrz.), fatygant (przestarz.) (podrz.), kochanek (podrz.), kochaś (pot.) (podrz.), konkurent (podrz.), lowelas (obraźl.) (podrz.), miłośnik (podrz.), Romeo (książk.) (podrz.), wielbiciel (podrz.), zalotnik (przestarz.) (podrz.), bezżenny (podrz.), kawaler (podrz.), nieżonaty (podrz.), samotny (podrz.), singiel (podrz.), bubek (pot.) (podrz.), delikacik (żart.) (podrz.), fircyk (przestarz.) (podrz.), gładysz (przestarz.) (podrz.), goguś (podrz.), laluś (pot.) (podrz.), piękniś (podrz.), przystojniak (żart.) (podrz.), pan (podrz.), fagas (wulg.) (podrz.), gach (pot.) (podrz.), kochanek (podrz.), konkubent (podrz.), konkubin (podrz.), monogamista (podrz.), poligamista (podrz.), szatyn (podrz.), blondyn (podrz.), człek (pot.) (nadrz.), człowiek (nadrz.), gość (pot.) (nadrz.), homo sapiens (książk.) (nadrz.), istota ludzka (książk.) (nadrz.).
3. Mąż to inaczej małżonek, współmałżonek, (pot.) ślubny, (pot.) mój, (pot.) stary, partner, partner życiowy, (żart.) gorsza połowa, (żart.) płeć brzydka.
4. Mąż to inaczej człowiek.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa MĄŻ

MĄŻ
gorsza połowa (żart.), małżonek, partner, ślubny, towarzysz życia (książk.), współmałżonek (oficj.), żonkoś (żart.) (podrz.), rogacz (podrz.), zdradzony mąż (podrz.), pantofel (pot.) (podrz.), pantoflarz (podrz.), bliski (nadrz.), członek rodziny (nadrz.), koligat (nadrz.), krewniak (nadrz.), krewny (nadrz.), żona (antonim)
MĄŻ
mąż (przestarz.), mężczyzna, on, pan, płeć brzydka (książk.), facet (podrz.), jegomość (podrz.), klient (pot.) (podrz.), mężczyzna (podrz.), osobnik (książk.) (podrz.), panek (przestarz.) (podrz.), typek (podrz.), dandys (podrz.), elegancik (pot.) (podrz.), elegant (podrz.), fircyk (podrz.), galant (podrz.), gładysz (przestarz.) (podrz.), goguś (pot.) (podrz.), modniś (pot.) (podrz.), paniczyk (podrz.), piękniś (podrz.), strojniś (podrz.), wytworniś (podrz.), dżentelmen (podrz.), gentleman (podrz.), babiarz (pot.) (podrz.), bałamut (przestarz.) (podrz.), casanowa (podrz.), donżuan (podrz.), erotoman (pot.) (podrz.), flirciarz (podrz.), jebaka (wulg.) (podrz.), kobieciarz (podrz.), kogut (przestarz.) (podrz.), ogier (podrz.), pies na baby (pot.) (podrz.), pies na kobiety (podrz.), playboy (podrz.), karzeł (podrz.), knypek (pot.) (podrz.), konus (pot.) (podrz.), kurdupel (wulg.) (podrz.), mikrus (podrz.), pigmej (pot.) (podrz.), wypierdek (wulg.) (podrz.), chłop (podrz.), chłopisko (podrz.), facet (podrz.), facio (pot.) (podrz.), gościu (podrz.), gość (podrz.), koleś (pot.) (podrz.), eunuch (podrz.), kastrat (podrz.), rzezaniec (przestarz.) (podrz.), trzebieniec (przestarz.) (podrz.), absztyfikant (pot.) (podrz.), admirator (podrz.), adorator (podrz.), amant (podrz.), epuzer (przestarz.) (podrz.), fatygant (przestarz.) (podrz.), kochanek (podrz.), kochaś (pot.) (podrz.), konkurent (podrz.), lowelas (obraźl.) (podrz.), miłośnik (podrz.), Romeo (książk.) (podrz.), wielbiciel (podrz.), zalotnik (przestarz.) (podrz.), bezżenny (podrz.), kawaler (podrz.), nieżonaty (podrz.), samotny (podrz.), singiel (podrz.), bubek (pot.) (podrz.), delikacik (żart.) (podrz.), fircyk (przestarz.) (podrz.), gładysz (przestarz.) (podrz.), goguś (podrz.), laluś (pot.) (podrz.), piękniś (podrz.), przystojniak (żart.) (podrz.), pan (podrz.), fagas (wulg.) (podrz.), gach (pot.) (podrz.), kochanek (podrz.), konkubent (podrz.), konkubin (podrz.), monogamista (podrz.), poligamista (podrz.), szatyn (podrz.), blondyn (podrz.), człek (pot.) (nadrz.), człowiek (nadrz.), gość (pot.) (nadrz.), homo sapiens (książk.) (nadrz.), istota ludzka (książk.) (nadrz.)
MĄŻ
małżonek, współmałżonek, (pot.) ślubny, (pot.) mój, (pot.) stary, partner, partner życiowy, (żart.) gorsza połowa, (żart.) płeć brzydka
MĄŻ
człowiek

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: MĄŻ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x