Synonimy do wyrażenia MĄCIĆ W GŁOWIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: MĄCIĆ W GŁOWIE.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia MĄCIĆ W GŁOWIE

Dla inte­resu­ją­cego Cię wyrażenia zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

MĄCIĆ W GŁOWIE
to inaczej:

bałamucić, czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), robić wodę z mózgu, szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.)MĄCIĆ W GŁOWIE
to inaczej:

(pot.) robić w bambuko, wprowadzać w błąd, (pot.) robić w konia, (pot.) robić wodę z mózgu, (pot.) robić w balona, wpuszczać w malinyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

JEŹDZIĆ NA GŁOWIE
to inaczej:

jeździć na głowie (pot.), owijać sobie wokół palca, podporządkowywać, prowadzić na pasku, trzymać pod pantoflem, ujeżdżać, usidlać, uzależniaćMĄCIĆ
to inaczej:

bełtać (pot.), mieszać, wzburzaćMĄCIĆ
to inaczej:

bruździć, kalaćMĄCIĆ
to inaczej:

bełtać, mieszać, kalać, eksperymentować, siać zamęt, zwodzić, mataczyć, kręcić, wzburzać, kuglować, łowić, motać, kombinować, lawirować, bruździć, kantować, oszukiwaćMIEĆ NA GŁOWIE
to inaczej:

zajmować się, być odpowiedzialnymSTANĄĆ NA GŁOWIE
to inaczej:

poświęcić się, wywalczyć, zrobić co w czyjejś mocyZAMĄCIĆ W GŁOWIE
to inaczej:

obałamucić, otumanić, zabajtlować (pot.), zbajerować (pot.)Szukaj synonimów do słowa

MĄCIĆ W GŁOWIE inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia mącić w głowie?", są:

1. Mącić w głowie to inaczej bałamucić, czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), robić wodę z mózgu, szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.).
2. Mącić w głowie to inaczej (pot.) robić w bambuko, wprowadzać w błąd, (pot.) robić w konia, (pot.) robić wodę z mózgu, (pot.) robić w balona, wpuszczać w maliny.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do wyrażenia MĄCIĆ W GŁOWIE

MĄCIĆ W GŁOWIE
bałamucić, czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), robić wodę z mózgu, szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.)
MĄCIĆ W GŁOWIE
(pot.) robić w bambuko, wprowadzać w błąd, (pot.) robić w konia, (pot.) robić wodę z mózgu, (pot.) robić w balona, wpuszczać w maliny

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: MĄCIĆ W GŁOWIE

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x