Synonimy do wyrażenia MIŁOŚĆ DO OJCZYZNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: MIŁOŚĆ DO OJCZYZNY.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia MIŁOŚĆ DO OJCZYZNY

MIŁOŚĆ DO OJCZYZNY
to inaczej:

patriotyzm, umiłowanie ojczyzny (poet.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

MIŁOŚĆ
to inaczej:

afekt (przestarz.), amor (poet.), czułość, eros (poet.), namiętność (poet.), uczucie, miłość ziemska (podrz.), nienawiść (antonim)MIŁOŚĆ
to inaczej:

(książk.) serce moje, (pieszcz.) skarbeczek, ukochana, (pieszcz.) kotuś, (pieszcz.) kociak, (pieszcz.) koteczek, (pieszcz.) dziubek, (pieszcz.) misiaczek, (pieszcz.) słonko, (pieszcz.) tygrysek, (pieszcz.) kociaczek, (pieszcz.) skarbuś, (pieszcz.) misiek, (pieszcz.) żabcia, (pieszcz.) kotek, (pieszcz.) myszeńka, kochanie, (pieszcz.) dziubasek, (pieszcz.) dziubeczek, (pieszcz.) serdeńko, (pieszcz.) skarbek, (pieszcz.) żabeczka, (pieszcz.) misiak, ukochany, (pieszcz.) skarb, (pieszcz.) słońce, (pieszcz.) misio, (pieszcz.) słoneczko, (pieszcz.) żabunia, (pieszcz.) żabka, (pieszcz.) miś, (pieszcz.) myszeczka, (pieszcz.) myszkaMIŁOŚĆ
to inaczej:

(książk.) afekt, (książk.) agape, (książk.) amor, (książk.) eros, uczucie, (pot.) zabujanie się, (książk.) zadurzenie się, zakochanie się, przyjaźń, wiernośćMIŁOŚĆ
to inaczej:

hobby, pasja, zamiłowanieMIŁOŚĆ
to inaczej:

seksMIŁOŚĆ
to inaczej:

zbliżenieMIŁOŚĆ BLIŹNIEGO
to inaczej:

dobroczynność, filantropia, miłosierdzie, hojność (nadrz.), szczodrobliwość (nadrz.), szczodrość (nadrz.)MIŁOŚĆ FRANCUSKA
to inaczej:

seks oralny (oficj.), cunnilingus (specjalist.) (podrz.), mineta (pot.) (podrz.), minetka (pot.) (podrz.), fellatio (oficj.) (podrz.), akt miłosny (nadrz.), kochanie się (nadrz.), kopulacja (specjalist.) (nadrz.), seks (nadrz.), stosunek (nadrz.), uprawianie miłości (nadrz.), współżycie (nadrz.)MIŁOŚĆ FRANCUSKA
to inaczej:

seks oralnyMIŁOŚĆ MĄDROŚCI
to inaczej:

filozofia, miłość mądrości (poet.), epistemologia (podrz.), gnozeologia (podrz.), teoria poznania (podrz.), metafizyka (specjalist.) (podrz.), ontologia (podrz.), teoria bytu (specjalist.) (podrz.), etyka (podrz.), filozofia moralności (podrz.), teoria moralności (podrz.)MIŁOŚĆ NIEBIAŃSKA
to inaczej:

agape, miłość ziemska (antonim)MIŁOŚĆ ZIEMSKA
to inaczej:

miłość ziemska, afekt (przestarz.) (nadrz.), amor (poet.) (nadrz.), czułość (nadrz.), eros (poet.) (nadrz.), miłość (nadrz.), namiętność (poet.) (nadrz.), uczucie (nadrz.), miłość niebiańska (antonim)NA MIŁOŚĆ BOSKĄ
to inaczej:

na litość boskąSZALEŃCZA MIŁOŚĆ
to inaczej:

zadurzenie (pot.), zakochanie, zaślepienieUMIŁOWANIE OJCZYZNY
to inaczej:

miłość do ojczyzny, patriotyzm, umiłowanie ojczyzny (poet.)UPRAWIAĆ MIŁOŚĆ
to inaczej:

kochać sięWASZA MIŁOŚĆ
to inaczej:

acan (przestarz.), asan, jegomość, waćpan (przestarz.), wasza miłość (przestarz.), waszmość (przestarz.), waść, pan (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

MIŁOŚĆ DO OJCZYZNY inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia miłość do ojczyzny?", jest:

1. Miłość do ojczyzny to inaczej patriotyzm, umiłowanie ojczyzny (poet.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia MIŁOŚĆ DO OJCZYZNY

MIŁOŚĆ DO OJCZYZNY
patriotyzm, umiłowanie ojczyzny (poet.)

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: MIŁOŚĆ DO OJCZYZNY

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x