Synonimy do słowa MIŚ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: MIŚ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa MIŚ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 5 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

MIŚ
to inaczej:

niedźwiedź, ssak drapieżny (nadrz.), ssak mięsożerny (nadrz.)MIŚ
to inaczej:

niedźwiedź, niedźwiadekMIŚ
to inaczej:

maskotka, pluszak, zabawkaMIŚ
to inaczej:

misioMIŚ
to inaczej:

misiak, misiaczek, misiek, kochanie, serdeńko, skarbeczek, skarb, skarbuś, skarbek, słonko, słońce, słoneczko, dziubeczek, dziubasek, dziubek, (książk.) serce moje, serduszko, tygrysekPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

MIŚ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa miś?", są:

1. Miś to inaczej niedźwiedź, ssak drapieżny (nadrz.), ssak mięsożerny (nadrz.).
2. Miś to inaczej niedźwiedź, niedźwiadek.
3. Miś to inaczej maskotka, pluszak, zabawka.
4. Miś to inaczej misio.
5. Miś to inaczej misiak, misiaczek, misiek, kochanie, serdeńko, skarbeczek, skarb, skarbuś, skarbek, słonko, słońce, słoneczko, dziubeczek, dziubasek, dziubek, (książk.) serce moje, serduszko, tygrysek.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 5.

Synonimy słownikowe do słowa MIŚ

MIŚ
niedźwiedź, ssak drapieżny (nadrz.), ssak mięsożerny (nadrz.)
MIŚ
niedźwiedź, niedźwiadek
MIŚ
maskotka, pluszak, zabawka
MIŚ
misio
MIŚ
misiak, misiaczek, misiek, kochanie, serdeńko, skarbeczek, skarb, skarbuś, skarbek, słonko, słońce, słoneczko, dziubeczek, dziubasek, dziubek, (książk.) serce moje, serduszko, tygrysek

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: MIŚ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x