Synonimy do wyrażenia NA ZAŚ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: NA ZAŚ.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia NA ZAŚ

NA ZAŚ
to inaczej:

na zapasPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

PRZECIWNIE ZAŚ
to inaczej:

natomiast, z kolei, za toZAŚ
to inaczej:

a, i, natomiast (książk.), oraz, tudzież (książk.)ZAŚ
to inaczej:

natomiastZAŚ
to inaczej:

aZAŚ
to inaczej:

a, i, orazSprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

Szukaj synonimów do słowa

NA ZAŚ inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia na zaś?", jest:

1. Na zaś to inaczej na zapas.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia NA ZAŚ

NA ZAŚ
na zapas

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: NA ZAŚ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x