Synonimy do słowa NABIERAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: NABIERAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa NABIERAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 6 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

NABIERAĆ
to inaczej:

adaptować, przejmować, przystosowywać, przyswajaćNABIERAĆ
to inaczej:

bałamucić, czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), robić wodę z mózgu, szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.)NABIERAĆ
to inaczej:

bajcować (pot.), bajerować (pot.), bujać (pot.), kłamać, koloryzować, konfabulować, nabierać (pot.), opowiadać bajki (pot.), przesadzać, zmyślaćNABIERAĆ
to inaczej:

naciągać, żartować sobieNABIERAĆ
to inaczej:

(pot.) bajcować, (pot.) bajerować, bałamucić, (pot.) bujać, dopowiadać, kantować, (pot.) kiwać, koloryzować, konfabulować, mamić, mącić, naciągać, okpiwać, opowiadać bajki, oszukiwać, przesadzać, robić wodę z mózgu, (pot.) robić w balona, (pot.) robić w bambuko, (pot.) robić w konia, ubarwiać, wprowadzać w błąd, (pot.) wpuszczać w maliny, zmyślać, zwodzićNABIERAĆ
to inaczej:

adaptować się, przejmować, przystosowywać, przyswajaćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

NABIERAĆ KSZTAŁTÓW
to inaczej:

materializować, materializować się, urzeczywistniać sięNABIERAĆ PRĘDKOŚCI
to inaczej:

aktywować, dodawać gazu (pot.), nabierać szybkości, nabierać tempa, ożywiać, przyspieszać, rozpędzać sięNABIERAĆ SZYBKOŚCI
to inaczej:

aktywować, dodawać gazu (pot.), nabierać prędkości, nabierać tempa, ożywiać, przyspieszać, rozpędzać sięNABIERAĆ TEMPA
to inaczej:

aktywować, dodawać gazu (pot.), nabierać prędkości, nabierać szybkości, ożywiać, przyspieszać, rozpędzać sięNABIERAĆ TONU
to inaczej:

nastrajać, stroić, tonowaćSzukaj synonimów do słowa

NABIERAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa nabierać?", są:

1. Nabierać to inaczej adaptować, przejmować, przystosowywać, przyswajać.
2. Nabierać to inaczej bałamucić, czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), robić wodę z mózgu, szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.).
3. Nabierać to inaczej bajcować (pot.), bajerować (pot.), bujać (pot.), kłamać, koloryzować, konfabulować, nabierać (pot.), opowiadać bajki (pot.), przesadzać, zmyślać.
4. Nabierać to inaczej naciągać, żartować sobie.
5. Nabierać to inaczej (pot.) bajcować, (pot.) bajerować, bałamucić, (pot.) bujać, dopowiadać, kantować, (pot.) kiwać, koloryzować, konfabulować, mamić, mącić, naciągać, okpiwać, opowiadać bajki, oszukiwać, przesadzać, robić wodę z mózgu, (pot.) robić w balona, (pot.) robić w bambuko, (pot.) robić w konia, ubarwiać, wprowadzać w błąd, (pot.) wpuszczać w maliny, zmyślać, zwodzić.
6. Nabierać to inaczej adaptować się, przejmować, przystosowywać, przyswajać.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 6.

Synonimy słownikowe do słowa NABIERAĆ

NABIERAĆ
adaptować, przejmować, przystosowywać, przyswajać
NABIERAĆ
bałamucić, czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), robić wodę z mózgu, szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.)
NABIERAĆ
bajcować (pot.), bajerować (pot.), bujać (pot.), kłamać, koloryzować, konfabulować, nabierać (pot.), opowiadać bajki (pot.), przesadzać, zmyślać
NABIERAĆ
naciągać, żartować sobie
NABIERAĆ
(pot.) bajcować, (pot.) bajerować, bałamucić, (pot.) bujać, dopowiadać, kantować, (pot.) kiwać, koloryzować, konfabulować, mamić, mącić, naciągać, okpiwać, opowiadać bajki, oszukiwać, przesadzać, robić wodę z mózgu, (pot.) robić w balona, (pot.) robić w bambuko, (pot.) robić w konia, ubarwiać, wprowadzać w błąd, (pot.) wpuszczać w maliny, zmyślać, zwodzić
NABIERAĆ
adaptować się, przejmować, przystosowywać, przyswajać

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: NABIERAĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x