Synonimy do wyrażenia NADAWAĆ KSZTAŁTY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: NADAWAĆ KSZTAŁTY.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia NADAWAĆ KSZTAŁTY

NADAWAĆ KSZTAŁTY
to inaczej:

formować, kształtować, odlewaćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

KSZTAŁTY
to inaczej:

ciałko, ciało, cielsko, sylwetkaNADAWAĆ
to inaczej:

dodawać, obdarzać, przydawać, użyczaćNADAWAĆ
to inaczej:

emitować, przekazywać, rozgłaszać, transmitowaćNADAWAĆ
to inaczej:

przeznaczać, przydzielać, przypisaćNADAWAĆ
to inaczej:

przydawać, dodawać, czynićNADAWAĆ
to inaczej:

obdarzać, przeznaczać, przydzielać, przyznawać, użyczać, ofiarowywaćNADAWAĆ
to inaczej:

wysyłać, posyłać, adresowaćNADAWAĆ
to inaczej:

emitować, przekazywać, transmitować, wysyłaćNADAWAĆ
to inaczej:

gadać, paplaćNADAWAĆ
to inaczej:

rozgłaszaćNADAWAĆ FORMAT
to inaczej:

formatowaćNADAWAĆ KSZTAŁT
to inaczej:

formować, kształtować, modelować, nadawać postaćNADAWAĆ LUDZKIE CECHY
to inaczej:

antropomorfizować, humanizować, personifikować, uczłowieczać, uosabiaćNADAWAĆ POŁYSK
to inaczej:

czyścić, polerować, pucować, szorowaćNADAWAĆ POSTAĆ
to inaczej:

formować, kształtować, modelować, nadawać kształtNADAWAĆ SIĘ
to inaczej:

być odpowiednim, być zdatnym, konweniować, licować, odpowiadać, pasować, zgadzać sięNADAWAĆ SIĘ
to inaczej:

być zdatnym, być stosownym, zaadaptować się, zdawać się na coś, przydawać się, być odpowiednim, pasować, być dobrym, być w sam raz, przystosować się, dawać się zastosowaćNADAWAĆ SZLACHECTWO
to inaczej:

nobilitować, uszlachcaćNADAWAĆ UKOŚNE POŁOŻENIE
to inaczej:

ukośnie padaćSzukaj synonimów do słowa

NADAWAĆ KSZTAŁTY inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia nadawać kształty?", jest:

1. Nadawać kształty to inaczej formować, kształtować, odlewać.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia NADAWAĆ KSZTAŁTY

NADAWAĆ KSZTAŁTY
formować, kształtować, odlewać

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: NADAWAĆ KSZTAŁTY

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x