Synonimy do słowa OŻYWIENIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: OŻYWIENIE.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa OŻYWIENIE

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 7 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

OŻYWIENIE
to inaczej:

animizacja, chwyt (pot.) (nadrz.), figura retoryczna (nadrz.), środek językowy (nadrz.), środek stylistyczny (nadrz.)OŻYWIENIE
to inaczej:

gorączka, krzątanina, podniecenie, poruszenie, ruchOŻYWIENIE
to inaczej:

intensyfikacja (specjalist.), rozkwit, rozrost, rozwójOŻYWIENIE
to inaczej:

reanimacjaOŻYWIENIE
to inaczej:

gorączka, podniecenie, poruszenie, pobudzenie, krzątanina, rozgorączkowanie, ruchOŻYWIENIE
to inaczej:

intensyfikacja, rozrost, rozwój, ruch, wzrostOŻYWIENIE
to inaczej:

animizacja, uosobienie, personifikacjaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

OŻYWIENIE inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa ożywienie?", są:

1. Ożywienie to inaczej animizacja, chwyt (pot.) (nadrz.), figura retoryczna (nadrz.), środek językowy (nadrz.), środek stylistyczny (nadrz.).
2. Ożywienie to inaczej gorączka, krzątanina, podniecenie, poruszenie, ruch.
3. Ożywienie to inaczej intensyfikacja (specjalist.), rozkwit, rozrost, rozwój.
4. Ożywienie to inaczej reanimacja.
5. Ożywienie to inaczej gorączka, podniecenie, poruszenie, pobudzenie, krzątanina, rozgorączkowanie, ruch.
6. Ożywienie to inaczej intensyfikacja, rozrost, rozwój, ruch, wzrost.
7. Ożywienie to inaczej animizacja, uosobienie, personifikacja.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 7.

Synonimy słownikowe do słowa OŻYWIENIE

OŻYWIENIE
animizacja, chwyt (pot.) (nadrz.), figura retoryczna (nadrz.), środek językowy (nadrz.), środek stylistyczny (nadrz.)
OŻYWIENIE
gorączka, krzątanina, podniecenie, poruszenie, ruch
OŻYWIENIE
intensyfikacja (specjalist.), rozkwit, rozrost, rozwój
OŻYWIENIE
reanimacja
OŻYWIENIE
gorączka, podniecenie, poruszenie, pobudzenie, krzątanina, rozgorączkowanie, ruch
OŻYWIENIE
intensyfikacja, rozrost, rozwój, ruch, wzrost
OŻYWIENIE
animizacja, uosobienie, personifikacja

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok OŻYWIENIE

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

8+2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: OŻYWIENIE

Quantcast