Synonimy do słowa OGÓŁEM

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: OGÓŁEM.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa OGÓŁEM

OGÓŁEM
to inaczej:

całkowicie, łącznie, razem, sumarycznie, w całości, w ogólności (przestarz.), w pełni, w sumie, wszystkiego, zupełniePrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

OGÓŁEM inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa ogółem?", jest:

1. Ogółem to inaczej całkowicie, łącznie, razem, sumarycznie, w całości, w ogólności (przestarz.), w pełni, w sumie, wszystkiego, zupełnie.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do słowa OGÓŁEM

OGÓŁEM
całkowicie, łącznie, razem, sumarycznie, w całości, w ogólności (przestarz.), w pełni, w sumie, wszystkiego, zupełnie

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok OGÓŁEM

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

7+8 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: OGÓŁEM

Quantcast