Synonimy do słowa OGLĄDAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: OGLĄDAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa OGLĄDAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

OGLĄDAĆ
to inaczej:

dosięgać wzrokiem, obserwować, patrzeć, przyglądać się, spoglądać, spostrzegać, spozierać, gapić się (pot.) (podrz.), patrzeć bezmyślnie (podrz.), wybałuszać gały (pot.) (podrz.), wytrzeszczać oczy (podrz.), patrzeć ukradkiem (podrz.), zerkać (podrz.), podglądać (podrz.), podpatrywać (podrz.), zaglądać z ciekawością (podrz.), dostrzec (podrz.), odnotować (podrz.), spostrzec (podrz.), uświadomić sobie (podrz.), zanotować (podrz.), zauważyć (podrz.), pożerać wzrokiem (podrz.), szukać wzrokiem (podrz.), wypatrywać (podrz.), wytężać wzrok (podrz.)OGLĄDAĆ
to inaczej:

odtwarzać, przypominać sobieOGLĄDAĆ
to inaczej:

patrzeć, patrzyć, obserwować, spoglądać, spozierać, przypatrywać się, spostrzegać, mierzyć wzrokiem, lustrować, (pot.) gapić się, (pot.) lampić się, (pot.) wgapiać sięPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

NIE OGLĄDAĆ SIĘ
to inaczej:

nie przywiązywać wagi, nie okazywać względów, nie przejmować się, okazywać wzgardęSzukaj synonimów do słowa

OGLĄDAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa oglądać?", są:

1. Oglądać to inaczej dosięgać wzrokiem, obserwować, patrzeć, przyglądać się, spoglądać, spostrzegać, spozierać, gapić się (pot.) (podrz.), patrzeć bezmyślnie (podrz.), wybałuszać gały (pot.) (podrz.), wytrzeszczać oczy (podrz.), patrzeć ukradkiem (podrz.), zerkać (podrz.), podglądać (podrz.), podpatrywać (podrz.), zaglądać z ciekawością (podrz.), dostrzec (podrz.), odnotować (podrz.), spostrzec (podrz.), uświadomić sobie (podrz.), zanotować (podrz.), zauważyć (podrz.), pożerać wzrokiem (podrz.), szukać wzrokiem (podrz.), wypatrywać (podrz.), wytężać wzrok (podrz.).
2. Oglądać to inaczej odtwarzać, przypominać sobie.
3. Oglądać to inaczej patrzeć, patrzyć, obserwować, spoglądać, spozierać, przypatrywać się, spostrzegać, mierzyć wzrokiem, lustrować, (pot.) gapić się, (pot.) lampić się, (pot.) wgapiać się.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa OGLĄDAĆ

OGLĄDAĆ
dosięgać wzrokiem, obserwować, patrzeć, przyglądać się, spoglądać, spostrzegać, spozierać, gapić się (pot.) (podrz.), patrzeć bezmyślnie (podrz.), wybałuszać gały (pot.) (podrz.), wytrzeszczać oczy (podrz.), patrzeć ukradkiem (podrz.), zerkać (podrz.), podglądać (podrz.), podpatrywać (podrz.), zaglądać z ciekawością (podrz.), dostrzec (podrz.), odnotować (podrz.), spostrzec (podrz.), uświadomić sobie (podrz.), zanotować (podrz.), zauważyć (podrz.), pożerać wzrokiem (podrz.), szukać wzrokiem (podrz.), wypatrywać (podrz.), wytężać wzrok (podrz.)
OGLĄDAĆ
odtwarzać, przypominać sobie
OGLĄDAĆ
patrzeć, patrzyć, obserwować, spoglądać, spozierać, przypatrywać się, spostrzegać, mierzyć wzrokiem, lustrować, (pot.) gapić się, (pot.) lampić się, (pot.) wgapiać się

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: OGLĄDAĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x