Synonimy do wyrażenia OJCIEC ŚWIĘTY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: OJCIEC ŚWIĘTY.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia OJCIEC ŚWIĘTY

Dla inte­resu­ją­cego Cię wyrażenia zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

OJCIEC ŚWIĘTY
to inaczej:

biskup Rzymu, głowa Kościoła, papież, monarcha (nadrz.), panujący (nadrz.)OJCIEC ŚWIĘTY
to inaczej:

(książk.) następca św. Piotra, papieżOJCIEC ŚWIĘTY
to inaczej:

głowa KościołaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do OJCIEC ŚWIĘTY.

BÓG OJCIEC
to inaczej:

Bóg, bóstwo, Dobry Pasterz, Jahwe, Król Niebios, Najwyższy, Ojciec Niebieski, Pan, Pan Stworzenia, Pan Wszechrzeczy, Pan Zastępów, Przedwieczny, Stworzyciel (książk.), Stwórca, Wszechmogący, Allach (podrz.), Allah (podrz.), Jezus (podrz.), Jezus Chrystus (podrz.), Jezus Nazaretańczyk (podrz.), Jezus z Nazaretu (podrz.), Mesjasz Pan (podrz.), Nazarejczyk (podrz.), Odkupiciel (podrz.), Pan Nasz (podrz.), Syn Boży (książk.) (podrz.), Syn Człowieczy (podrz.), Zbawiciel (podrz.), istota nadprzyrodzona (nadrz.), postać nadprzyrodzona (nadrz.)BÓG OJCIEC
to inaczej:

Ojciec Wszechmogący, Ojciec Niebieski, Ojciec Święty, Ojciec Miłosierdzia, Ojciec Przedwieczny, TrójjedynyOJCIEC
to inaczej:

tata, starszy (pot.) (podrz.), stary (podrz.), wapniak (wulg.) (podrz.), zgred (wulg.) (podrz.), ojczulek (podrz.), papa (podrz.), tatko (podrz.), tatuś (podrz.), rodzic (nadrz.), rodziciel (nadrz.)OJCIEC
to inaczej:

papa, papcio, tata, tatko, tatuś, (pot.) stary, (pot.) wapniakOJCIEC CHRZESTNY
to inaczej:

bossOJCIEC CHRZESTNY
to inaczej:

fundator, matka chrzestna (pot.), ojciec chrzestny (pot.), twórca fundacji, założyciel (nadrz.)OJCIEC CHRZESTNY
to inaczej:

konstruktor, kreator, matka chrzestna (pot.), ojciec chrzestny (pot.), twórcaOJCIEC CHRZESTNY
to inaczej:

chrzestnyOJCIEC NIEBIESKI
to inaczej:

Bóg, Bóg Ojciec, bóstwo, Dobry Pasterz, Jahwe, Król Niebios, Najwyższy, Pan, Pan Stworzenia, Pan Wszechrzeczy, Pan Zastępów, Przedwieczny, Stworzyciel (książk.), Stwórca, Wszechmogący, Allach (podrz.), Allah (podrz.), Jezus (podrz.), Jezus Chrystus (podrz.), Jezus Nazaretańczyk (podrz.), Jezus z Nazaretu (podrz.), Mesjasz Pan (podrz.), Nazarejczyk (podrz.), Odkupiciel (podrz.), Pan Nasz (podrz.), Syn Boży (książk.) (podrz.), Syn Człowieczy (podrz.), Zbawiciel (podrz.), istota nadprzyrodzona (nadrz.), postać nadprzyrodzona (nadrz.)OJCIEC PUSTYNI
to inaczej:

pustelnik, mnich, anachoreta, samotnik, ascetaŚWIĘTY
to inaczej:

poświęcony, religijnyŚWIĘTY
to inaczej:

sakralnyŚWIĘTY
to inaczej:

uświęconyŚWIĘTY
to inaczej:

(ekspr.) najświętszyŚWIĘTY
to inaczej:

zbawiony, mieszkaniec nieba, kanonizowanyŚWIĘTY
to inaczej:

religijny, sakralny, nabożny, pobożny, bogobojny, świątobliwyŚWIĘTY
to inaczej:

prawy, szlachetny, dobry, nieposzlakowany, porządny, uczciwy, wzorowyŚWIĘTY
to inaczej:

(ekspr.) najświętszyŚWIĘTY
to inaczej:

poświęcony, uświęcony, godzien czci, sakralny, czcigodnyŚWIĘTY AUGUSTYN
to inaczej:

święty AugustynŚWIĘTY AUGUSTYN
to inaczej:

(książk.) apostoł AngliiŚWIĘTY BONIFACY
to inaczej:

święty BonifacyŚWIĘTY BONIFACY
to inaczej:

(książk.) apostoł NiemiecŚWIĘTY DYZMA
to inaczej:

święty DyzmaŚWIĘTY DYZMA
to inaczej:

Dobry ŁotrŚWIĘTY FILIP
to inaczej:

święty FilipŚWIĘTY FILIP
to inaczej:

(książk.) apostoł RzymuŚWIĘTY MIKOŁAJ
to inaczej:

święty MikołajŚWIĘTY MIKOŁAJ
to inaczej:

Mikołaj z MyryŚWIĘTY MIKOŁAJ
to inaczej:

święty MikołajŚWIĘTY MIKOŁAJ
to inaczej:

Gwiazdor, Dziadek Mróz, DzieciątkoŚWIĘTY PATRYK
to inaczej:

święty PatrykŚWIĘTY PATRYK
to inaczej:

(książk.) apostoł IrlandiiŚWIĘTY PAWEŁ
to inaczej:

święty PawełŚWIĘTY PAWEŁ
to inaczej:

Paweł z Tarsu, Paweł Apostoł, (książk.) Apostoł NarodówŚWIĘTY PIOTR
to inaczej:

święty PiotrŚWIĘTY PIOTR
to inaczej:

Piotr Apostoł, (książk.) Książę ApostołówŚWIĘTY TOMASZ
to inaczej:

święty Tomasz, Tomasz z AkwinuŚWIĘTY TOMASZ
to inaczej:

(książk.) Doktor AnielskiSzukaj synonimów do słowa

OJCIEC ŚWIĘTY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia ojciec święty?", są:

1. Ojciec Święty to inaczej biskup Rzymu, głowa Kościoła, papież, monarcha (nadrz.), panujący (nadrz.).
2. Ojciec święty to inaczej (książk.) następca św. Piotra, papież.
3. Ojciec święty to inaczej głowa Kościoła.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do wyrażenia OJCIEC ŚWIĘTY

OJCIEC ŚWIĘTY
biskup Rzymu, głowa Kościoła, papież, monarcha (nadrz.), panujący (nadrz.)
OJCIEC ŚWIĘTY
(książk.) następca św. Piotra, papież
OJCIEC ŚWIĘTY
głowa Kościoła

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok OJCIEC ŚWIĘTY

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

7+8 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: OJCIEC ŚWIĘTY

Quantcast