Synonimy do słowa OLŚNIĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: OLŚNIĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa OLŚNIĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

OLŚNIĆ
to inaczej:

obezwładnić, oszołomić, oślepić, porazić, przyćmić, przytłoczyć, rozłożyć na łopatki, sparaliżować, zamroczyćOLŚNIĆ
to inaczej:

oczarować, podniecić, porwać, ująć, urzec, zachwycić, zafascynowaćOLŚNIĆ
to inaczej:

zafascynować, zamroczyć, oczarować, powalić, obezwładnić, oszołomić, przytłoczyć, urzec, zachwycić, sparaliżować, przyćmić, porazić, podniecić, rozłożyć na łopatki, porwać, oślepić, ująćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

OLŚNIĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa olśnić?", są:

1. Olśnić to inaczej obezwładnić, oszołomić, oślepić, porazić, przyćmić, przytłoczyć, rozłożyć na łopatki, sparaliżować, zamroczyć.
2. Olśnić to inaczej oczarować, podniecić, porwać, ująć, urzec, zachwycić, zafascynować.
3. Olśnić to inaczej zafascynować, zamroczyć, oczarować, powalić, obezwładnić, oszołomić, przytłoczyć, urzec, zachwycić, sparaliżować, przyćmić, porazić, podniecić, rozłożyć na łopatki, porwać, oślepić, ująć.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa OLŚNIĆ

OLŚNIĆ
obezwładnić, oszołomić, oślepić, porazić, przyćmić, przytłoczyć, rozłożyć na łopatki, sparaliżować, zamroczyć
OLŚNIĆ
oczarować, podniecić, porwać, ująć, urzec, zachwycić, zafascynować
OLŚNIĆ
zafascynować, zamroczyć, oczarować, powalić, obezwładnić, oszołomić, przytłoczyć, urzec, zachwycić, sparaliżować, przyćmić, porazić, podniecić, rozłożyć na łopatki, porwać, oślepić, ująć

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok OLŚNIĆ

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: OLŚNIĆ

Quantcast