Synonimy do słowa ONIEMIEĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: ONIEMIEĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa ONIEMIEĆ

ONIEMIEĆ
to inaczej:

zmieszać się, zawstydzić się, speszyć się, osłupieć, zdumieć się, złapać się za głowę, nie wierzyć własnym oczom, otworzyć usta, (pot.) rozdziawić gębę, zadziwić się, zaniemówić, (pot.) zapomnieć języka w gębie, zrobić wielkie oczy, skamienieć, zastygnąć, (pot.) zbaranieć, znieruchomieć, (pot.) zdurnieć, struchleć, nie móc wyjść z podziwuPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

ONIEMIEĆ inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa oniemieć?", jest:

1. Oniemieć to inaczej zmieszać się, zawstydzić się, speszyć się, osłupieć, zdumieć się, złapać się za głowę, nie wierzyć własnym oczom, otworzyć usta, (pot.) rozdziawić gębę, zadziwić się, zaniemówić, (pot.) zapomnieć języka w gębie, zrobić wielkie oczy, skamienieć, zastygnąć, (pot.) zbaranieć, znieruchomieć, (pot.) zdurnieć, struchleć, nie móc wyjść z podziwu .

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do słowa ONIEMIEĆ

ONIEMIEĆ
zmieszać się, zawstydzić się, speszyć się, osłupieć, zdumieć się, złapać się za głowę, nie wierzyć własnym oczom, otworzyć usta, (pot.) rozdziawić gębę, zadziwić się, zaniemówić, (pot.) zapomnieć języka w gębie, zrobić wielkie oczy, skamienieć, zastygnąć, (pot.) zbaranieć, znieruchomieć, (pot.) zdurnieć, struchleć, nie móc wyjść z podziwu

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: ONIEMIEĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x