Synonimy do słowa OPUŚCIĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: OPUŚCIĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa OPUŚCIĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 6 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

OPUŚCIĆ
to inaczej:

nie uwzględnić, nie zwrócić uwagi, pominąć, przegapić, przeoczyć, przepuścićOPUŚCIĆ
to inaczej:

oddalić się (książk.), odejść, wycofać się, wyjść, podać się do dymisji (podrz.), ustąpić (podrz.), zrezygnować (podrz.), ustąpić (podrz.), usunąć się (podrz.), zejść (podrz.), ujść (przestarz.) (podrz.), wynieść się (podrz.), zabrać się (pot.) (podrz.), opuścić szeregi (książk.) (podrz.), wypisać się (podrz.), wystąpić (podrz.), wybyć (pot.) (podrz.), wypaść (pot.) (podrz.)OPUŚCIĆ
to inaczej:

poniechać, porzucić, zaniechać, zaprzestać, zostawić, zrezygnowaćOPUŚCIĆ
to inaczej:

oddalić się, odejść, odstąpić, opróżnić, poniechać, porzucić, wycofać się, wyjść, zostawić, zrezygnowaćOPUŚCIĆ
to inaczej:

pominąć, przegapić, przeoczyć, przespaćOPUŚCIĆ
to inaczej:

obniżyć, ściągnąćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do OPUŚCIĆ.

OPUŚCIĆ SIĘ
to inaczej:

zniżyć sięOPUŚCIĆ SZEREGI
to inaczej:

opuścić szeregi (książk.), wypisać się, wystąpićSzukaj synonimów do słowa

OPUŚCIĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa opuścić?", są:

1. Opuścić to inaczej nie uwzględnić, nie zwrócić uwagi, pominąć, przegapić, przeoczyć, przepuścić.
2. Opuścić to inaczej oddalić się (książk.), odejść, wycofać się, wyjść, podać się do dymisji (podrz.), ustąpić (podrz.), zrezygnować (podrz.), ustąpić (podrz.), usunąć się (podrz.), zejść (podrz.), ujść (przestarz.) (podrz.), wynieść się (podrz.), zabrać się (pot.) (podrz.), opuścić szeregi (książk.) (podrz.), wypisać się (podrz.), wystąpić (podrz.), wybyć (pot.) (podrz.), wypaść (pot.) (podrz.).
3. Opuścić to inaczej poniechać, porzucić, zaniechać, zaprzestać, zostawić, zrezygnować.
4. Opuścić to inaczej oddalić się, odejść, odstąpić, opróżnić, poniechać, porzucić, wycofać się, wyjść, zostawić, zrezygnować.
5. Opuścić to inaczej pominąć, przegapić, przeoczyć, przespać.
6. Opuścić to inaczej obniżyć, ściągnąć.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 6.

Synonimy słownikowe do słowa OPUŚCIĆ

OPUŚCIĆ
nie uwzględnić, nie zwrócić uwagi, pominąć, przegapić, przeoczyć, przepuścić
OPUŚCIĆ
oddalić się (książk.), odejść, wycofać się, wyjść, podać się do dymisji (podrz.), ustąpić (podrz.), zrezygnować (podrz.), ustąpić (podrz.), usunąć się (podrz.), zejść (podrz.), ujść (przestarz.) (podrz.), wynieść się (podrz.), zabrać się (pot.) (podrz.), opuścić szeregi (książk.) (podrz.), wypisać się (podrz.), wystąpić (podrz.), wybyć (pot.) (podrz.), wypaść (pot.) (podrz.)
OPUŚCIĆ
poniechać, porzucić, zaniechać, zaprzestać, zostawić, zrezygnować
OPUŚCIĆ
oddalić się, odejść, odstąpić, opróżnić, poniechać, porzucić, wycofać się, wyjść, zostawić, zrezygnować
OPUŚCIĆ
pominąć, przegapić, przeoczyć, przespać
OPUŚCIĆ
obniżyć, ściągnąć

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok OPUŚCIĆ

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: OPUŚCIĆ

Quantcast