Synonimy do wyrażenia OSWOIĆ SIĘ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: OSWOIĆ SIĘ.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia OSWOIĆ SIĘ

Dla inte­resu­ją­cego Cię wyrażenia zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

OSWOIĆ SIĘ
to inaczej:

nawyknąć, przyzwyczaić się, zżyć sięOSWOIĆ SIĘ
to inaczej:

obeznać się, obyć się, opierzyć się (książk.), otrzaskać się, wgryźć się (żart.), wprawić się, wyrobić się, zaprawić sięOSWOIĆ SIĘ
to inaczej:

obyć się, zapoznać sięPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do OSWOIĆ SIĘ.

OSWOIĆ
to inaczej:

obłaskawić, okiełznać, pohamować, poskromić, powściągnąć, usadzić, utemperowaćOSWOIĆ
to inaczej:

usadzić, utemperować, powściągnąć, pohamować, poskromić, obłaskawić, okiełznać, osadzićSprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do OSWOIĆ SIĘ.

WYŁADOWAĆ SIĘ, ROZPŁASZCZYĆ SIĘ, SIĄŚĆ, ROZNIECIĆ, ZADAWAĆ BÓL, PRZEKLINAĆ, PODRÓŻOWAĆ, SPRZYJAJĄCY, UCISZYĆ SIĘ, POSPIESZAĆ, PODSKOCZYĆ, PATYCZKOWAĆ SIĘ, UPAŚĆ, NIEAKCEPTOWALNY, NIE DAJĄCY SIĘ OPANOWAĆ, ZAPUŚCIĆ SIĘ, SKORZYSTAĆ, LIZAĆ SIĘ, ZMITYGOWAĆ SIĘ, WSUWAĆ, OKREŚLONY, UJRZEĆ ŚWIATŁO DZIENNE, UPIĆ SIĘ, UCHOWAĆ SIĘ, WIAĆ, PRZEDOSTAWAĆ SIĘ, ASPIROWAĆ, WYCOFAĆ SIĘ, WMOTAĆ SIĘ, DULCZEĆ, ZERWAĆ, NĘKAĆ, TRWAĆ, UTUCZYĆ SIĘ, PRZEJĘZYCZENIE SIĘ, ZAPĘDZIĆ W KOZI RÓG, AKLIMATYZOWAĆ SIĘ, ZBROIĆ SIĘ, POTRAKTOWAĆ, OBCMOKIWAĆ, A JAK, DAJĄCY SIĘ WYOBRAZIĆ, PIENIĆ SIĘ, WIDZIALNY, SKOK W WODĘ, DEMENTI, SIĘGAĆ, ZANIEŚĆ SIĘ PŁACZEM, WYDOŁAĆ, PRZEHOLOWAĆ, ZACHLEWAĆ SIĘ, WYTRZASNĄĆ, A JAKŻE, NA BANK, ZAŚWITAĆ, STOSUNEK, Z PEWNOŚCIĄ, UCIEC SIĘ, MIEĆ SIĘ KU SOBIE, WEDŁUG, UTRZYMYWAĆ SIĘ, LUSTROWAĆ, WSIĄŚĆ, PONOWNE POJAWIENIE SIĘ, WYJŚĆ BEZ SZWANKU, RUCHOMY, WYKĄPAĆ SIĘ, WYJŚĆ ZA MĄŻ, UPŁYW, ZAGADYWAĆ, BIĆ POKŁONY, ZAŁAMYWAĆ, NYGUSOSTWO, BĘDĄCY DO UTRZYMANIA, TRZEBA, OPLUSKAĆ SIĘ, OBSUWAĆ SIĘ, PRZECZENIE, WYEMANCYPOWAĆ SIĘ, PEŁEN ENERGII, INTRATNY, ZWIJAĆ, BŁĄDZIĆ, LAMENTOWAĆ, CHARAKTERYSTYCZNY, WSTRZYKNĄĆ, ODLAĆ SIĘ, BŁYSNĄĆ, ZMIERZCHAĆ SIĘ, BAWIĆ SIĘ, ODWIEDZINY, PRYSKAĆ, WRÓCIĆ, PRZYTULAĆ SIĘ, WZNOSIĆ SIĘ PONAD, ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO, MIEĆ COŚ PRZECIW, SPRAWIAĆ WRAŻENIE, KAPITULOWAĆ, ODWET, PRZENOSIĆ SIĘ, ODDZIELAĆ SIĘ, TŁUMACZYĆ SIĘ, UPRZYTOMNIĆ SOBIE, DRŻEĆ, IŚĆ CHWIEJNYM KROKIEM, TRWAĆ NADAL, ULEGAĆ ABNEGACJI, ROBIĆ WSZYSTKO W SWOJEJ MOCY, POGRĄŻYĆ SIĘ W BŁOTO, ROZEJRZEĆ SIĘ, NADAJĄCY SIĘ DO JEDZENIA, PRZELAĆ SIĘ, NASTAWIENIE, ROZSZCZEPIĆ SIĘ, WYZNACZONY, NATKNĄĆ SIĘ, SZTURCHAĆ, ZWRACAĆ UWAGĘ, ROZWIJAĆ, TEORETYZOWAĆ, WYOBRAŻALNY, MŚCIĆ SIĘ, DZIEJOWY, PRUĆ, ZACHOROWAĆ, NIE RZUCAJĄCY SIĘ W OCZY, ZNIERUCHOMIEĆ, RECESJA, ŻYWIĆ SIĘ, PRZELEWAĆ SIĘ, ZAKŁADY, KRZTUSIĆ SIĘ, MORDOWAĆ SIĘ, ROBIĆ MAKIJAŻ, OSTYGAĆ, NAKŁANIAĆ SIĘ, PRZYWARA, Ą-Ę, NIECIEKAWY, RŻEĆ, PRZYPUSZCZAĆ, PENIAĆ SIĘ, W SAM RAZ, PRZYPUŚCIĆ ATAK, WYWOŁYWAĆ, ZAKOCHAĆ SIĘ, ODNOSIĆ SIĘ, IMAĆ SIĘ, WYRUSZAĆ, DRWIĆ, SKUTECZNY, WYKOPAĆ, ZAMACHNIĘCIE SIĘ, PRAWIĆ KOMPLEMENTY, ZDOŁAĆ, BZYKAĆ, ZAGRAŻAĆ, OBŁOWIĆ SIĘ, ZACIETRZEWIĆ SIĘ, ODWAŻYĆ SIĘ, WYLEWAĆ SIĘ, ZAPALIĆ SIĘ, GARNĄĆ SIĘ, DOROSNĄĆ, BYĆ NA NIE, STARTOWY, NA UDRY, TRZĄŚĆ SIĘ, UCHODZIĆ, ZLANIE SIĘ, OBLEWAĆ, WYŁANIAĆ SIĘ, WIDZIEĆ SIĘ, WKRĘCIĆ SIĘ, PROCENTOWAĆ, OPYCHAĆ SIĘ, RZUTKI, ROZCIĄGAĆ, WYKITOWAĆ, INDYCZYĆ SIĘ, CHACHAĆ, WYŁADOWYWAĆ SIĘ, TARZAĆ SIĘ, OBYWAĆ SIĘ, ZATRZYMAĆ SIĘ, ZANOSIĆ SIĘ PŁACZEM, ODCHYLAĆ SIĘ, LEGENDARNY, WYJŚĆ NA DURNIA, PORAĆ SIĘ, USTALIĆ, USKARŻAĆ SIĘ, BURDA, UBZDRYNGOLIĆ SIĘ, ODCHYLENIE, PANOSZYĆ SIĘ, WYKAZYWAĆ ZAINTERESOWANIE, RĘCZYĆ, ZMNIEJSZYĆ SIĘ, DUSZNOŚĆ, MALEJĄCY, NEGACJA, SPIĆ SIĘ, WRZEĆ, LENIĆ SIĘ, ZBECZEĆ SIĘ, PAMIĘTAĆ, POŚLUBIAĆ, ROZKŁAD, LUKRATYWNY, WYKRZYKIWAĆ, PRZEGONIĆ, NIE MARTWIĆ SIĘ, ZASIĘGAĆ INFORMACJI, NAPRASZAĆ SIĘ, WPĘDZIĆ SIĘ, ZAPYTAĆ, POPYCHAĆ, POWĄCHAĆ KWIATKI OD SPODU, UPRAWIAĆ, ODZYWAĆ SIĘ, PRAWIĆ, SCHLEBIĆ, CZOŁGAĆ SIĘ U STÓP, ZMACHAĆ SIĘ, MIŁOŚĆ, ZARYSOWYWAĆ SIĘ, WSPÓŁCZUĆ, UŚMIECHNĄĆ SIĘ, ŚWIĘTOWAĆ, ZATROSKAĆ SIĘ, OPATRZYĆ SIĘ, NASTĘPOWAĆ, PODGLĄDAĆ, PRZEINACZYĆ SIĘ, IMIGRACJA, AKT MIŁOSNY, BEZSPORNY, DOŁĄCZYĆ, SZTANDAROWY, ZESKROBYWAĆ, ZATRACAĆ SIĘ, ZŻYĆ SIĘ, UŻYTKOWANIE, ŚCIEMNIAĆ, ZNIKAĆ, ROZEJŚĆ SIĘ, ROZSZYFROWAĆ, BORYKAĆ SIĘ, PATRZEĆ UKRADKIEM, ZAŚMIEWAĆ SIĘ, REGENERACJA, CHOWAĆ SIĘ, PÓJŚĆ DO CANOSSY, PRZEMOŻNY, PRZECIEKAĆ, ISKRZĄCY SIĘ, WYCOFYWAĆ SIĘ, NAPOCIĆ SIĘ, DOPATRZYĆ SIĘ, PISAĆ LISTY, NIE ULEGA KWESTII, HAROWAĆ, CIUPCIAĆ, WSPÓŁGRAĆ, CISKAĆ, WYDAWAĆ SIĘ ZA MĄŻ, OBCHODZIĆ SIĘ, WTARGNĄĆ, W POSADACH, NABRZMIEWAĆ, STRATEGICZNY, GNIEŚĆ SIĘ, WYCHOWAĆ SIĘ, OSIĄGAĆ, UTRZYMAĆ SIĘ PRZY ŻYCIU, RZĄDZIĆ SIĘ JAK SZARA GĘŚ, ORĘDOWAĆ, STOCZYĆ SIĘ, ŻAŁOWAĆ, ZAJMOWAĆ, ZŻYMNĄĆ SIĘ, NIEPOZORNY, PRZYMILAĆ SIĘ, ULOTNIĆ SIĘ, DOBIEGAJĄCY, ZASTAĆ, NIEODPARTY, IMIGROWAĆ, INTERPELOWAĆ, ŻARTOWAĆ SOBIE, ROZRZUCAĆ, CHRONIĆ SIĘ, ZADYSZKA, ZAZNAJAMIAĆ SIĘ, ZAPUŚCIĆ KORZENIE, PRZEDSTAWIAĆ SIĘ, USNĄĆ, WYCHODZIĆ.

Ze względu na du­żą ilość - 4.538 - zna­lezio­nych słów, te­ma­ty­cznie lub sło­wni­ko­wo po­do­bnych do szu­ka­ne­go przez Cie­bie wyrażenia "OSWOIĆ SIĘ", ogra­niczy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300.

Szukaj synonimów do słowa

OSWOIĆ SIĘ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia oswoić się?", są:

1. Oswoić się to inaczej nawyknąć, przyzwyczaić się, zżyć się.
2. Oswoić się to inaczej obeznać się, obyć się, opierzyć się (książk.), otrzaskać się, wgryźć się (żart.), wprawić się, wyrobić się, zaprawić się.
3. Oswoić się to inaczej obyć się, zapoznać się.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do wyrażenia OSWOIĆ SIĘ

OSWOIĆ SIĘ
nawyknąć, przyzwyczaić się, zżyć się
OSWOIĆ SIĘ
obeznać się, obyć się, opierzyć się (książk.), otrzaskać się, wgryźć się (żart.), wprawić się, wyrobić się, zaprawić się
OSWOIĆ SIĘ
obyć się, zapoznać się

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok OSWOIĆ SIĘ

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

5×2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: OSWOIĆ SIĘ

Quantcast